Testy z letectva on-line

Komplexný test 7 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 7. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letecká stanica je

pozemná stanica leteckej pohyblivej služby

stanica leteckej pevnej služby

pohyblivá stanica leteckej pohyblivej služby

Otázka č. 2
Mierou stlačiteľnosti vzduchu je

rýchlosť zvuku

Machovo číslo

Reynoldsovo číslo

Otázka č. 3
Vo volacej značke leteckej stanice pre lety VFR je názov

TOWER

RADIO

INFORMÁCIE

Otázka č. 4
Pri vysunutí vztlakových klapiek sa odpor lietadla

vzrastie

klesne

nezmení

Otázka č. 5
Pred letom lietadlá vybaveným núdzovým polohovým majákom (ELT) môžeme

skúšobne spustiť ELT namuálnym zapnutím

skúšobne spustiť ELT aktiváciou G-spínača

vykonať TEST podľa ustanovení letovej príručky alebo smernice prevádzkovateľa, ak je zariadením ELT lietadlo vybavené

Otázka č. 6
Pri navigačných výpočtoch počítame:

s pravou vzdušnou rýchlosťou.

s indikovanou vzdušnou rýchlosťou.

s opravenou vzdušnou rýchlosťou.

Otázka č. 7
Slúchadlá komunikačnej súpravy odkladáme po ukončení letu

na držiak alebo priamo na magnetický kompas

na inštalované držiaky

odnesieme z paluby lietadla

Otázka č. 8
Stredné vlny sa vo dne šíria

priestorovou a povrchovou vlnou

priestorovou vlnou

povrchovou vlnou

Otázka č. 9
Magnetizmus ako fyzikálny jav môže byť

prirodzený a umelý

len prirodzený

len umelo vytváraný

Otázka č. 10
Námraza sa obyčajne signalizuje

rozsvietením (alebo blikaním) svetla na svetelnom informačnom table

poklesom otáčok motora

ručičkovým ukazovateľom so zabudovaným ukazovateľom teploty vonkajšieho vzduchu

Otázka č. 11
Slovo rozumiem znamená

áno

rozumiem Vášmu vysielaniu

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 12
Obvod rovníka je približne:

20 000 km

30 000 km

40 000 km

Otázka č. 13
Lietadlo s kombinovaným pohonom je poháňané

ťahom turbínového, raketového, náporového alebo pulzačného motora, ktorý vzniká pri výtoku splodín horenia z pohonnej trysky motora

ťahom alebo tlakom vrtule (vrtulí), na hriadeľ ktorej sa prenáša krútiaci moment piestového alebo turbínového motora (motorov)

ťahom (tlakom) vrtulí aj ťahom reakčného motora

Otázka č. 14
Kritériom pozdĺžnej ovládateľnosti je tzv. sila na 10%-F10%. Je to sila, ktorou musíme zapôsobiť na riadiacu páku, aby lietadlo prešlo z vyváženého letu na

rýchlosť letu o 10% väčšiu alebo menšiu

uhol nábehu o 10% väčší alebo menší

uhol sklonu dráhy letu o 10% väčší alebo menší

Otázka č. 15
Ktoré z čiar na referenčnej guli sú veľké kružnice?

všetky poludníky.

všetky rovnobežky a rovník.

všetky poludníky a rovník.

Otázka č. 16
Kormidlá letúna sú najviac namáhané

tlakom

ohybom v normálnej rovine

krútením v priečnom reze

Otázka č. 17
Medzinárodná štandardná atmosféra (MSA alebo aj ISA) je

súhrn presných hodnôt a priebehov vybraných veličín v závislosti od výšky

hodnota tlaku, teploty a hustoty vzduchu v počiatočnej výške merania

súhrn údajov o atmosfére pri určitých podobných a viac-menej sa opakujúcich (štandardných) situáciách

Otázka č. 18
Kormidlá letúna vyvodzujú požadovaný účinok v riadení

zmenou polohy hmotového ťažiska letúna

zmenou momentov aerodynamických síl vzhľadom k hmotovému ťažisku letúna

zmenou momentu ťahu pohonnej jednotky vzhľadom k ťažisku

Otázka č. 19
Vertikálny teplotný gradient na štandardný kilometer MSA pre výšky 0 11 km, 11 20 km a 20 32 km je nasledovný

+ 6,5° + 1° 0°

- 6,5° 0° + 1°

- 1° 0° + 1°

Otázka č. 20
Štátna letecká inšpekcia okrem iného

prideľuje civilným lietadlám registračnú (poznávaciu) značku

riadi a zabezpečuje civilnú leteckú prevádzku

vydáva letiskové poriadky pre verejné letiská

Otázka č. 21
Neutrálny bod lietadla je bod, pre ktorý platí

súčiniteľ klopivého momentu je konštantný a nezávislý od uhlu nábehu

súčiniteľ klopivého momentu je nulový

je pôsobiskom vztlaku lietadla

Otázka č. 22
Odporová metóda merania teploty je vhodná na

meranie vysokých a veľmi vysokých teplôt

meranie stredných teplôt (do 300°C)

nemá obmedzenie pri meraní

Otázka č. 23
Vo volacej značke leteckej stanice letiskového stanoviska je názov

CONTROL

RADIO

VEŽA

Otázka č. 24
Anticyklóna, tlaková výš je:

oblasť, v ktorej je nižší tlak vzduchu (menej vzduchu) ako v jeho strede

oblasť, v ktorej je vyšší tlak vzduchu (viac vzduchu) ako v okolí

oblasť, v ktorej je nižší tlak vzduchu (menej vzduchu) ako v okolí

Otázka č. 25
Pri navigačných výpočtoch počítame:

s pravou vzdušnou rýchlosťou.

s indikovanou vzdušnou rýchlosťou.

s opravenou vzdušnou rýchlosťou.

Otázka č. 26
Pri paralelnom zapojení rezistrov (odporov) je výsledné napätie

rovnaké ako napätie zdroja

rozdelí sa podľa jednotlivých odporov v obvode

je menšie ako napätie zdroja

Otázka č. 27
Tiesňová korešpondencia

má prednosť pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

z hľadiska prednosti nasleduje za pilnostnou korešpondenciou

nemá prednosti pred ostatným spojením

Otázka č. 28
Vyberte správnu skratku pre Stúpajte do ... Stúpam do ...

AMS

BFR

ASC

Otázka č. 29
V Leteckých obežníkoch - (AIC), sa uverejňujú informácie:

ktorých znalosť je všeobecne prospešná a užitočná ako pre lietajúcich, tak aj pre pozemných zamestnancov a ostatných pracovníkov civilného letectva.

ktorých znalosť je všeobecne užitočná a prospešná pre riadiacich letovej prevádzky.

ktorých znalosť je všeobecne užitočná a prospečná pre pilotov.

Otázka č. 30
Veľkosť horizontálnej rýchlosti pri stálej tiaži lietadla G = konšt. má vplyv na uhol nábehu. S jeho rastom rýchlosť

nemení sa

klesá

stúpa