Testy z letectva on-line

Letecká navigácia X21 - letecký test
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia X21. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Máme dané : TU = 065°, PVR = 125 kts, beta/U = 010/20 kts. Ktorý výpočet je správny?

Kz = 072° TR = 136 kts

Kz = 072° TR = 112 kts

Kz = 057° TR = 112 kts

Otázka č. 2
Máme dané : TU = 136°, PVR = 110 kts, beta/U = 160/25 kts. Ktorý výpočet je správny?

Kz = 130° TR = 87 kts

Kz = 141° TR = 87 kts

Kz = 130° TR = 137 kts

Otázka č. 3
Máme dané : Tuz = 305°, PVR = 95 kts, beta/U = 160/20 kts, D = 005° W, d = 009° E. Ktorý výpočet je správny ?

TR = 111 kts Kk = 294°

TR = 111 kts Kk = 302°

TR = 79 kts Kk = 306°

Otázka č. 4
Máme dané : PVR = 120 kts, Kz = 316°, beta/U = 210/30 kts. Ktorý výpočet je správny ? Výpočet preveďte graficky.

TUz = 302° TR = 116 kts

TUz = 329° TR = 116 kts

TUz = 329° TR = 131 kts

Otázka č. 5
Máme dané : Kz = 245°, STUz = 261°, PVR = 122 kts, TR = 116 kts. Ktorý výpočet je správny? Výpočet preveďte graficky.

beta/U = 353°/34 kts

beta/U = 160°/25 kts

beta/U = 174°/34 kts

Otázka č. 6
Ako stanovíme priemernú výšku pre výpočet PVR, ak stúpanie začíname v 500 m?

od cestovnej výšky odrátame 500 m, získanú hodnotu delíme dvoma a pripočítame 500 m.

delíme cestovnú výšku dvoma a pripočítame 500 m.

delíme 500 m dvoma a pripočítame polovicu cestovnej výšky.

Otázka č. 7
Ako stanovíme aritmetický priemerný vietor?

vynásobením všetkých vetrov a delením ich počtov.

spočítaním štvorcov vetrov a delením ich počtov.

spočítaním všetkých smerov vetra a vydelením ich počtom.

Otázka č. 8
Vypočítajte potrebné množstvo LPH, vrátane navigačnej zásoby (45´), pre trať Prešov- Lučenec, ak je dané : Vp = 180 km/h, S = 140 km. Uvažujte so spotrebou 40 l/h, a s letom po okruhu v trvaní 2 x 5´.

40 l

68 l

33 l

Otázka č. 9
Vypočítajte potrebné množstvo LPH, vrátane navigačnej zásoby (45´), pre trať Lučenec - Nitra, ak je dané : Vp = 180 km/h, S = 120 km. Uvažujte so spotrebou 40 l/h, a s letom po okruhu v trvaní 2 x 5´.

69 l

33 l

63 l

Otázka č. 10
Vypočítajte potrebné množstvo LPH, vrátane navigačnej zásoby (45´), pre trať A - B, ak, je dané : Vp = 160 km/h, S = 240 km. Uvažujte so spotrebou 38 l/h, a s letom po okruhu v trvaní 2 x 5´.

69 l

92 l

63 l

Otázka č. 11
Vypočítajte a správnu odpoveď vyznačte, keď je dané: Tuz= 300°, beta/U= 150/5 m/s, Vp= 180 km/h, S= 108 km.

Kz = 303°, US = + 3°, W = 165 km/h, t = 40 min.

Kz = 297°, US = + 3°, W = 196 km/h, t = 33 min.

Kz = 303°, US = - 3°, W = 196 km/h, t = 33 min.

Otázka č. 12
Vypočítajte a správnu odpoveď vyznačte, keď je dané:Tuz= 041°, beta/U= 340/10m/s, Vp= 160 km/h, S= 200 km.

Kz = 030°, US = +11°, W = 141 km/h, t = 1:26 h

Kz = 051°, US = -11°, W = 174 km/h, t = 1:09 h

Kz = 051°, US = -11°, W = 141 km/h, t = 1:26 h

Otázka č. 13
Vypočítajte a správnu odpoveď vyznačte, keď je dané:Tuz= 225°, beta/U= 350/10m/s, Vp= 180 km/h, S= 85 km.

Kz = 234°, US = - 9°, W = 158 km/h, t = 32 min.

