Testy z letectva on-line

Palubné prístroje X09 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Palubné prístroje X09. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Komplex termoelektrického teplomera tvorí

termoelektrická sonda (podsviečková vložka) a galvanometer (vrátane vedenia)

termoelektrická sonda a pomerový prístroj vhodného typu

odporová sonda a galvanometer (bez uvažovania spojov. vedenia)

Otázka č. 2
Termoelektrické teplomery sú vhodné na meranie

stredných a vysokých teplôt

nízkych teplôt (napr. vonkajšie teploty)

nemajú obmedzenie pri meraní

Otázka č. 3
Termoelektrické teplomery nie sú vhodné na meranie

teploty plynov v prúdovom motore

meranie teplôt hláv valcov

meranie teploty mazacích olejov

Otázka č. 4
Medzi snímače tlakomerov nepatrí

tlakomerná membrána a vlnovec

tlakomerná trubica a krabica

pružný mechanický element a pružina

Otázka č. 5
Mierou meraného tlaku v súčasných mechanických leteckých tlakomeroch je

zmena tvaru deformovaného materiálu

posun tzv. čela tlakomerného elementu

len zmena elektrického odporu potenciometra vo vysielači prístroja

Otázka č. 6
Diaľkový prenos u súčasných leteckých tlakomerov je prevažne

mechanický

hydraulický

elektrický

Otázka č. 7
Elektrické diaľkové tlakomery používajú na diaľkový prenos

premenný odpor a galvanometer

piezoelektrický kryštál a pomerový prístroj

potenciometer alebo indukčný vysielač a pomerový prístroj

Otázka č. 8
Ktoré zo zapojení sa najčastejšie používa v zapojení diaľkových tlakomerov?

sériové

môstikové

sériovo-paralelné

Otázka č. 9
Zeleným oblúkom je na čelnom skle ukazovateľov tlaku vyznačený

prevádzkový rozsah tlakov

rozsah tlakov, pri ktorých má látka optimálnu teplotu

celý rozsah meraných tlakov

Otázka č. 10
Na meranie otáčok sa nepoužíva metóda

magnetická, magnetická s elektrickým prenosom

rádiotechnická

odstredivá

Otázka č. 11
Magnetický otáčkomer pracuje na princípe

magnetickej indukcie a vírivých prúdov

magnetického odporu a magnetických prúdov

vzniku elektrického prúdu pri otáčaní

Otázka č. 12
Na diaľkový prenos je u otáčkomerov použitý prevažne

mechanický prenos s odstredivým systémom

hydraulický prenos s kvapalinovo-frikčným členom

elektrický prenos s magnetickým systémom

Otázka č. 13
Údaj otáčkomera je uvedený

v otáčkach za sekundu

počtom otáčok za dobu činnosti motora

otáčkami za minútu alebo v percentách

Otázka č. 14
Zeleným oblúkom na čelnom skle otáčkomera sa značí

optimálny rozsah otáčok (využiteľný s ohľadom na hospodárnosť)

prevádzkový rozsah otáčok

minimálne otáčky motora

Otázka č. 15
Palivomery merajú

špecifickú hmotnosť a objem paliva

prietok a spotrebu v jednotkách za čas

hmotnosť alebo výšku hladiny paliva v známom objeme

Otázka č. 16
Palivomery nevyužívajú ako metódu merania

turbínovú (tachometrickú) a dynamickú (klapkovú)

plavákovú alebo rádioizotopickú metódu

kapacitnú alebo hydrostatickú metódu

Otázka č. 17
Na činnosť väčšiny palivomerov nemá vplyv

zmena teploty a druhu paliva

zmena statického tlaku a vlhkosti vzduchu

zmena tvaru nádrže a miesto uloženia snímača

Otázka č. 18
Činnosť plavákových a kapacitných palivomerov ovplyvňuje zásadne táto chyba metódy

trenie a zadrhávanie mechanických súčastí

zmena hladiny paliva spôsobená pohybom lietadla

zmena množstva paliva v nádrži

Otázka č. 19
Palivomer býva doplnený signalizáciou

maximálneho množstva paliva

zmeny teploty a tým aj objemu paliva

minimálneho množstva paliva

Otázka č. 20
Podľa definície je polohoznak

zariadenie na meranie polohy lietadla v priestore

ukazovateľ, ukazujúci polohu určitého zariadenia na lietadle

systém na indikáciu polohy plynových pák ovládania motorov