Testy z letectva on-line

Komplexný test 1 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 1. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Kyslíkové systémy zabezpečujú

kyslík potrebný na správny chod motora vo väčších výškach letu

prívod kyslíka do pneumatického systému

kyslík na krátkodobý pobyt človeka vo väčších výškach letu

Otázka č. 2
Pre približný prevod NM na km možno pri výpočtoch spamäti použiť vzťah:

NM : 2 - 10%

NM x 2 - 20%

NM x 2 - 10%

Otázka č. 3
V striedavej elektrickej sieti sa na lietadle okrem napätia a prúdu ešte meria

striedavý odpor

výkon zdroja napätia

kmitočet

Otázka č. 4
Najviac namáhané konštrukčné uzly (závesné kovania, čapy, uchytenie pohonnej jednotky ...) sú spravidla

z ľahkých zliatin hliníka

z ocele

z kompozitových materiálov

Otázka č. 5
Cvičná trieda lietadiel môže vykonávať za letu

akékoľvek obraty, pri ktorých sa neprekročí maximálny povolený násobok zaťaženia

obraty, ktoré neslúžia iba k normálnemu letu, ale len tie, ktoré sú uvedené v letovej príručke lietadla

iba tie obraty, ktoré slúžia k normálnemu letu

Otázka č. 6
Ľahké lietadlo je lietadlo do maximálnej vzletovej hmotnosti

5 600 kg

5 700 kg

5 800 kg

Otázka č. 7
Vyberte správnu skratku pre Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti

ATIS

ATTN

DRSN

Otázka č. 8
Anglický výraz gun znamená v slovenčine:

vysoko namáhané oblasti

doba chodu motora

kanón

Otázka č. 9
Slovo príjem znamená

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

Otázka č. 10
Čas východu a západu slnka je publikovaný vAIP-e, časť:

FAL

SAR

GEN

Otázka č. 11
Keď je smer vetra poznateľný podľa pohybu dymu, vietor však nepohybuje veternou ružicou, jedná sa o:

slabý vietor

vánok

bezvetrie

Otázka č. 12
Chyby v údajoch magnetického kompasu s otočným systémom sú najmenšie

počas letu v turbulentnom ovzduší

pri vykonávaní zákrut s náklonom väčším ako 15°

počas horizontálneho ustáleného letu

Otázka č. 13
Ohnutie konca krídla smerom nahor nazývame

winglet

koncový oblúk

slot

Otázka č. 14
Ktoré charakteristické poveternostné javy sa viažu na studený front?

rozsiahla oblasť Ns s trvalými zrážkami a ustálený vietor

mohutná oblačnosť s výskytom Cb, prípadne aj s búrkami a výrazná zmena vetra

stredná oblačnosť, vrátane Ac len, občas aj mrholenie

Otázka č. 15
Rádiové spojenie môže byť ukončené

na pokyn leteckej stanice

podľa uváženia lietadlovej stanice

podľa potreby

Otázka č. 16
Slovenský výraz navádzanie znamená v angličtine:

multimode radar

guidance

engine bay

Otázka č. 17
Pri lete nízka nad zemou vzniká tzv. prízemný efekt, ktorý spôsobí, že sa

vztlak lietadla zväčší

indukovaný odpor lietadla zväčší

indukovaný odpor lietadla zmenší

Otázka č. 18
Značka ZT znamená, že čas je udaný v:

UTC

SEČ

SEČ L

Otázka č. 19
Slovenský výraz zlé fungovanie znamená v angličtine:

night vision goggles

canopy bow frame

malfunction

Otázka č. 20
Vzdušná rýchlosť je:

rýchlosť vzduchu, ktorou sa pohybuje voči lietadlu

relatívna rýchlosť, ktorou sa lietadlo pohybuje voči vzduchu a závisí od aerodynamických vlastností lietadla a jeho hmotnosti.

rýchlosť vzduchovej hmoty, závislá na rozdiele tlakov v určitej oblasti.

Otázka č. 21
Žiadateľ o preukaz spôsobilosti

nemusí byť podľa príslušných požiadaviek držiteľom osvedčenia zdravotnej spôsobilosti

musí byť podľa príslušných požiadaviek držiteľom osvedčenia zdravotnej spôsobilosti

musí byť podľa príslušných požiadaviek zdravý telesne i duševne

Otázka č. 22
Na ktorých mapách sú zakreslené izobary?

na výškových

na mapách s rovnakou zmenou tlaku

na prízemných

Otázka č. 23
Priečny relatívny sklonomer (gulička) slúži na

meranie výslednice síl pôsobiacich na lietadlo pri zatáčaní

doplnenie obrazu čelnej časti zátačkomera

určenie zmyslu zátačky podľa polohy guličky

Otázka č. 24
Dátumová čiara je:

Greenwichský poludník.

čiara, ktorá sleduje približne poludník na zemepisnej dĺžke 180°.

čiara s rovnakým dátumom.

Otázka č. 25
Pri obtekaní symetrického profilu pri uhlae alfa rovná sa nula bude vztlak

väčší ako nula

menší ako nula

rovný nule

Otázka č. 26
Jednu polohovú čiaru môžeme použiť na:

určenie polohy.

kontrolu vzdialenosti od rádionavigačného zariadenia.

kontrolu letenej trate, prípadne kontrolu traťovej rýchlosti.

Otázka č. 27
Vo volacej značke leteckej stanice letovej informačnej služby je názov

CONTROL

APRON

INFORMÁCIE

Otázka č. 28
Slovenský výraz nosník znamená v angličtine:

engine core

pylon

man hour maintenance

Otázka č. 29
Zeleným oblúkom na čelnom skle otáčkomera sa značí

prevádzkový rozsah otáčok

optimálny rozsah otáčok (využiteľný s ohľadom na hospodárnosť)

minimálne otáčky motora

Otázka č. 30
Nosník krídla zachytáva najmä

posúvajúce sily od zaťaženia v dotyčnicovej rovine

krútiace momenty od zaťaženia pri manévroch

ohybové momenty v normálnej rovine