Testy z letectva on-line

Spojovací predpis Y77 - letecký test
(10 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis Y77. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia na odbavovacej ploche je názov

a) APRON

b) GROUND

c) APPROACH

Otázka č. 2
Čitateľnosť skúšobného vysielania sa udáva

a) piatimi stupňami

b) troma stupňami

c) štyrmi stupňami

Otázka č. 3
Slovo "koniec" znamená

a) moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

b) rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

c) prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 4
Pilnostná správa má prednosti

a) pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

b) pred všetkými ostatnými druhmi spojenia, vynímajúc tiesňovú prevádzku

c) podľa potreby

Otázka č. 5
Vyberte správnu skratku pre "Mimo prevádzky", "Mimo služby"

a) UNL

b) U/S

c) UNREL

Otázka č. 6
Slovo "rozumiem" znamená

a) áno

b) prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

c) rozumiem Vášmu vysielaniu

Otázka č. 7
Tiesňová a pilnostná prevádzka musia byť vedené na kmitočte

a) 121, 5 MHz

b) ktorý je v danej dobe používaný

c) na ktoromkoľvek inom

Otázka č. 8
Písomný alebo automatický záznam musí viesť

a) každá stanica leteckej telekomunikačnej služby

b) každá stanica leteckej telekomunikačnej služby s výnimkou lietadlových staníc

c) každá lietadlová stanica

Otázka č. 9
Stanica, ktorej je správa lietadla v tiesni adresovaná, alebo prvá stanica, ktorá tiesňovú správu prijala musí:
- okamžite potvrdiť tiesňovú správu
- prevziať riadenie spojenia
- odovzdať informáciu stanovisku letových prevádzkových služieb a prevádzkovateľovi
- uložiť ticho pre ostatné stanice na danom kmitočte

a) áno

b) nie

c) podľa potreby

Otázka č. 10
Vyberte správnu skratku pre "Vyčkávanie"

a) HOL

b) HLDG

c) HDG