Kz = 234°, US = + 9°, W = 198 km/h, t = 26 min.

Kz = 234°, US = - 9°, W = 198 km/h, t = 26 min.

Otázka č. 14
Na akej frekvencii pracuje rádiomaják VOR?

150 - 1 750 kHz

108 - 118 kHz

112 - 118 MHz, a v pásme 108-112 MHz za určitých obmedzení.

Otázka č. 15
Aký je rozdiel medzi radiálom a magnetickým smerníkom rádiomajáka VOR?

radiál je magnetický smerník lietadla (QDR) a na palubnom prístroji je signalizovaný "FROM", magnetický smerník (QDM) je smerník od lietadla k majáku a na palubnom prístroji je signali- zovaný "TO".

radiál aj magnetický smerník sú totožné výrazy.

radiál je smerník, ktorý vstupuje do majáka, magnetický smerník je ten, ktorý vystupuje z. rádiomajáka VOR.

Otázka č. 16
Presnosť údajov kurzovej informácie dodávanej horizontálne polarizovanou vlnou vo vzdialenosti asi štyroch vlnových dĺžok od rádiomajáka VOR, meraná od stredu anténnej sústavy je:

3o

5o

2o

Otázka č. 17
Identifikácia rádiomajákka VOR je zabezpečená vysielaním:

identifikačnej značky skladajúcej sa z dvoch alebo troch písmen morzeovej abecedy (vysiela- nej približne jedenkrát za 10 sekúnd).

dlhého tiahleho tónu po prelete rádiomajáka.

identifikačnej značky oznamovanej formou syntetického hlasu.

Otázka č. 18
Let po radiáli, alebo smerníku majáka VOR je:

ovplyvňovaný vetrom.

rušený nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

je prakticky neovplyvňovaný, ak je zabezpečená optická viditeľnosť medzi rádiomajákom a lietadlom.

Otázka č. 19
OBS je ovládač:

ktorým pilot nastavuje príslušný radiál, prípadne magnetický smerník, po ktorom plánuje letieť

ktorý pilotovi udáva, na ktorom radiáli sa nachádza.

ktorý udáva, akým kurzom má lietadlo letieť, aby sa dostalo na zvolený rádiomaják.

Otázka č. 20
Plná výchylka ručičky CDI predstavuje pri traťovom lete na vysielač VOR-u odchýlku od trate 10o (a viac). V konfigurácii so systémom ILS-u, plná výchylka ručičky predstavuje odchýlku od trate:

5o (a viac)

2o 30´ (a viac)

3o (a viac)

Otázka č. 21
Plná výchylka ručičky CPI (zostupového ukazovateľa majáka ILS-u), predstavuje odchýlku od zostupovej roviny:

+ 2, 5° (alebo viac).

± 0, 7° (alebo viac).

- 1, 0° (alebo viac).

Otázka č. 22
Rádiomajáky NDB pracujú na frekvenciách:

108 - 118 MHz.

150 - 1 750 kHz.

120 - 400 kHz.

Otázka č. 23
Praktická presnosť v určení relatívneho smerníka pomocou rádiomajáka NDB je:

1o

5o

10o

Otázka č. 24
Identifikácia majáka NDB je uskutočňovaná:

vysielaním identifikačnej značky, skladajúcej sa z dvoch prípadne troch písmen morzeovej abecedy vysielanej rýchlosťou odpovedajúcou približne siedmim slovám za minútu. Poznáva- cia značka sa vysiela aspoň 1x za 30 sekúnd.

vysielaním dlhého tiahleho tónu po prelete rádiomajáka.

vysielaním identifikačnej značky oznamovanej formou syntetického hlasu.

Otázka č. 25
INS (inerciálny navigačný systém) nám umožňuje:

určovať polohu v zemepisných súradniciach.

určovať polohu a všetky základné navigačné prvky.

určovať len základné navigačné prvky.

Otázka č. 26
Využitie pozemného rádiolokátoru slúži:

na navigáciu posádky počas letu.

na sledovanie polohy lietadla prevádzkovateľom.

na sledovanie polohy lietadla službou RLP.

Otázka č. 27
Priestorová navigácia umožňuje:

let po letových cestách, vrátane informácie o výške a čase.

let v priestore po letových cestách a aj letových líniách.

let lietadla po ľubovoľnej trati aj mimo schválených letových ciest a línií.