Testy z letectva on-line

Meteorológia X24 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia X24. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Prevod rýchlosti vetra z uzlov na ms-1 vyjadruje vzťah

1 kt = 2 ms-1

1 kt = 0, 5 ms-1

1 kt = 0, 75 ms-1

Otázka č. 2
Pre stabilne zvrstvenú vzduchovú hmotu sú typické javy

búrky, prehánky a nárazy vetra

hmly, mrholenie a nízka oblačnosť druhu St

hmly, búrky a premenlivé počasie

Otázka č. 3
Pretrvávanie radiačnej hmly na danom letisku v zimnom polroku podporuje

oblačnosť a silný vietor

nerušené vyžarovanie tepla zemským povrchom a silná mechanická trubulencia

prízmená výrazná inverzia teploty vzduchu

Otázka č. 4
Na ktorej z nasledujúcich schém cirkulácie vzduchu v priestore svahu v nočných hodinách je správne zakreslené prúdenie vzduchu?

a

b

c

Otázka č. 5
Ktoré z uvedených údajov zahrňuje definícia medzinárodnej štandardnej atmosféry ICAO?

relatívna vlhkosť 100%, gradient teploty 1oC/100 m, tlak vzduchu, v MSL 760 Torr, teplota vzduchu na MSL 15oC

teplota vzduchu na MSL 15oC, relatívna vzhlkosť 50%, gradient teploty 0, 65oC/100 m, tlak vzduchu na MSL 29, 92 in

tlak vzduchu na MSL 1013, 2 hPa, teplota vzduchu na MSL 15oC, relatívna vlhkosť 0%, teplotný gradient 0, 65oC/100 m

Otázka č. 6
Advekčná hmla vzniká vtedy, ak

prúdi studený vzduch z mora na pobrežie

prúdi teplý vlhký vzduch nad chladným zemským povrchom

sa nočným vyžarovaním výrazne ochladí zemský povrch a od neho vzduch na teplotu rosného bodu

Otázka č. 7
Na ktorom z obrázkov je najväčší vertikálny gradient teploty?

a

b

c

Otázka č. 8
Ktoré charakteristické poveternostné javy sa viažu na studený front?

rozsiahla oblasť Ns s trvalými zrážkami a ustálený vietor

mohutná oblačnosť s výskytom Cb, prípadne aj s búrkami a výrazná zmena vetra

stredná oblačnosť, vrátane Ac len, občas aj mrholenie

Otázka č. 9
Na obrázku je časť prístroja, ktorá slúži na

meranie smeru a "nárazov" vetra

meranie rýchlosti vetra

meranie smeru a rýchlosti vetra

Otázka č. 10
Aké javy sú charakterisktické pre studený front v lete

mrholenie, hmly a prehánky

nárazy vetra, rýchly vzostup tlaku a mrholenie

búrky a prehánky

Otázka č. 11
Prevládajúca orientácia pohybu vzduchu pri teplotnom zvrstvení podľa obrázka je správne v stĺpci a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 12
Akú výšku indikuje tlakový výškomer v lietadle počas letu, ak sa na jeho tlakovú stupnicu nastaví QNH?

výšku lietadla nad MSL

výšku lietadla nad letiskom, na ktorom sa nameral tlak

výšku lietadla nad izobarickou hladinou 1000 hPa

Otázka č. 13
Na ktorej z nasledujúcich schém cirkulácie vzduchu v oblasti svahu cez deň je správne zakreslené prúdenie?

a

b

c

Otázka č. 14
V ktorej odpovedi je správne uvedený druh oblakov a zrážok, ktoré z neho vypadávajú?

Cu -mrholenie

Cb - "krajinský" trvalý dážď

Ns - trvalé zrážky

Otázka č. 15
Vietor, nameraný na letisku Sliač je 09008mps. Aký vietor možno očakávať vo výške asi 1000 m pri normálnych podmienkach a v ktorom smere od tohto letiska sa nachádza stred tlakovej níže?

12014mps, na juh

04006mps, na sever

27016mps, na západ

Otázka č. 16
Ktorá z nasledujúcich schém obsahuje správny náčrt cirkulácie vzduchu v denných hodinách v priestore pobrežia veľkej vodnej nádrže alebo mora?

a

b

c

Otázka č. 17
Aké je percentuálne zastúpenie kyslíka v ovzduší vo výške 5500 m MSL?

21%

10, 5%

78%

Otázka č. 18
Pri stabilnom termickom zvrstvení je výškový profil vetra v prízemnej vrstve ovzdušia správne na náčrte a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 19
Zrážky na teplotnom fronte sú predovšetkým

dažďové alebo snehové prehánky

mrholenie alebo trvalé zrážky

krúpy a búrkové zrážky

Otázka č. 20
Pre oblak druhu Ns sú charakteristické zrážky

prehánky so značnou výdatnosťou

mrholenie

trvalé zrážky na území s veľkým rozsahom