Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 X61 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 X61. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
S výnimkou vzletu alebo pristátia, alebo s výnimkou povolenia vydaného leteckým úradom, musí byť VFR let vykonávaný nad husto zastavanými miestami alebo zhromaždiskom ľudí na voľnom priestranstve vo výške, ktorá nesmie byť menšia ako

150 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 300 m od lietadla

300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 500 m od lietadla

300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla

Otázka č. 2
S výnimkou vzletu alebo pristátia, alebo s výnimkou povolenia vydaného leteckým úradom musí byť let VFR vykonávaný nad zemou alebo vodou vo výške nie menšej ako

300 m

150 m

100 m

Otázka č. 3
Lety VFR medzi západom a východom slnka musia byť vykonávané v súlade s podmienkami stanovenými

Štátnou leteckou inšpekciou

leteckým úradom

prevádzkovateľom

Otázka č. 4
Lietadlo pri lete VFR sa musí vyhnúť všetkým neriadeným letiskám na trati vo vzdialenosti najmenej

8 km

3 km

5 km

Otázka č. 5
Lety VFR lietadiel, ktoré nie sú vybavené pre lety IFR, musia byť vykonávané za stálej viditeľnosti zeme, pričom let nad oblakmi môže byť vykonaný, ak je možno vykonávať let podľa zrovnávacej orientácie a ak nie je celkové pokrytie oblohy oblačnosťou väčšie ako

4/8

3/8

5/8

Otázka č. 6
Pri letoch na neriadené letisko, alebo keď sa nepodarí nadviazať rádiospojenie so stanoviskom AFIS daného letiska, je veliteľ lietadla povinný

vysielať naslepo hlásenia na príslušnom kmitočte daného letiska obsahujúce miesto vstupu do letovej informačnej zóny alebo miesto zaradenia do okruhu a polohy na okruhu

odletieť na náhradné letisko

pristáť na danom letisku

Otázka č. 7
Keď je odlet vykonávaný z neriadeného letiska je veliteľ lietadla povinný vysielať naslepo mimo iné informácie o

vstupe na vzletovú a pristávaciu dráhu

rolovaní

spúšťaní

Otázka č. 8
Ak sa lietadlu dáva za letu príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom stále zelené svetlo znamená

vráťte sa na pristátie

pristátie povolené

povolené pokračovať v lete po okruhu

Otázka č. 9
Ak sa lietadlu na zemi dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom stále zelené svetlo znamená

rolovanie povolené

vstup na dráhu povolený

vzlet povolený

Otázka č. 10
Ak sa lietadlu na zemi dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom stále červené svetlo znamená

vráťte sa na miesto, odkiaľ ste vyšli

opusťte pristávaciu plochu

stojte

Otázka č. 11
Ak sa lietadlu počas letu dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom stále červené svetlo znamená

vráťte sa na pristátie

letisko nie je bezpečné, nepristávajte

uvoľnite cestu inému lietadlu a pokračujte v lete na okruhu

Otázka č. 12
Ak sa lietadlu počas letu dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom rad zelených zábleskov znamená

uvoľnite cestu inému lietadlu

pristátie povolené

vráťte sa na pristátie

Otázka č. 13
Ak sa lietadlu na zemi dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom rad červených zábleskov znamená

vráťte sa na miesto, odkiaľ ste vyšli

opusťte pristávaciu plochu

bez ohľadu na predchádzajúce pokyny zatiaľ stojte

Otázka č. 14
Ak sa lietadlu počas letu dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom rad červených zábleskov znamená

uvoľnite cestu inému lietadlu a pokračujte v lete na okruhu

vráťte sa na pristátie

letisko nie je bezpečné, nepristávajte

Otázka č. 15
Ak sa lietadlu na zemi dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom rad zelených zábleskov znamená

rolovanie povolené

opusťte pristávaciu plochu

vráťte sa na miesto, odkiaľ ste vyšli

Otázka č. 16
Horizontálna červená štvorcová doska so žltými uhlopriečkami vyložená v návestnej ploche znamená

opatrne pristávať

nespôsobilosť prevádzkovej plochy

že pristátie na dotyčnom letisku je zakázané a zákaz sa pravdepodobne predĺži

Otázka č. 17
Horizontálna červená štvorcová doska s jednou žltou uhlopriečkou vyložená v návestnej ploche znamená

že vzhľadom na nevyhovujúci stav prevádzkovej plochy alebo z akejkoľvek inej príčiny, sa musí priblíženie a pristátie vykonávať zvlášť opatrne

nespôsobilosť prevádzkovej plochy

že vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu prevádzkovej plochy sa musí pristávať opatrne

Otázka č. 18
Horizontálna biela "činka" vyložená v návestnej ploche znamená

nutnosť zvláštnej opatrnosti pri približovaní a pri pristátí

že lietadlá musia vzlietať a pristávať len na vzletových a pristávacích dráhach, ale iné pohyby nie sú obmedzené

že lietadlá musia vzlietať, pristávať a rolovať iba na vzletových, pristávacích a na rolovacích dráhach

Otázka č. 19
Horizontálna biela "činka" s čiernymi pruhmi kolmo na pozdĺžnu os na oboch kruhových koncoch činky, vyložená v návestnej ploche znamená

že lietadlá musia pristávať, vzlietať a rolovať iba na vzletových, pristávacích a na rolovacích dráhach

že vzhľadom na nevyhovujúci stav prevádzkovej plochy alebo z akejkoľvek inej príčiny sa musí priblíženie a pristávanie vykonávať zvlášť opatrne

že lietadlá musia pristávať a vzlietať len na vzletových a pristávacích dráhach, avšak iné pohyby nemusia byť obmedzené len na vzletové, pristávacie a rolovacie dráhy

Otázka č. 20
Kríže v jednej nápadnej farbe, žltej alebo bielej, vyložené horizontálne na prevádzkovej ploche alebo inej časti, vyznačujú

zákaz pristáť

zvýšenú opatrnosť pri rolovaní

plochu uzavretú pre pohyby lietadiel