Testy z letectva on-line

Spojovací predpis X74 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis X74. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Slovo "správne" znamená

to je správne

povolenie na požadovaný úkon je schválené

rozumel som Vašej správe

Otázka č. 2
Fráza "ako počujete" znamená

aká je čitateľnosť môjho vysielania?

rozumel ste mi správne?

počujete dobre?

Otázka č. 3
Slovo "oznámte" znamená

rád by som vedel, alebo prajem si obdržať

odovzdajte mi nasledujúce informácie

oznámte mi Vašu žiadosť

Otázka č. 4
Slovo "povolené" znamená

povolenie na požadovaný úkon je schválené

oprávnený pokračovať za určitých podmienok

môžete vysielať

Otázka č. 5
Stanica leteckej telekomunikačnej služby v SR musí používať

stredoeurópsky čas

greenwichský čas

svetový koordinovaný čas

Otázka č. 6
Skupina času sa skladá

z dvoch číslic

zo štyroch číslic

zo šiestich číslic

Otázka č. 7
Stanice leteckej pohyblivej služby používajú

stredoeurópsky čas

greenwichský čas

svetový koordinovaný čas

Otázka č. 8
UTC je skratka

greenwichského času

svetového koordinovaného času

stredoeurópskeho času

Otázka č. 9
Lietadlová stanica udržuje rádiové spojenie s riadiacou stanicou lietadlo - zem

vždy

vždy, ak je to možné

podľa vlastného uváženia

Otázka č. 10
Lietadlová stanica môže prejsť na iný kmitočet

iba na príkaz leteckej stanice

po oznámení svojho úmyslu leteckej stanici

podľa potreby

Otázka č. 11
Rádiové spojenie môže byť ukončené

na pokyn leteckej stanice

podľa uváženia lietadlovej stanice

podľa potreby

Otázka č. 12
Písomný alebo automatický záznam musí viesť

každá stanica leteckej telekomunikačnej služby

každá stanica leteckej telekomunikačnej služby s výnimkou lietadlových staníc

každá lietadlová stanica

Otázka č. 13
Telekomunikačné záznamy sa musia uchovávať po dobu najmenej

20 dní

30 dní

60 dní

Otázka č. 14
Súčasťou skúšobného vysielania sú slová

skúška zariadenia

skúška vysielania

skúška rádia

Otázka č. 15
Čitateľnosť skúšobného vysielania sa udáva

piatimi stupňami

troma stupňami

štyrmi stupňami

Otázka č. 16
Pri skúšobnom vysielaní dokonalá čitateľnosť je uvádzaná stupňom

1

5

4

Otázka č. 17
Pri skúšobnom vysielaní stupeň 4 označuje, že správa je

čitateľná

čitateľná, ale s obtiažami

dokonale čitateľná

Otázka č. 18
Pri skúšobných vysielaniach slová "Chvíľami nečitateľné" označujú stupeň čitateľnosti

4

1

2

Otázka č. 19
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu "Skúška vysielania"?

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 20
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu "Skúška rádia"?

áno

nie

podľa potreby