Testy z letectva on-line

Prevádzka lietadiel L-6/II. X54 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Prevádzka lietadiel L-6/II. X54. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Všetky lietadlá pri riadených letoch VFR na trati musia byť vybavené

magnetickým kompasom, palubnými hodinami, rýchlomerom, citlivým barometrickým výškomerom

magnetickým kompasom, palubnými hodinami, rýchlomerom, rádiovýškomerom, variometrom

kompasom, hodinami, rýchlomerom, citlivým barometrickým výškomerom, variometrom

Otázka č. 2
Všetky pozemné jednomotorové lietadlá, ktoré prelietavajú vodnú plochu na trati vo vzdialenosti väčšej ako je tá, z ktorej môžu dosiahnuť pobrežie kĺzavým letom, musia byť vybavené

záchrannými člnmi v dostatočnom počte, aby uniesli všetky osoby, ktoré sú na palube

súpravou vodotesnej núdzovej rádiostanice

záchrannou vestou alebo rovnocennými individuálnymi záchrannými prostriedkami pre každú osobu na palube

Otázka č. 3
Všetky lietadlá pri nočných letoch musia byť vybavené

obrysovými svetlami

nevyhnutnou výstrojou na zabezpečenie svetelného vyznačenia lietadiel

protizrážkovým majákom

Otázka č. 4
Všetky lietadlá pri nočných letoch musia byť vybavené

pristávacím a rolovacím svetlometom

protizrážkovým majákom

osvetlením všetkých prístrojov a zariadení potrebných na zaistenie bezpečnosti lietadla

Otázka č. 5
Všetky lietadlá pri nočných letoch musia byť vybavené

signálnymi kódmi na spojenie medzi zemou a lietadlami

elektrickou lampou na každé pracovisko členov posádky

prístrojom udávajúcim v pilotnej kabíne teplotu vonkajšieho vzduchu

Otázka č. 6
Všetky lietadlá pri riadených letoch VFR musia byť vybavené rádiovým spojovacím výstrojom, ktorý umožní obojsmerné spojenie so všetkými leteckými stanicami

na frekvenciách leteckého pásma

na frekvenciách VKV

na frekvenciách predpísaných príslušnými úradmi

Otázka č. 7
Všetky lietadlá musia byť vybavené navigačným výstrojom, ktorý im umožní let

podľa letového poriadku

podľa letového plánu

podľa požiadaviek prevádzkovateľa

Otázka č. 8
Všetky lietadlá musia byť vybavené takým navigačným výstrojom, aby v prípade poruchy niektorej jeho časti v ktoromkoľvek okamihu letu, zvyšok výstroja zaručoval vykonávanie navigácie podľa

pokynov služby riadenia letovej prevádzky

schváleného letového poriadku

pravidiel letu za VFR

Otázka č. 9
Prevádzkovateľ je povinný zostaviť výcvikový program a vykonávať

školenie a výcvik posádok

preškoľovanie posádok

preskúšania posádok

Otázka č. 10
Prevádzkovateľ lietadla je zodpovedný za to, že preukaz každého člena posádky

je platný

bol vydaný Štátnou leteckou inšpekciou

bol vydaný alebo uznaný za platný leteckým úradom

Otázka č. 11
Počet a zloženie členov posádky nesmie byť menšie ako je stanovené

v prevádzkovej príručke

v letovej príručke

v technickej príručke

Otázka č. 12
Prevádzkovateľ je povinný stanoviť povinnosti pre každého člena posádky oddelene

v letovej príručke

v prevádzkovej príručke

v technickej príručke

Otázka č. 13
Na preukázanie schopností svojich pilotov musí prevádzkovateľ

vykonať periodické preskúšanie

vykonať kontrolu techniky pilotáže

preskúšať techniku pilotáže a schopnosť vykonávať núdzové postupy

Otázka č. 14
Piloti z povolania bez IFR kvalifikácie sa musia podrobiť preskúšaniu z techniky pilotáže a schopnosti vykonávať núdzové postupy, najmenej raz za

12 mesiacov

6 mesiacov

9 mesiacov

Otázka č. 15
Prevádzkovateľ nesmie ustanoviť pilota do funkcie veliteľa lietadla na typ lietadla, na ktorom nevykonal najmenej tri štarty a pristátia za posledných

30 dní

60 dní

90 dní

Otázka č. 16
Každý pilot musí preukázať prevádzkovateľovi, že pozná

trať, ktorú má preletieť a letiská, ktoré majú byť použité

trať letu a cieľové letisko

trať, ktorú má preletieť a letisko na trati

Otázka č. 17
Každý pilot musí preukázať prevádzkovateľovi, že pozná

výšku letu na trati

terén a minimálne bezpečné výšky

terén a výšku letu

Otázka č. 18
Každý pilot musí preukázať prevádzkovateľovi, že pozná

sezónne meteorologické podmienky, spojovacie služby, postupy pri nehode

sezónne meteorologické podmienky, spojovacie a zabezpečovacie služby, postupy na pátranie a záchranu

meteorologické podmienky, zabezpečovacie služby, postupy na pátranie a záchranu

Otázka č. 19
Prevádzkovateľ musí udržovať záznamy o kvalifikácii výkonných letcov a záznamy o spôsobe, akým sa táto kvalifikácia

predlžovala

udržovala

dosahovala

Otázka č. 20
Každý člen posádky je povinný mať u seba pri každom lete

platný preukaz spôsobilosti

pilotný preukaz

občiansky preukaz