Testy z letectva on-line

Palubné prístroje X07 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Palubné prístroje X07. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Umelý horizont je letový prístroj určený na

sledovanie a meranie polohy lietadla v priestore

meranie veľkosti uhlových pohybov lietadla okolo zvislej osi

sledovanie a meranie časových zmien polohy lietadla vo vodorovnej rovine

Otázka č. 2
Polohu osi rotácie zotrvačníka umelého horizontu udržuje

elektrolytická alebo ortuťová libela

korekčné zariadenie spolu so snímačom na určenie polohy osi

len korekčné zariadenie prístroja

Otázka č. 3
Aretačné zariadenie umelého horizontu neslúži na

zaaretovanie a nastavenie systému

korigovanie nesprávnych údajov na čelnej strane prístroja počas činnosti

fixáciu (upevnenie) systému prístroja z dôvodov jeho ochrany pred poškodením

Otázka č. 4
Každý umelý horizont musí byť vybavený

ovládacím prvkom na nastavenie tlakovej stupnice

osvetlením a signalizáciou správnej činnosti

kompenzačnou tabuľkou pozdĺžnych a priečnych náklonov

Otázka č. 5
Zákrutomer je prístroj určený na

meranie polomeru zákruty

meranie uhlovej rýchlosti zatáčania lietadla a vertikálnej rýchlosti

meranie zmyslu, resp. uhlovej rýchlosti zatáčania

Otázka č. 6
Zákrutomer je gyroskopický prístroj

s tromi stupňami voľnosti a zvislou osou otáčania gyroskopu

s tromi stupňami voľnosti a vodorovnou osou otáčania gyroskopu

s dvomi stupňami voľnosti

Otázka č. 7
Direkčná pružina ako súčasť zákrutomeru slúži na

udržiavanie vodorovnej polohy rámika

protipôsobenie direkčným momentom

nie je súčasťou mechanizmu prístroja

Otázka č. 8
Rámik zákrutomera sa vychyľuje

do zákruty

zo zákruty

rámik sa nevychyľuje, len ručička reaguje na uhlovú rýchlosť zatáčania

Otázka č. 9
Priečny relatívny sklonomer (gulička) slúži na

meranie výslednice síl pôsobiacich na lietadlo pri zatáčaní

doplnenie obrazu čelnej časti zátačkomera

určenie zmyslu zátačky podľa polohy guličky

Otázka č. 10
Zákrutomer je považovaný za

hlavný letový prístroj

pomocný letový prístroj

prístroj na kontrolu otáčok motora

Otázka č. 11
Medzi systémy celkového a statického tlaku nepatrí

Venturiho trubica

samostatný snímač statického tlaku

snímač ukazovateľa plniaceho tlaku

Otázka č. 12
Pitotova statická snímacia trubica sníma

podtlak a statický tlak

dynamický tlak a podtlak

celkový a statický tlak

Otázka č. 13
Každá snímacia trubica na snímanie celkového a statického tlaku musí mať pri letoch v oblasti námrazy

vhodne tvarovaný a dostatočne dlhý držiak

ochranný kryt so signalizačným práporkom

vyhrievacie zariadenie so signalizáciou činnosti

Otázka č. 14
Nasledovný obrázok znázorňuje

Bernouliho trubicu

Pitot-statickú trubicu

Venturiho trubicu

Otázka č. 15
Súčasťou rozvodu celkového a statického tlaku na lietadle nie sú

odkaľovacie nádoby

vzduchový filter

rozdvojky a hadice rozvodu

Otázka č. 16
Elektrické teplomery vonkajšieho vzduchu používajú ako snímač zväčša

kvapalinový teplomer

odporovú sondu

indukčný snímač

Otázka č. 17
Údaj o teplote vonkajšieho vzduchu je potrebný na

korekciu údajov teplôt hláv valcov

činnosť tlakomera plniaceho tlaku

činnosť signalizátorov námrazy a tiež korekciu na tento parameter v aerodynamických centrálach

Otázka č. 18
Rýchlomer ako tlakomerný prístroj je

absolútny tlakomer

relatívny tlakomer

nie je vôbec tlakomerom

Otázka č. 19
Rýchlomer pre nízke rýchlosti meria

náporový tlak

celkový tlak

dynamický tlak

Otázka č. 20
Ak jednoduchý rýchlomer ukazuje určitú rýchlosť vo výške, je táto vzhľadom na rýchlosť lietadla voči zemi

menšia

väčšia

nemení sa