Testy z letectva on-line

Spojovací predpis Y73 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis Y73. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Je zloženie tiesňovej správy správne?
- tiesňový signál "MAY DAY" 3x
- názov stanice, ktorej je správa adresovaná
- označenie lietadla
- povaha tiesňového stavu
- úmysel veliteľa lietadla
- poloha, hladina, kurz

a) áno

b) nie

c) neviem

Otázka č. 2
Vyberte správnu skratku pre "Letiskový maják"

a) ABN

b) ABM

c) AD

Otázka č. 3
Súčasťou skúšobného vysielania sú slová

a) skúška zariadenia

b) skúška vysielania

c) skúška rádia

Otázka č. 4
Číslo (nie frekvencia) 100, 725 sa slovami vysiela

a) jeden sto čiarka sedem dva päť

b) jeden nula nula čiarka sedem dva päť

c) sto čiarka sedemstodvadsať päť

Otázka č. 5
Fráza "ako počujete" znamená

a) aká je čitateľnosť môjho vysielania?

b) rozumel ste mi správne?

c) počujete dobre?

Otázka č. 6
Pri skúšobnom vysielaní stupeň 4 označuje, že správa je

a) čitateľná

b) čitateľná, ale s obtiažami

c) dokonale čitateľná

Otázka č. 7
Tiesňovú prevádzku môže ukončiť

a) stanica v tiesni

b) stanica riadiaca

c) stanica v tiesni alebo stanica riadiaca

Otázka č. 8
Vyberte správnu skratku pre "Opakujte", "Opakujem"

a) RV

b) RTE

c) RPT

Otázka č. 9
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia pohybu na zemi je názov

a) APRON

b) GROUND

c) RADIO

Otázka č. 10
Vyberte správnu skratku pre "Letová informačná oblasť"

a) FIR

b) FIC

c) FISA

Otázka č. 11
"MAY DAY" je rádiotelefónny signál správy

a) pilnostnej

b) tiesňovej

c) správy na zaistenie bezpečnosti letu

Otázka č. 12
Telekomunikačné záznamy sa musia uchovávať po dobu najmenej

a) 20 dní

b) 30 dní

c) 60 dní

Otázka č. 13
"PAN PAN" je rádiotelefónny signál správy

a) tiesňovej

b) pilnostnej

c) správy o rádiovom zameraní

Otázka č. 14
Správa, rušiaca tiesňovú prevádzku a uloženie ticha obsahuje frázu

a) "obdobie ticha ukončené"

b) "tiesňová prevádzka ukončená"

c) "MAY DAY ukončené"

Otázka č. 15
Slovo "povolené" znamená

a) povolenie na požadovaný úkon je schválené

b) oprávnený pokračovať za určitých podmienok

c) môžete vysielať

Otázka č. 16
Vyberte správnu skratku pre "Služba je k dispozícii podľa potrieb prevádzky"

a) HOL

b) HO

c) HR

Otázka č. 17
Definícia: podmienky, týkajúce sa bezpečnosti lietadla alebo iného dopravného prostriedku, alebo bezpečnosti niektorých osôb na jeho palube alebo v dohľade, ktoré ale nevyžadujú okamžitú pomoc, je definícia

a) pilnosti

b) tiesne

c) prednosti letu

Otázka č. 18
Vo volacej značke leteckej stanice pre lety VFR je názov

a) RADIO

b) INFORMÁCIE

c) TOWER

Otázka č. 19
Slovo "vykonám" znamená

a) rozumiem Vašej správe a budem podľa nej postupovať

b) áno

c) prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 20
Letecká stanica je

a) pozemná stanica leteckej pohyblivej služby

b) stanica leteckej pevnej služby

c) pohyblivá stanica leteckej pohyblivej služby