Testy z letectva on-line

Meteorológia X25 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia X25. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Aké zrážky sú charakteristické pre teplý front v zime?

trvalé zrážky s veľkým územným rozsahom

prehánky najmä v poludňajších hodinách

krúpy a snehové prehánky

Otázka č. 2
Proces radiačnej termickej stabilizácie prízemnej vrstvy ovzdušia je správne uvedený na náčrte a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 3
Aká je teplota vzduchu vo výške 800 m nad letiskom pri suchoadiabatickom teplotnom zvrstvení ovzdušia, ak má dané letisko teplotu 20OC?

28oC

8oC

12oC

Otázka č. 4
Gradientový vietor vo vzťahu k priebehu izohýps je správne na náčrte a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 5
Vertikálny rez studeným frontom je správne na obrázku a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 6
Ak šípka predstavuje vektor rýchlosti pohybu frontu, ktorý náčrt správne vyjadruje vzťah medzi predfrontálnou a zafrontálnou oblačnosťou v závislosti od rýchlosti pohybu frontu?

a

b

c

Otázka č. 7
Náčrt zobrazuje

vrstevnatú oblačnosť na návetrí horskej prekážky

prechod Cu con na Cb cal

rozpad búrkového oblaku

Otázka č. 8
Rozhodnite, na ktorom náčrte izobár a frontov majú izobary v oblasti frontov správny priebeh!

a

b

c

Otázka č. 9
Ročný chod zrážok (Q) v monzúnovej oblasti zobrazuje náčrt a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 10
Pri labilnom termickom zvrstvení je výškový profil vetra v prízemnej vrstve ovzdušia správne na náčrte a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 11
Aké nebezpečie hrozí počas vzletu v priestore mohutnej prízemnej inverzie teploty pri maximálnej vzletovej hmotnosti?

pokles nosnosti lietadla s výškou vďaka zmenšovaniu hustoty vzduchu s výškou a okrem toho hrozí aj strih vetra

termická turbulencia v dôsledku vzostupu teploty vzduchu s výškou

nehrozí žiadne nebezpečie, inverzia teploty skôr napomáha bezpečnému vzletu

Otázka č. 12
Správny náčrt fénového oteplenia obsahuje obrázok a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 13
Podmienky priaznivé na zvýraznenie studeného frontu sa vytvárajú

v noci a v zime

v noci a v lete

vo dne a v lete

Otázka č. 14
Ročný chod zrážok (Q) na pobreží Stredozemného mora zobrazuje náčrt a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 15
Sklon izobarických hladín a jemu odpovedajúca cirkulácia vzduchu v podmienkach advekcie studeného vzduchu je správne na vertikálnom reze a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 16
Správnu orientáciu sily barického gradientu (G), Coriolisovej sily (A) a rýchlosti pohybu vzduchu (v) v podmienkach gradientového vetra na severnej pologuli obsahuje náčrt a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 17
Je možné, aby na letisku Poprad-Tatry (asi 700 m n. m. ) bola teplota vzduchu -10oC a súčasne na Štrbskom Plese (1400 m n. m. ) +3oC a na Skalnatom Plese (1800 m n. m. ) bod mrazu?

nie je to možné, lebo teplota vzduchu s výškou v troposfére ako celku klesá

áno, pri dlhšie trvajúcej zimnej anticyklóne, najmä ak sa nad Popradskou kotlinou po intenzívnom vyžarovaní vytvorí nízky St

je to možné pri výrazných búrkach s krúpami

Otázka č. 18
Laplaceov vzťah platný pre zmenu tlaku vzduchu s výškou v izotermickej atmosfére je a, b alebo c?

z = (1 + t)

z = 18 400(1 + t)log o

z = 16 000(1 - t)

Otázka č. 19
Správny náčrt oklúzie typu teplého frotu a odpovedajúce fronty a javy na poveternostnej mape obsahuje obrázok a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 20
Výškomer zaparkovaného lietadla ukazoval večer výšku 350 ft, kým v ranných hodinách nasledujúceho dňa 400 ft. Príčinou bol

pokles tlaku vzduchu

vzostup tlaku vzduchu

nočný pokles teploty vzduchu