Testy z letectva on-line

Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y43 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y43. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letové povolenia sa vydávajú riadeným letom len na zabezpečenie

a) riadenia lietadiel a plynulého toku letovej prevádzky

b) prehľadu a koordinácie s vojenskými orgánmi riadenia

c) rozostupov a udržanie rýchleho a usporiadaného toku letovej prevádzky

Otázka č. 2
Letiskové riadiace veže musia hlásiť príslušnému oblastnému stredisku riadenia, ak lietadlo, ktoré bolo letiskovej riadiacej veži odovzdané

a) nepristane do 10 minút po vypočítanom čase vstupu do CTR

b) nepristane do 5 minút po vypočítanom čase pristátia

c) sa ohlási 5 minút po vypočítanom čase príletu

Otázka č. 3
Počas stúpania alebo klesania sa hladina považuje za preletenú, keď informácia o hladine odvodená z módu C vykazuje, že lietadlo preletelo túto hladinu o viac ako

a) 60 m

b) 90 m

c) 30 m

Otázka č. 4
Druh letu vo formulári letového plánu sa vyjadruje

a) G pre všeobecné letectvo

b) C pre komerčné dopravu

c) I pre IFR let

Otázka č. 5
Akonáhle je stanovisku LPS známe, že v priestore jeho zodpovednosti sa zakročuje proti lietadlu, musí okrem iného

a) informovať prevázkovateľa lietadla

b) nadviazať spojenie so zakročujúcim lietadlom

c) informovať pilota lietadla, proti ktorému sa zakročuje, o zakročovaní

Otázka č. 6
Minimum radarového rozostupu je

a) 6 km

b) 10 km

c) 15 km

Otázka č. 7
Pri prelete prevodnou vrstvou sa vertikálne polohy lietadiel pri stúpaní vyjadrujú

a) výškami nad letiskom

b) na QNH

c) letovými hladinami

Otázka č. 8
Odlietavajúcemu lietadlu sa nemôže povoliť začať vzlet z tej istej VPD, pokiaľ predchádzajúce odlietavajúce lietadlo

a) nepreletí koniec VPD v používaní alebo nezačne zákrutu

b) nedosiahne výšku 150 m

c) nepreletí koniec letiska

Otázka č. 9
Pred vstupom do letiskového okruhu sa musia lietadlu odovzdať

a) smer a rýchlosť priemerného prízemného vetra

b) informácie o letiskovej prevádzke

c) o stave rádionavigačných zariadení

Otázka č. 10
Vertikálne polohy lietadiel v riadenom okrsku letiska pri lete v prevodnej výške alebo pod ňou, sa vyjadrujú

a) letovými hladinami

b) v nadmorských výškach

c) výškami nad letiskom

Otázka č. 11
Ak svieti stop svetlo musí lietadlo zastaviť

a) pred vstupom na VPD

b) 60 m pred VPD

c) najneskôr na jeho úrovni

Otázka č. 12
Rozostupy medzi letmi VFR a IFR sa musia zabezpečovať

a) v riadenom okrsku letiska

b) v priestore letových ciest

c) vo vzdušnom priestore triedy C

Otázka č. 13
Cestovná rýchlosť vo formulári letového plánu je

a) traťová rýchlosť

b) pravá vzdušná rýchlosť

c) indikovaná vzdušná rýchlosť

Otázka č. 14
Lietadlu sa môže povoliť rolovanie po dráhe v používaní

a) ak je tak schválené miestnymi postupmi

b) pri malej hustote prevádzky

c) za predpokladu, že to nebude mať za následok nebezpečie alebo zdržanie iných lietadiel

Otázka č. 15
Vo formulári letového plánu S v poli vybavenie znamená štandardné vybavenie a to je

a) VHF RTF, ADF, VOR, ILS

b) VHF RTF, ADF, VOR, DME, ILS

c) VHF RTF, VOR, DME, ILS

Otázka č. 16
Pohotovostnú službu poskytuje

a) stredisko pátrania a záchrany

b) záchranná a požiarna služba letiska

c) každé stanovisko riadenia letovej prevádzky v priestore svojej pôsobnosti

Otázka č. 17
Odlietavajúce lietadlo môže stúpať s vlastným dodržaním rozostupov

a) so súhlasom veliteľa lietadla a lietadiel v jeho blízkosti

b) na žiadosť alebo so súhlasom veliteľa lietadla

c) za predpokladu, že sa velitelia lietadiel vidia a vyhlásia, že rozostupy dodržia

Otázka č. 18
Po povolenom začatí klesania na pristátie sa môže vertikálna poloha lietadla nad prevodnou hladinou vyjadrovať nadmorskou výškou za predpokladu, že

a) ide o turbínové lietadlo

b) ide o riadené klesanie

c) sa neočakáva vodorovný let nad prevodnou výškou

Otázka č. 19
Na frázu "Stojte, ruším opakujem ruším vzlet" pilot odpovie

a) vzlet prerušený

b) stojím

c) čakám

Otázka č. 20
Ak nevyhovuje letové povolenie veliteľovi lietadla, môže

a) požiadať o jeho zmenu

b) postupovať podľa prevádzkových podmienok v súlade so zásadami bezpečnosti prevádzky

c) postupovať tak, aby neporušil platné pravidlá a predpisy