Testy z letectva on-line

Letecká navigácia Y15 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia Y15. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Zemepisnú šírku vyjadrujeme:

a) stupňami od rovníka (od 0o do 90o).

b) stupňami od pólu.

c) kilometrami [km] od rovníka.

Otázka č. 2
Ako stanovíme aritmetický priemerný vietor?

a) vynásobením všetkých vetrov a delením ich počtov.

b) spočítaním štvorcov vetrov a delením ich počtov.

c) spočítaním všetkých smerov vetra a vydelením ich počtom.

Otázka č. 3
Dátumová čiara je:

a) Greenwichský poludník.

b) čiara, ktorá sleduje približne poludník na zemepisnej dĺžke 180o.

c) čiara s rovnakým dátumom.

Otázka č. 4
Ktorý obrázok znázorňuje schému konštrukcie mapy v kužeľovej projekcii?

a) áno.

b) áno.

c) áno.

Otázka č. 5
V akom časovom pásme sa nachádza bod, ktorý leží na zemepisnej dĺžke 157o 00´ E ?

a) 9

b) 10

c) 11

Otázka č. 6
Konformné projekcie sú také, u ktorých sa neskresľujú:

a) dĺžky.

b) plochy.

c) uhly.

Otázka č. 7
Čo je pre porovnávaciu navigáciu najvhodnejšie z týchto orientačných čiar?

a) autostráda.

b) štátna hranica.

c) dvojkoľajová železničná trať.

Otázka č. 8
Nultý (základný) poludník prechádza cez:

a) Paríž.

b) New York.

c) Greenwich.

Otázka č. 9
Pri pravých perspektívnych projekciách získame obraz geografickej siete:

a) premietaním v zmysle deskriptívnej geometrie.

b) výpočtom na zobrazovacích plochách.

c) výpočtom na referenčnej guli.

Otázka č. 10
Frekvencia ATIS-u (napr. ATIS Bratislava), je publikovaná v AIP-e, časť:

a) COM

b) MET

c) AD

Otázka č. 11
Údaje o "Vojenských rádiových spojovacích a navigačných zariadeniach" sú publikované v AIP-e, časť:

a) GEN

b) AGA

c) ENR

Otázka č. 12
Medzi aké druhy máp patria mapy v mierkach: od 1:500 do 1:10 000 ?

a) topografické.

b) technicko-hospodárske.

c) zemepisné.

Otázka č. 13
Na zemepisnej dĺžke 117o 42´ W je pásmový čas 10 h 52 min 18 s. Aký je čas UTC ?

a) 18 h 52 min 18 s

b) 16 h 25 min 13 s

c) 19 h 25 min 33 s

Otázka č. 14
Traťová mapa (bývalá Radionavigačná mapa), je zhotovená v:

a) Lambertovej mnohokužeľovej projekcii.

b) Merkátorovej projekcii.

c) gnómonickej projekcii.

Otázka č. 15
Vypočítajte polomer zatáčky, keď letíte rýchlosťou Vp = 180 km/h s náklonom beta = 15°.

a) R = 950 m

b) R = 457, 89 m

c) R = 1, 358 km

Otázka č. 16
LMT (local meanse time) je:

a) miestny stredný slnečný čas.

b) miestny hviezdny čas.

c) pravý slnečný čas.

Otázka č. 17
1o na rovníku predstavuje:

a) 1o 43´ 58´´

b) 60 km

c) 60 NM

Otázka č. 18
Znosové čiary sú:

a) čiary, na ktorých sa lietadlo ocitne pri bočnom vetre v dôsledku vektorového súčtu.

b) vopred zakreslené pomocné čiary do mapy (spravidla 10o-čiary), pomocou ktorých pilot má možnosť kontrolovať správnosť dodržiavania plánovanej trate.

c) čiary, pomocou ktorých vylučujeme znos lietadla na plánovanej trati.

Otázka č. 19
Jeden m [meter] je: [prevod m na stopy]

a) 30, 48 ft

b) 3, 28 ft

c) 0, 328 ft

Otázka č. 20
Rozdelenie leteckých máp je podľa Predpisu L-4 je urobené podľa:

a) mierky.

b) pôvodu.

c) šiestich fáz letu lietadla.