Testy z letectva on-line

Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X49 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X49. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
INCERFA je kódový výraz označujúci obdobie

pohotovosti

tiesne

neistoty

Otázka č. 2
ALERFA je kódový výraz označujúci obdobie

pohotovosti

tiesne

neistoty

Otázka č. 3
DETRESFA je kódový výraz označujúci obdobie

pohotovosti

tiesne

neistoty

Otázka č. 4
Letové prevádzkové služby sa v celom vzdušnom priestore poskytujú

letom IFR a VFR

riadeným letom

všetkým letom

Otázka č. 5
Letové prevádzkové služby zahrňujú

oblastnú službu riadenia, približovaciu službu riadenia, letiskovú službu riadenia

službu riadenia letovej prevádzky, letovú informačnú službu a pohotovostnú službu

službu riadenia letovej prevádzky a letovú informačnú službu

Otázka č. 6
Tie časti vzdušného priestoru, o ktorých bolo rozhodnuté, že v nich budú poskytované letové informačné služby a pohotovostná služba, sa označujú ako

riadené oblasti

riadené okrsky

letové informačné oblasti

Otázka č. 7
Ako riadené letisko sa označuje to letisko, o ktorom bolo rozhodnuté, že sa na ňom bude letiskovej prevádzke poskytovať

letová informačná služba

pohotovostná služba

služba riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 8
Ako letová informačná zóna sa označuje priestor, v ktorom sa poskytuje

služba AFIS

letová informačná služba

pohotovostná služba

Otázka č. 9
Letisko, o ktorom bolo rozhodnuté, že sa na ňom bude poskytovať iba letisková letová informačná služba a pohotovostná služba známej prevádzke, je

riadené letisko

neriadené letisko

letisko AFIS

Otázka č. 10
Letisko, na ktorom sa neposkytuje služba riadenia letovej prevádzky ani služba AFIS, je

neobsadené letisko

neriadené letisko

letisko AFIS

Otázka č. 11
Vo vzdušnom priestore sú povolené len lety IFR, všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky a zabezpečujú sa medzi nimi rozostupy. Je to vzdušný priestor triedy

A

B

C

Otázka č. 12
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety VFR a IFR, všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky a zabezpeujú sa medzi nimi rozostupy. Je to vzdušný priestor triedy

A

B

C

Otázka č. 13
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety IFR aj lety VFR. Všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky, pričom letom IFR sa zabezpečujú rozostupy voči iným letom IFR a letom VFR. Letom VFR sa zabezpečujú rozostupy od letov IFR a poskytujú sa im prevádzkové informácie o iných letoch VFR. Je to vzdušný priestor triedy

A

B

C

Otázka č. 14
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety IFR aj VFR. Všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky, pričom letom IFR sa zabezpečujú rozostupy voči iným letom IFR a poskytujú sa im prevádzkové informácie o letoch VFR. Letom VFR sa poskytujú prevádzkové informácie o všetkých ostatných letoch. Je to vzdušný priestor triedy

A

D

F

Otázka č. 15
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety IFR aj lety VFR. Letom IFR sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky a zabezpečujú sa im rozostupy voči iným letom IFR. Všetkým letom sa, pokiaľ je to možné, poskytujú informácie o prevádzke. Je to vzdušný priestor triedy

E

C

D

Otázka č. 16
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety IFR aj VFR. Všetkým letom IFR sa poskytuje letová poradná služba. Všetkým letom sa na vyžiadanie poskytuje letová informačná služba. Je to vzdušný priestor triedy

D

E

F

Otázka č. 17
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety IFR aj VFR. Všetkým letom sa na vyžiadanie poskytuje letová informačná služba. Je to vzdušný priestor triedy

C

G

E

Otázka č. 18
Na poskytovanie služby riadenia letovej prevádzky, letovej informačnej služby a pohotovostnej služby vo vnútri riadených oblastí, riadených okrskov a na riadených letiskách, musí byť ustanovené stanovisko

AFIS

oblastnej služby riadenia

riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 19
Na poskytovanie letiskovej letovej informačnej služby na letiskách, o ktorých bolo rozhodnuté, že sa na nich bude poskytovať iba letisková letová informačná služba, sa zriaďuje stanovisko

AFIS

letových prevádzkových služieb

letových informačných služieb

Otázka č. 20
Letové informačné oblasti sa vymedzujú tak, aby pokiaľ možno zahrňovali

celé územie štátu

všetky letiská v danej oblasti

celú štruktúru tratí