Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 Y58 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 Y58. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ak sa lietadlu počas letu dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom rad zelených zábleskov znamená

a) uvoľnite cestu inému lietadlu

b) pristátie povolené

c) vráťte sa na pristátie

Otázka č. 2
Riadený let je

a) akýkoľvek let, na ktorý bol podaný letový plán

b) akýkoľvek let, ktorý je predmetom letového povolenia

c) akýkoľvek let, ktorý sa koná v riadenej oblasti

Otázka č. 3
Na riadenom letisku nesmie lietadlo na prevádzkovej ploche bez povolenia letiskovej riadiacej veže

a) rolovať

b) spustiť pohonné jednotky

c) plniť LPH

Otázka č. 4
Ak sa lietadlu na zemi dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom stále zelené svetlo znamená

a) rolovanie povolené

b) vstup na dráhu povolený

c) vzlet povolený

Otázka č. 5
U letov VFR, vrátane zvláštnych letov VFR, je za dodržanie meteorologických podmienok stanovených pre tieto lety plne zodpovedný

a) riadiaci letovej prevádzky

b) prevádzkovateľ

c) veliteľ lietadla

Otázka č. 6
Keď je odlet vykonávaný z neriadeného letiska je veliteľ lietadla povinný vysielať naslepo mimo iné informácie o

a) vstupe na vzletovú a pristávaciu dráhu

b) rolovaní

c) spúšťaní

Otázka č. 7
Veliteľ lietadla, ktorému je známe, že iné lietadlo je nútené núdzovo pristáť

a) musí dať tomuto lietadlu prednosť

b) môže pristáť s tým, že okamžite uvoľní dráhu

c) môže pristáť, ak je v poslednej fáze priblíženia na pristátie

Otázka č. 8
Lietadlo, ktoré je predbiehané iným lietadlom má prednosť a pilot predbiehajúceho lietadla je povinný udržovať od predbiehaného lietadla

a) vzdialenosť minimálne 5 m

b) vzdialenosť minimálne 10 m

c) dostatočnú vzdialenosť

Otázka č. 9
Skratka UTC vyjadruje

a) svetový koordinovaný čas

b) stredoeurópsky čas

c) čas vzťažný k nultému poludníku

Otázka č. 10
Pravidlá lietania upravujú lety nad územím štátu

a) všetkých lietadiel

b) všetkých dopravných lietadiel

c) všetkých civilných lietadiel

Otázka č. 11
Akrobatické lety

a) sa môžu vykonávať len na schválených letiskách medzi východom a západom slnka

b) sa môžu vykonávať len vo vymedzených priestoroch a podľa príslušných informácií a povolení

c) sa môžu vykonávať len za podmienok stanovených orgánom štátneho dozoru v civilnom letectve a podľa príslušných informácií a povolení

Otázka č. 12
Ak sa približujú dve alebo viac lietadiel ťažších ako vzduch k jednému letisku, aby na ňom pristáli, musí

a) lietadlo letiace vľavo dať prednosť lietadlám prilietavajúcim z pravej strany

b) vyššie letiace lietadlo dať prednosť lietadlu letiacemu nižšie

c) pomalšie lietadlo dať prednosť rýchlejšiemu

Otázka č. 13
Ak sa lietadlu dáva za letu príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom stále zelené svetlo znamená

a) vráťte sa na pristátie

b) pristátie povolené

c) povolené pokračovať v lete po okruhu

Otázka č. 14
Veliteľ lietadla musí dodržovať platný letový plán alebo príslušné časti platného letového plánu, pokiaľ si nevyžiada a nezíska zmeny u príslušného stanoviska riadenia letovej prevádzky alebo pokiaľ vzniknutý stav núdze si nevynúti jeho okamžitý zákrok. V takomto prípade musí veliteľ lietadla ohlásiť príslušného stanovisku riadenia letovej prevádzky vykonané opatrenia, ktoré boli nevyhnutné stavom núdze, a to

a) do 3 minút

b) ihneď akonáhle to okolnosti dovolia

c) okamžite

Otázka č. 15
Letisková prevádzka znamená

a) činnosť všetkých lietadiel počas letu alebo lietadiel pohybujúcich sa na prevádzkovej ploche

b) akúkoľvek prevádzku na prevádzkovej ploche letiska

c) akúkoľvek prevádzku na prevádzkovej ploche letiska a všetky lietadlá na letiskovom okruhu, vstupujúce do nej alebo ju opúšťajúce

Otázka č. 16
Letové povolenie je povolenie vydané veliteľovi lietadla vykonať let alebo v lete pokračovať za podmienok určených

a) stanoviskom riadenia letovej prevádzky

b) ohlasovňu letových prevádzkových služieb

c) zástupcom prevádzkovateľa

Otázka č. 17
S výnimkou zvláštnych letov VFR sa lety VFR musia vykonávať tak, aby lietadlo vo vzdušnom priestore triedy B letelo pri rovnakej alebo väčšej vzdialenosti od oblakov ako

a) mimo oblakov

b) horizontálne 1 500 m, vertikálne 300 m

c) horizontálne 5 km vertikálne 300 m

Otázka č. 18
Ak letia dve lietadlá na pretínajúcich sa tratiach v približne rovnakej hladine, musí sa lietadlo, ktoré má druhé po svojej pravej strane vyhnúť, vynímajúc tieto prípady, keď

a) sa klzáky musia vyhnúť balónom a vzducholodiam

b) sa vzducholoď musí vyhnúť balónom a lietadlám, ktoré majú vo vleku iné lietadlá alebo predmety

c) sa motorové lietadlá ťažšie ako vzduch musia vyhnúť vzducholodiam, klzákom a balónom

Otázka č. 19
S výnimkou stálych letových plánov, letový plán musí byť predložený pred odletom

a) ohlasovni letových prevádzkových služieb

b) oblastnému stanovisku letových prevádzkových služieb

c) letiskovému stanovisku letových prevádzkových služieb

Otázka č. 20
Pri letoch na neriadené letisko, alebo keď sa nepodarí nadviazať rádiospojenie so stanoviskom AFIS daného letiska, je veliteľ lietadla povinný

a) vysielať naslepo hlásenia na príslušnom kmitočte daného letiska obsahujúce miesto vstupu do letovej informačnej zóny alebo miesto zaradenia do okruhu a polohy na okruhu

b) odletieť na náhradné letisko

c) pristáť na danom letisku