Testy z letectva on-line

Letiská L-14 Y47 - letecký test
(22 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letiská L-14 Y47. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ak je VPD alebo rolovacia dráha, alebo ich časť uzatvorená trvale, musia všetky normálne značky na VPD alebo rolovacej dráhe byť

a) odstránené

b) zakryté

c) ponechané v pôvodnom stave

Otázka č. 2
Návestidlá vyčkávacieho miesta na rolovacej dráhe musia pozostávať z dvoch striedavo rozsvecovaných svetiel farby

a) červenej

b) zelenej

c) žltej

Otázka č. 3
Dĺžka VPD, ktorá je vyhlásená za použiteľnú a vhodnú na dosadnutie a dojazd pristávajúceho lietadla, je použiteľná dĺžka

a) prerušeného pristátia (PLDA)

b) prerušeného vzletu (ASDA)

c) pristátia (LDA)

Otázka č. 4
Návestidlá osovej rady rolovacej dráhy, iné než rolovacej dráhy na odbočenie, musia vydávať stále svetlo farby

a) bielej

b) červenej

c) zelenej

Otázka č. 5
Ukazovateľ smeru pristátia musí mať tvar písmena

a) T

b) X

c) L

Otázka č. 6
Použiteľná dĺžka VPD na rozjazd, zväčšená o dĺžku predpolia, ak je zriadené, je použiteľná dĺžka

a) rozjazdu (TORA)

b) vzletu (TODA)

c) prerušeného vzletu (ASDA)

Otázka č. 7
Použiteľná dĺžka VPD na rozjazd, zväčšená o dĺžku dojazdovej dráhy, ak je zriadená, je použiteľná dĺžka

a) vzletu (TODA)

b) prerušeného vzletu (ASDA)

c) pristátia (LDA)

Otázka č. 8
Pohybová plocha je

a) časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel, s výnimkou odbavovacích plôch

b) časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel, na ktorej môže byť lietadlo zastavené alebo predbehnuté

c) časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel, pozostávajúca z prevádzkovej plochy a odbavovacích plôch

Otázka č. 9
Ukazovateľ smeru pristátia je zariadenie vizuálne indikujúce smer, určený na

a) pristátia

b) vzlety

c) vzlety a pristátia

Otázka č. 10
Koncové svetelné návestidlá musia vydávať v smere VPD stále svetlo farby

a) bielej

b) červenej

c) zelenej

Otázka č. 11
Dotyková zóna je časť vzletovej a pristávacej dráhy za jej prahom, na ktorej sa predpokladá

a) dosadnutie pristávajúceho lietadla

b) prvý dotyk pristávajúceho lietadla

c) zastavenie pristávajúceho lietadla

Otázka č. 12
Vzletový a pristávací pás je vymedzená plocha, vrátane VPD a dojazdovej dráhy, ak je zriadená, určená

a) na vzlet lietadiel s vyššou vzletovou hmotnosťou

b) na pristátie lietadiel s väčšou zložkou bočného vetra

c) na zníženie nebezpečia poškodenia lietadiel v prípade jeho vybočenia z VPD

Otázka č. 13
Každá VPD, vrátane dojazdových dráh, ak sú zriadené, musia byť obklopené

a) letiskovým pásom

b) pohybovou plochou

c) vzletovým a pristávacím pásom

Otázka č. 14
Príkazový znak na križovatkách rolovacej dráhy s VPD musí byť vyhotovený

a) čiernym popisom na bielom podklade

b) bielym popisom na červenom podklade

c) žltým popisom na modrom podklade

Otázka č. 15
Prekážkové návestidlá vysokej svietivosti sa majú použiť na označenie objektu vtedy, ak jeho výška je nad

a) 50 m

b) 100 m

c) 150 m

Otázka č. 16
Značka nepoužiteľnosti VPD musí mať tvar kríža a musí mať jednoduchú výraznú farbu

a) žltú alebo bielu

b) červenú alebo bielu

c) žltú alebo červenú

Otázka č. 17
Návestidlá prahových priečok a návestidlá vonkajších polopriečok musia do smeru priblíženia vydávať stále svetlo farby

a) bielej

b) červenej

c) zelenej

Otázka č. 18
Poloha vzťažného bodu letiska musí byť udaná (zemepisná šírka a dĺžka) v najbližších

a) stupňoch

b) minútach

c) sekundách

Otázka č. 19
Návestidlá postranných okrajov rolovacích dráh musia vydávať stále svetlo farby

a) modrej

b) bielej

c) červenej

Otázka č. 20
Dráhová dohľadnosť RVR je vzdialenosť, na ktorej sú z pilotnej kabíny lietadla, nachádzajúceho sa nad osou VPD

a) viditeľné predmety v smere vzletu

b) viditeľné vo dne a rozoznateľné v noci svetelné návestidlá ohraničujúce VPD

c) viditeľné denné dráhové značky alebo svetelné návestidlá ohraničujúce VPD alebo vyznačujúce os VPD

Otázka č. 21
Poloha vzťažného bodu letiska musí byť stanovená trvale a to čo najbližšie súčasnému alebo výhľadovo plánovanému

a) geometrickému stredu letiska

b) stredu krrižujúcich sa VPD

c) miestu odbavovacej plochy

Otázka č. 22
Vzletová a pristávacia dráha (VPD) je vymedzená pravouhlá plocha na pozemnom letisku upravená na

a) vzlety a pristátia lietadiel

b) rolovanie a vzlety lietadiel

c) pristátia a rolovanie lietadiel