Testy z letectva on-line

Komplexný test 35 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 35. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
OBS je ovládač:

ktorým pilot nastavuje príslušný radiál, prípadne magnetický smerník, po ktorom plánuje letieť

ktorý pilotovi udáva, na ktorom radiáli sa nachádza.

ktorý udáva, akým kurzom má lietadlo letieť, aby sa dostalo na zvolený rádiomaják.

Otázka č. 2
Anglický výraz multi-mission / multi-role aircraft znamená v slovenčine:

bezpečná zóna

viacúčelový letún

suchý ťah (bez prídavného spaľovania)

Otázka č. 3
PAN PAN MEDICAL je rádiotelefónny signál správy

pilnostnej

tiesňovej

správy na zaistenie bezpečnosti letu

Otázka č. 4
Pojem riaditeľnosti lietadla zahrňuje

ovládateľnosť, vyvážiteľnosť, ťaživosť, obratnosť

ovládateľnosť, obratnosť, využiteľnosť, vzlet

ťaživosť, vyvážiteľnosť, obratnosť, vzlet, pristátie

Otázka č. 5
Transformátory bez ďalšieho zariadenia sú použiteľné len v sieti

striedavej

jednosmernej

záložnej (akumulátorovej)

Otázka č. 6
Slovenský výraz tryska znamená v angličtine:

dashboard

pylon

nozzle

Otázka č. 7
Bod A leží na zemepisnej šírke 62o 33´ N. Aká je zemepisná šírka bodu B ležiaceho na sever od bodu A vo vzdialenosti 240 NM?

33° 33' N

66° 33' N

58° 33' S

Otázka č. 8
Vyberte správnu skratku pre Nad úrovňou zeme

GND

AGA

AGL

Otázka č. 9
Vyberte správnu skratku pre Lietadlo

ACL

ACFT

ACN

Otázka č. 10
Hmla:

znižuje viditeľnosť pod 5 km

znižuje viditeľnosť pod 0,5 km

znižuje viditeľnosť pod 1 km

Otázka č. 11
Krivka rovnakých súčtov vzdialeností je:

loxodroma.

elipsa.

radiodroma.

Otázka č. 12
Ukazovateľ gyroskopického prístroja na meranie kurzu lietadla sa nastavuje

nenastavuje sa

automaticky bez potreby nastavenia

tak, aby indikátor ukazoval kurz súhlasný s magnetickým kompasom

Otázka č. 13
Publikácia vydaná štátom alebo ním poverenou organizáciou obsahujúca letecké informácie dlhodobého charakteru, ktoré sú dôležité pre leteckú prevádzku, je

letová príručka

prevádzková príručka

letecká informačná príručka

Otázka č. 14
Anglický výraz stall znamená v slovenčine:

kontrola letovej prevádzky

vojenská letecká základňa

zhasnutie motora (pri preťažení)

Otázka č. 15
Vo volacej značke leteckej stanice približovacieho stanoviska je názov

CONTROL

RADIO

APPROACH

Otázka č. 16
Hlavné časti pneumatickej sústavy tvoria

turbína, potrubie, tlakový akumulátor

kompresor, potrubie, pracovný valec, čistiace a odkaľovacie zariadenie

expanzná jednotka, potrubie, ovládacie klapky

Otázka č. 17
Kapacita akumulátora je daná

objemom všetkých nádob článkov

objemom kyseliny naplnenej do článkov batérie

množstvom energie, ktorú môže akumulátor dodať v priebehu vybíjania

Otázka č. 18
Lietadlo s reakčným pohonom je poháňané

ťahom alebo tlakom vrtule (vrtulí), na hriadeľ ktorej sa prenáša krútiaci moment piestového alebo turbínového motora (motorov)

ťahom (tlakom) vrtulí aj ťahom reakčného motora

ťahom turbínového, raketového, náporového alebo pulzačného motora, ktorý vzniká pri výtoku splodín horenia z pohonnej trysky motora

Otázka č. 19
Pomocný hasiaci prístroj v kabíne

môže ako hasidlo používať aj tetrachlór

nesmie používať tetrachlór ako hasidlo

má ako hasidlo tetrachlór

Otázka č. 20
Stranovú stabilitu lietadla najviac ovplyvňujú

zvislé chvostové plochy (SCHP), šípovitosť krídla, uhol nábehu

SCHP, šípovitosť krídla, vzopätie krídla

vzopätie krídla

Otázka č. 21
Inklináciu spôsobuje

zvislá zložka vektora magnetického poľa Zeme v danom mieste

vodorovná zložka tohoto vektora

nesúhlas zemského geografického a magnetického pólu

Otázka č. 22
Ktorá projekcia tvorí základ leteckej mapy sveta ICAO zhotovenej v merítku 1:1 000 000 ?

Merkátorova.

Gauss-Krugerova.

Konformná kúžeľová Lambertova projekcia.

Otázka č. 23
Stále zelené svetlo, zamerané na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Vráťte sa na pristátie (povolenie na pristátie bude potom dané stálym zeleným svetlom)

Pristátie povolené

Bez ohľadu na predchádzajúce pokyny zatiaľ nepristávajte

Otázka č. 24
Môstikové zapojenie je typické a výhodné na spojovanie

snímačov a meracích systémov, napr. v skupine motorových prístrojov

zdrojov

spotrebičov

Otázka č. 25
Magnetický otáčkomer pracuje na princípe

magnetickej indukcie a vírivých prúdov

magnetického odporu a magnetických prúdov

vzniku elektrického prúdu pri otáčaní

Otázka č. 26
TAF je označením predpovede

dvojhodinovej

letiskovej

letovej

Otázka č. 27
Kapacita oloveného akumulátora je veľmi závislá od

vybíjacieho prúdu a teploty

nabíjacieho prúdu a doby nabíjania

čistoty a starostlivosti pri ošetrovaní

Otázka č. 28
Čo je VOLMET?

trvalé vysielanie aktuálnych poveternostných informácií pozemnou stanicou pre lietadlá počas letu

predpoveď poveternostných podmienok na vybraných letiskách, formulovaná podľa meteorologického kódu

súbor stanovených údajov o letisku a poveternostných podmienkach, ovplyvňujúcich bezpečné pristátie

Otázka č. 29
Čo je pre porovnávaciu navigáciu najvhodnejšie z týchto orientačných čiar?

autostráda.

štátna hranica.

dvojkoľajová železničná trať.

Otázka č. 30
Pásmo zvýšeného horizontálneho gradientu (spádu) tlaku a teploty vzduchu medzi vyššími a nižšími zemepisnými šírkami je:

oklúzny front

frontálna zóna

zonálna cirkuláca