Testy z letectva on-line

Meteorológia Y30 - letecký test
(12 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia Y30. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Na ktorom z obrázkov je najväčší vertikálny gradient teploty?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 2
Čo znamená v meteorologickej správe pre letectvo skratka BKN (broken)?

a) obloha je úplne pokrytá oblakmi

b) pokrytie oblohy od 5/8 do 7/8

c) pokrytie oblohy kolíše od bezoblačna do úplného pokrytia oblohy

Otázka č. 3
Vertikálna a horizontálna cirkulácia vzduchu v oblasti Cb in (búrkový oblak v štátdiu rozpadu) je správne na náčrte a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 4
Na ktorom náčrte je správne vyjadrený vzťah medzi vzdialenosťou izohýps a rýchlosťou vetra?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 5
So zreteľom na MET informácie sa let IFR môže začať

a) len vtedy, ak sú predpovedané MET podmienky na cieľovom alebo náhradnom letisku aspoň na úrovni LPM

b) len vtedy, ak sú v čase prípravy na let MET podmienky aspoň na úrovni LPM

c) za akýchkoľvek podmienok, pretože o pristátí rozhoduje veliteľ lietadla

Otázka č. 6
Ktoré z uvedených údajov zahrňuje definícia medzinárodnej štandardnej atmosféry ICAO?

a) relatívna vlhkosť 100%, gradient teploty 1oC/100 m, tlak vzduchu, v MSL 760 Torr, teplota vzduchu na MSL 15oC

b) teplota vzduchu na MSL 15oC, relatívna vzhlkosť 50%, gradient teploty 0, 65oC/100 m, tlak vzduchu na MSL 29, 92 in

c) tlak vzduchu na MSL 1013, 2 hPa, teplota vzduchu na MSL 15oC, relatívna vlhkosť 0%, teplotný gradient 0, 65oC/100 m

Otázka č. 7
Aké je percentuálne zastúpenie kyslíka v ovzduší vo výške 5500 m MSL?

a) 21%

b) 10, 5%

c) 78%

Otázka č. 8
Čo znamená skratka množstva oblačnosti OVC (overcast)?

a) nad oblakmi

b) oblačno

c) zamračené

Otázka č. 9
Čo sa rozumie pod označením TAF?

a) pristávacia predpoveď

b) aktuálne počasie na letisku

c) letisková predpoveď

Otázka č. 10
Čo je VOLMET?

a) trvalé vysielanie aktuálnych poveternostných informácií pozemnou stanicou pre lietadlá počas letu

b) predpoveď poveternostných podmienok na vybraných letiskách, formulovaná podľa meteorologického kódu

c) súbor stanovených údajov o letisku a poveternostných podmienkach, ovplyvňujúcich bezpečné pristátie

Otázka č. 11
Ktorá zmena teploty vzduchu s výškou (a, b, c) najlepšie odpovedá naznačenému tvaru dymovej vlečky pri miernom vetre?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 12
Skupina VV003 v správe METAR sa správne dešifruje

a) dohľadnosť na danom letisku má hodnotu 30 m

b) oblohu nie je možné rozoznať a vertikálna dohľadnosť má hodnotu 90 m

c) dohľadnosť má nulovú hodnotu a takýto stav sa udrží ešte aspoň 3 hodiny