Testy z letectva on-line

Spojovací predpis Y74 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis Y74. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Rádiové spojenie môže byť ukončené

a) na pokyn leteckej stanice

b) podľa uváženia lietadlovej stanice

c) podľa potreby

Otázka č. 2
Vo volacej značke leteckej stanice približovacieho radarového stanoviska je názov

a) RADAR

b) APPROACH

c) GROUND

Otázka č. 3
Vyberte správnu skratku pre "Vzdialenosť"

a) DEG

b) DIST

c) DEST

Otázka č. 4
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu "Skúška vysielania"?

a) áno

b) nie

c) podľa potreby

Otázka č. 5
Číslo 200, 5 sa slovami vysiela

a) dve sto čiara päť

b) dva nula nula čiara päť

c) dva nula nula celá päť

Otázka č. 6
Vo volacej značke leteckej stanice približovacieho stanoviska je názov

a) CONTROL

b) APPROACH

c) RADIO

Otázka č. 7
Stanica, ktorá vie o tiesňovej prevádzke a nie je riadiaca

a) nesmie vysielať na danom kmitočte

b) môže vysielať za účelom poskytnutia pomoci

c) môže vysielať

Otázka č. 8
Vo volacej značke leteckej stanice oblastnej služby riadenia je názov

a) APPROACH

b) DELIVERY

c) CONTROL

Otázka č. 9
Vyberte správnu skratku pre "Riadený okrsok"

a) DOM

b) CTR

c) CPL

Otázka č. 10
Vyberte správnu skratku pre "Automatický zameriavač"

a) ADIZ

b) ADF

c) AFIS

Otázka č. 11
Číslo 18 900 sa slovami vysiela

a) jeden osem deväť nula nula

b) jeden osem tisíc deväť sto

c) osemnásť tisíc deväť sto

Otázka č. 12
Slovo "čakajte" znamená

a) čakajte, zavolám Vás

b) čakajte a zavolajte neskôr

c) čakajte, nevypínajte rádio

Otázka č. 13
Stanice leteckej pohyblivej služby používajú

a) stredoeurópsky čas

b) greenwichský čas

c) svetový koordinovaný čas

Otázka č. 14
Správne skrátenie volacej značky "OM DLS" je nasledovné

a) DLS

b) OLS

c) KLS

Otázka č. 15
Vyberte správnu skratku pre "Odlet" alebo "Odletieť"

a) CVF

b) DEP

c) DES

Otázka č. 16
Vo volacej značke leteckej stanice letovej informačnej služby je názov

a) CONTROL

b) APRON

c) INFORMÁCIE

Otázka č. 17
V prípade, že bolo nadviazané uspokojivé spojenie, služba (stanovisko) sa vo volacej značke

a) nemôže vynechať

b) môže vynechať

c) musí vynechať

Otázka č. 18
Volaciu značku lietadla možno tvoriť
- volacou značkou, zodpovedajúcou poznávacej značke lietadla
- rádiotelefónnym označením prevádzkovateľa lietadla, za ktorým nasledujú posledné štyri znaky poznávacej značky lietadla
- rádiotelefónnym označením prevádzkovateľa lietadla, za ktorým nasleduje označenie letu

a) áno

b) nie

c) neviem

Otázka č. 19
Definícia: podmienky, hroziace vážnym alebo bezprostredným nebezpečím, vyžadujúce okamžitú pomoc, je definícia

a) tiesne

b) pilnosti

c) prednosti letu

Otázka č. 20
Kmitočet 121, 5 MHz je vyhradený

a) pre rádiové návestidlá

b) pre tiesňovú prevádzku

c) pre systém ILS