Testy z letectva on-line

Letecká navigácia Y20 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia Y20. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Kritický bod je:

a) kritické miesto na trati, z ktorého ešte vystačíme s palivom.

b) miesto na plánovanej trati, z ktorého má lietadlo rovnakú vzdialenosť späť do miesta vzletu, ako do miesta pristátia.

c) miesto na plánovanej trati, z ktorého je rovnaká doba letu na cieľové letisko, ako aj na letisko vzletu. Je to časový stred celej trate medzi vzletom a pristátím pri lete späť do VBT. Pre výpočet kritického bodu platí vzťah: SKB = (Sab. Wspäť) / (Wtam + Wspäť); (keď: Sab - vzdialenosť nad nehostinnou oblasťou, event. celková vzdialenosť, Wtam - traťová rýchlosť smerom do KBT, Wspäť - traťová rýchlosť pri lete späť do VBT)

Otázka č. 2
Letecká mapa ICAO 1:500 000 je konštruovaná na podklade projekcie:

a) Merkátorovej projekcii.

b) mnohokužeľovej Lambertovej projekcii.

c) gnómonickej projekcii.

Otázka č. 3
Aký je rozdiel medzi radiálom a magnetickým smerníkom rádiomajáka VOR?

a) radiál je magnetický smerník lietadla (QDR) a na palubnom prístroji je signalizovaný "FROM", magnetický smerník (QDM) je smerník od lietadla k majáku a na palubnom prístroji je signali- zovaný "TO".

b) radiál aj magnetický smerník sú totožné výrazy.

c) radiál je smerník, ktorý vstupuje do majáka, magnetický smerník je ten, ktorý vystupuje z. rádiomajáka VOR.

Otázka č. 4
Význam výrazu (napr. H24), je publikovaný v AIPe, časť:

a) AGA

b) COM

c) GEN

Otázka č. 5
Formulár SNOWTAM-u je publikovaný v AIP-e, časť:

a) FAL

b) SAR

c) AD

Otázka č. 6
Slnko pri svojej zdanlivej dráhe po oblohe opísalo uhol 27o, koľko za tú dobu ubehlo času ?

a) 90 min.

b) 405 min.

c) 108 min.

Otázka č. 7
Vyznačte správny prepočet: (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia). Kz D Km d Kk

a) 056 +6 050 +3 053

b) 270 -6 276 +3 273

c) 178 -2 180 +4 174

Otázka č. 8
Je 17 : 00 SEČ L, koľko je to v čase UTC ?

a) 16 : 00 UTC.

b) 17 : 00 UTC.

c) 15 : 00 UTC.

Otázka č. 9
Slnečný čas je odvodený zo:

a) zdanlivého pohybu slnka po oblohe.

b) zdanlivého pohybu hviezd na oblohe.

c) z pohybu Zeme po ekliptike.

Otázka č. 10
Tropický rok je doba zodpovedajúca:

a) 365-tim dňom stredného slnečného času.

b) 365, 2422 dňom stredného slnečného času.

c) 366, 2422 dňom stredného slnečného času.

Otázka č. 11
Krivka rovnakých súčtov vzdialeností je:

a) loxodroma.

b) elipsa.

c) radiodroma.

Otázka č. 12
Magnetický kompas lietadla indikuje hodnotu: S. Z deviačnej tabuľky zistíme, že: d = - 4o, z mapy zistíme, že pod čiarou znázorňujúcu izogónu je napísané: 3 W. Aký je kurz magnetický? (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia)

a) Km = 007°

b) Km = 173°

c) Km = 353°

Otázka č. 13
Jednu polohovú čiaru môžeme použiť na:

a) určenie polohy.

b) kontrolu vzdialenosti od rádionavigačného zariadenia.

c) kontrolu letenej trate, prípadne kontrolu traťovej rýchlosti.

Otázka č. 14
Z mapy sme zistili, že traťový uhol Tuz = 120°. Deklinácia je D = + 4o, deviácia je d = - 3o. Vypočítajte kurz lietadla pre bezvetrie. (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia)

a) Kk = 119°

b) Kk = 121°

c) Kk = 120°

Otázka č. 15
Azimutálne projekcie sú tie, ktorých zobrazovacia rovina je:

a) valec.

b) kužeľ.

c) rovina.

Otázka č. 16
Vypočítajte polomer zatáčky, keď letíte rýchlosťou Vp = 160 km/h s náklonom beta = 30°.

a) R = 950 m

b) R = 350 m

c) R = 1, 358 km

Otázka č. 17
Je 10 h UTC, koľko je stredoeurópskeho času SEČ ?

a) 9 h 00 min.

b) 12 h 00 min.

c) 11 h 00 min.

Otázka č. 18
Na akej frekvencii pracuje rádiomaják VOR?

a) 150 - 1 750 kHz

b) 108 - 118 kHz

c) 112 - 118 MHz, a v pásme 108-112 MHz za určitých obmedzení.

Otázka č. 19
Izogóna je:

a) čiara spájajúca miesta s rovnakou presnosťou

b) čiara spájajúca miesta s nulovou deklináciou

c) čiara spájajúca miesta s rovnakou deklináciou

Otázka č. 20
Pri približnom prevode NM/h na km/h možno pri výpočtoch "spamäti" použiť vzťah:

a) NM/h : 2 - 10%

b) NM/h x 2 - 20%

c) NM/h x 2 - 10%