Testy z letectva on-line

Lietadlá Y39 - letecký test
(22 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Lietadlá Y39. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Protipožiarne zariadenie ľahkého jednomotorového lietadla je prispôsobené na hasenie prípadného požiaru

a) palivovej inštalácie v motorovom priestore

b) palivovej inštalácie v trupe

c) nádrží v krídle

Otázka č. 2
Klapky sú pevnostne namáhané predovšetkým

a) závesovým momentom aerodynamických síl na vychýlenej klapke

b) silami ovládacích mechanizmov v uzamknutej polohe

c) energiou turbulentného prúdu v úplave za krídlom

Otázka č. 3
Na obrázku je znázornený

a) odľahčovací automat hydraulickej sústavy

b) jednosmerný ventil hydraulickej sústavy

c) odľahčovací kohút

Otázka č. 4
Kormidlá letúna vyvodzujú požadovaný účinok v riadení

a) zmenou polohy hmotového ťažiska letúna

b) zmenou momentov aerodynamických síl vzhľadom k hmotovému ťažisku letúna

c) zmenou momentu ťahu pohonnej jednotky vzhľadom k ťažisku

Otázka č. 5
So zmenou centráže lietadla sa menia

a) letové vlastnosti - stabilita a riaditeľnosť

b) prevádzkové rýchlosti lietadla

c) hmotnosť lietadla za letu

Otázka č. 6
Najviac namáhané konštrukčné uzly (závesné kovania, čapy, uchytenie pohonnej jednotky... ) sú spravidla

a) z ľahkých zliatin hliníka

b) z ocele

c) z kompozitových materiálov

Otázka č. 7
V lietadlovej knihe

a) nájdeme technický popis lietadla

b) nachádzame postupy na obsluhu lietadla

c) sú uvedené denné záznamy o prevádzke lietadla

Otázka č. 8
Správne rozloženie osôb a nákladu kontrolujeme

a) podľa technického popisu

b) podľa letovej príručky

c) podľa lietadlovej knihy

Otázka č. 9
Závady vzniknuté na lietadle počas prevádzky

a) odstraňuje kvalifikovaná osoba - technik

b) odstraňuje obsluhujúci personál

c) odstraňuje posádka lietadla

Otázka č. 10
Čističe v palivovej sústave

a) odlučujú vodu a zachytávajú mechanické nečistoty z pretekajúceho paliva

b) zabraňujú prietoku znečisteného paliva

c) odstraňujú nečistoty z paliva plneného do nádrže lietadla

Otázka č. 11
Letún je

a) lietadlo, ktoré vytvára vztlak na pevných plochách

b) lietadlo ťažšie ako vzduch s nepohyblivými nosnými plochami

c) motorové lietadlo ťažšie ako vzduch, u ktorého je vztlak potrebný k letu vyvodzovaný aerodynamickými silami na nosných plochách v danej konfigurácii nepohyblivými

Otázka č. 12
Pri plnení paliva musí z bezpečnostných dôvodov byť

a) prítomný požiarnik s hasiacim prístrojom

b) uzemnené lietadlo a nádrž vodivo prepojená s plniacim zariadením

c) zamedzený styk plniaceho zariadenia s palivovou nádržou lietadla

Otázka č. 13
Pohotovostná hmotnosť lietadla je

a) súčet prázdnej hmotnosti a hmotnosti prevádzkových hmôt, potrebných na let

b) hmotnosť lietadla pred vzletom

c) hmotnosť lietadla za letu

Otázka č. 14
Maximálne užitočné zaťaženie lietadla kontrolujeme podľa

a) lietadlovej knihy lietadla

b) technického popisu

c) letovej príručky lietadla

Otázka č. 15
Prevod v priamom riadení je konštrukčne riešený

a) elektrickou alebo hydraulickou sústavou

b) tuhými ťahadlami alebo ohybnými lanami

c) tuhými ťahadlami alebo hydraulickou sústavou

Otázka č. 16
V prenose väčších plošných zaťažení (poťah krídla, trupu) sa najlepšie uplatňujú materiály

a) zliatiny horčíka alebo umelé hmoty

b) oceľové plechy alebo umelé hmoty

c) hliníkové zliatiny alebo kompozitové materiály

Otázka č. 17
Mechanické spôsoby odmrazovania za letu sú založené na princípe

a) zmeny tlaku v pružnom elemente nábežnej hrany plochy s následnou zmenou objemu

b) vibračného zariadenia

c) gumenných stieračov

Otázka č. 18
Zosilnená prepážka trupu plní funkciu

a) ako prepážka tvarová a navyše prenáša sústredené zaťaženie od pripojeného uzla

b) pri prenášaní sústredených zaťažení

c) pri stabilizácii priečneho tvaru trupu a v miestnom odvádzaní plošných síl od pripojeného poťahu

Otázka č. 19
Pološkrupinovú konštrukciu trupu tvoria

a) pozdĺžne vystužený nosný poťah a prepážky

b) pozdĺžne nosníky a poťahy

c) pozdĺžne priečne a diagonálne prúty

Otázka č. 20
Protišmykové zariadenie v brzdovom systéme zabraňuje

a) zablokovaniu kolesa pri státí letúna na zemi

b) zablokovaniu kolesa pri brzdení počas pohybu letúna po zemi

c) použitiu bŕzd v zákrute

Otázka č. 21
Kinematika priameho riadenia musí zabezpečiť

a) nezávislosť a súčasnosť v ovládaní jednotlivých kormidiel

b) súčasné ovládanie jednotlivých kormidiel

c) obmedzenie výchyliek kormidiel v závislosti na rýchlosti letu

Otázka č. 22
Protinámrazové systémy sú zamerané na odstránenie námrazy vznikajúcej na

a) aerodynamicky tvarovaných plochách lietadla

b) trupe a motorových gondolách

c) vstupnom ústrojenstve pohonných jednotiek