Testy z letectva on-line

Komplexný test 13 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 13. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Zákrutomer je gyroskopický prístroj

s tromi stupňami voľnosti a zvislou osou otáčania gyroskopu

s tromi stupňami voľnosti a vodorovnou osou otáčania gyroskopu

s dvomi stupňami voľnosti

Otázka č. 2
Vyberte správne skrátenie nasledujúcej rádiotelefonickej volacej značky lietadla MAGISTER OK LOW

MAGISTER OOW

OK LOW

MAGISTER OW

Otázka č. 3
Rovník zviera s poludníkmi zemepisný smerník:

45°

180°

90°

Otázka č. 4
Priebeh indukovaného napätia Ui rámovej antény zaznamenáva najväčší vzrast v okolí

minima

maxima

0,75 maxima

Otázka č. 5
Slovenský výraz letové vlastnosti znamená v angličtine:

high angle-off attack

capabilities

combat capability

Otázka č. 6
Elektrické motory, používané na lietadlách, sú v porovnaní s pozemnými

principiálne zhodné, ale konštrukčne rozdielne (s ohľadom na podmienky činnosti)

principiálne a konštrukčne rozdielne

principiálne naprosto rozdielne

Otázka č. 7
Modulovaním ovplyvňujeme

hodnoty modulačného signálu

parametre nosnej vlny

nosnú vlnu i modulačný signál

Otázka č. 8
Zdrojom striedavého prúdu na lietadle je

alternátor

dynamo

akumulátorová batéria (napr. NiCd)

Otázka č. 9
Frekvencia VOLMET-u (napr. VOLMET Bratislava), je publikovaná v AIP-e, časť:

COM

ATIS

GEN

Otázka č. 10
Priečny relatívny sklonomer (gulička) slúži na

meranie výslednice síl pôsobiacich na lietadlo pri zatáčaní

doplnenie obrazu čelnej časti zátačkomera

určenie zmyslu zátačky podľa polohy guličky

Otázka č. 11
Je 13 h SEČ, koľko je UTC ?

13 h UTC

12 h UTC

14 h UTC

Otázka č. 12
Telekomunikačné záznamy sa musia uchovávať po dobu najmenej

30 dní

20 dní

60 dní

Otázka č. 13
Frekvencia VOLMET-u (napr. VOLMET Bratislava), je publikovaná v AIP-e, časť:

COM

ATIS

GEN

Otázka č. 14
Vyberte správnu skratku pre Klesajte do ... Klesám do ...

MOC

DES

DEST

Otázka č. 15
Slovenský výraz užitočné zaťaženie znamená v angličtine:

hands-on controls

aft cockpit

payload

Otázka č. 16
Termoelektrické teplomery sú vhodné na meranie

stredných a vysokých teplôt

nízkych teplôt (napr. vonkajšie teploty)

nemajú obmedzenie pri meraní

Otázka č. 17
Anglický výraz pitch znamená v slovenčine:

možnosť komunikácie / zdieľanie dát

výškomer

klopenie

Otázka č. 18
Rozdiel zemepisných dĺžok medzi bodmi OBT 1: 04o14´ 28´´ E a OBT 2: 02o 30´ 30´´ E je:

1° 43' 58''

6° 44' 58''

2° 44' 58''

Otázka č. 19
Indukovaná rýchlosť vzniká vplyvom vyrovnávania tlakov pod a nad krídlom a ich výslednica má smer

zhora dole kolmo na tetivu

zhora dole kolmo na strednú krivku

zhora dole kolmo na nabiehajúci prúd

Otázka č. 20
Rozdiel zemepisných šírok medzi bodmi OBT 1: 21o 32´ 17´´ N a OBT 2: 16o 27´45´´ N je:

4° 05'28''

5° 04'32''

5° 04'32''

Otázka č. 21
Čas východu a západu slnka je publikovaný vAIP-e, časť:

FAL

SAR

GEN

Otázka č. 22
Elektrický výkon je

podielom prúdu prechádzajúceho vodičom a napätia medzi jeho koncami

súčinom prúdu prechádzajúceho vodičom a napätia medzi jeho koncami

súčinom napätia a času

Otázka č. 23
Anglický výraz flap znamená v slovenčine:

jednoprúdový motor

prepadová stíhacia letka

klapka

Otázka č. 24
Automatický rádiokompas pracuje na princípe

porovnávania napätia vznikajúceho na rámovej a všesmerovej anténe

natočenia rámovej antény do smeru minimálneho príjmu

porovnania prúdu vznikajúceho v rámovej a všesmerovej anténe

Otázka č. 25
Priebeh indukovaného napätia Ui rámovej antény zaznamenáva najväčší vzrast v okolí

minima

maxima

0,75 maxima

Otázka č. 26
Vybíjacie kefky sú na lietadle umiestnené

v strede čo najväčších rovných plôch

na ostrých koncoch

na zaoblených plochách

Otázka č. 27
Anglický výraz aero performance znamená v slovenčine:

poškodenie počas letu

turbovrtuľový pohon

letový výkon

Otázka č. 28
Zotrvačník (technický zotrvačník) je

teleso všeobecného tvaru, otáčajúce sa v priestore okolo pevnej osi

rotačné teleso, otáčajúce sa okolo osi rotácie veľkou rýchlosťou

otáčajúce sa rotačné teleso, ktoré nemení svoju polohou voči podložke

Otázka č. 29
Rýchlosť zvuku sa s výškou

nemení

zmenšuje

vzrastá

Otázka č. 30
Letecký personál tvoria

posádky civilných lietadiel a pozemný letecký personál

výkonní letci a obsluhujúci personál

posádky civilných lietadiel a ostatný obsluhujúci personál