Testy z letectva on-line

Letecká navigácia X16 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia X16. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ktorý obrázok znázorňuje schému konštrukcie mapy v kužeľovej projekcii?

áno.

áno.

áno.

Otázka č. 2
Medzi aké druhy máp patria mapy v mierkach: od 1:500 do 1:10 000 ?

topografické.

technicko-hospodárske.

zemepisné.

Otázka č. 3
Skupina máp mierok: od 1:200 000 do 1:1 000 000 a viac, patrí medzi mapy:

malých mierok.

veľkých mierok.

stredných mierok.

Otázka č. 4
Medzi aké skupiny mierok máp radíme mapy: od 1:500 do 1:10 000 ?

malých mierok.

stredných mierok.

veľkých mierok.

Otázka č. 5
Pri pravých perspektívnych projekciách získame obraz geografickej siete:

premietaním v zmysle deskriptívnej geometrie.

výpočtom na zobrazovacích plochách.

výpočtom na referenčnej guli.

Otázka č. 6
Neperspektívne projekcie sú také, kde obraz geografickej siete získame:

centrálnym premietaním gule na zobrazovaciu plochu.

výpočtom na referenčnej guli.

konštrukciou na zobrazovacích plochách na podklade zvolených geometrických a matema- tických podmienok.

Otázka č. 7
Letecká mapa ICAO 1:500 000 je konštruovaná na podklade projekcie:

Merkátorovej projekcii.

mnohokužeľovej Lambertovej projekcii.

gnómonickej projekcii.

Otázka č. 8
Ktorý výrez z mapy znázorňuje leteckú mapu ICAO zhotovenú v kužeľovej projekcii?

a

b

c

Otázka č. 9
Ktorý výrez z mapy znázorňuje traťovú mapu zhotovenú v Merkátorovej projekcii?

a

b

c

Otázka č. 10
Traťová mapa (bývalá Radionavigačná mapa), je zhotovená v:

Lambertovej mnohokužeľovej projekcii.

Merkátorovej projekcii.

gnómonickej projekcii.

Otázka č. 11
Slnečný čas je odvodený zo:

zdanlivého pohybu slnka po oblohe.

zdanlivého pohybu hviezd na oblohe.

z pohybu Zeme po ekliptike.

Otázka č. 12
Hviezdny čas je odvodený zo:

zdanlivého pohybu slnka po oblohe.

zdanlivého pohybu hviezd po oblohe.

vzťahu medzi hviezdami navzájom.

Otázka č. 13
Tropický rok je doba zodpovedajúca:

365-tim dňom stredného slnečného času.

365, 2422 dňom stredného slnečného času.

366, 2422 dňom stredného slnečného času.

Otázka č. 14
GMT je svetový čas získaný:

astronomicky.

geometricky.

geodeticky.

Otázka č. 15
UTC je svetový čas, ktorý je:

odvodený z astronomických pozorovaní.

efemeridový čas.

atómový čas koordinovaný tak, aby sa neodchyľoval od času astronomického.

Otázka č. 16
Rozdiel zemepisných dĺžok dvoch bodov na zemi je 10o, aký je rozdiel v čase (miestnom) medzi týmito bodmi ?

1 h 20 min.

40 min.

20 min.

Otázka č. 17
Podľa Tabuliek na zemepisnej dĺžke 15o E je 18 h 30 min. Koľko hodín miestneho času je na zemepisnej dĺžke 5o W ?

19 h 50 min.

17 h 10 min.

19 h 10 min.

Otázka č. 18
Podľa Tabuľky na 15o E slnko vychádza v čase 08 h 46 min. Vypočítajte východ slnka pre miesto nachádzajúce sa na 22o 15´ E.

08 : 17 h

09 : 15 h

08 : 18 h

Otázka č. 19
Vypočítajte západ slnka pre letisko nachádzajúce sa na 21o 45´E, keď podľa Tabuľky na 15o E slnko zapadá o 18 : 46 h.

18 : 19 h

18 : 20 h

19 : 11 h

Otázka č. 20
Vypočítajte západ slnka pre letisko nachádzajúce sa na 12o 45´E, keď podľa Tabuľky na 15o E slnko zapadá o 18 : 02 h UTC.

19 : 11 : 00 h SEČ.

18 : 53 : 00 h SEČ L.

19 : 15 : 20 h GMT.