Testy z letectva on-line

Lietadlá X38 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Lietadlá X38. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Hlavné časti kyslíkových systémov tvoria

kompresory, potrubie, kohúty, pracovné valce

kyslíkové fľaše, potrubie, kohúty, redukčné ventily

kyslíkové fľaše, potrubie a hadice, kohúty, dýchacie prístroje

Otázka č. 2
Najviac namáhané konštrukčné uzly (závesné kovania, čapy, uchytenie pohonnej jednotky... ) sú spravidla

z ľahkých zliatin hliníka

z ocele

z kompozitových materiálov

Otázka č. 3
Najvýznamnejšie zaťaženie krídla letúna za letu je spôsobené

ohybovým momentom v normálnej rovine MON

ohybovým momentom v dotykovej rovine MOT

krútiacim momentom MK

Otázka č. 4
Zaťaženie od podvozku sa najviac prejaví

použitím bŕzd pri rolovaní

osovou reakciou podvozkovej nohy od pristávacieho nárazu

pri rozbehovej fáze letu

Otázka č. 5
Zaťaženie letúna pri neustálenych letových režimoch je dané kombináciou

aerodynamických síl a ťahu pohonnej sústavy

aerodynamických síl, ťahu pohonnej sústavy, hmotových síl a gyroskopických momentov

aerodynamických síl, zaťažení od podvozku a hmotových síl

Otázka č. 6
Dynamické zaťaženia pôsobiace na lietadlo ovplyvňujú jeho

životnosť

statickú pevnosť

výkony

Otázka č. 7
Trup letúna je

priestorový nosník na umiestnenie posádky, osôb a nákladu, ktorý súčasne prenáša zaťaženia od ostatných pripojených častí

duté teleso na umiestnenie osôb a nákladu

pevnostný element zabezpečujúci pevné spojenie všetkých častí letúna do jedného celku

Otázka č. 8
Pozdĺžny pevnostný systém krídla tvoria

nosníky, pozdĺžniky a nosný poťah

nosníky a rebrá

poťah a rebrá

Otázka č. 9
Nosník krídla zachytáva najmä

posúvajúce sily od zaťaženia v dotyčnicovej rovine

krútiace momenty od zaťaženia pri manévroch

ohybové momenty v normálnej rovine

Otázka č. 10
Hlavný nosník jednonosníkového krídla je umiestnený

vo vystuženej nábežnej hrade krídla

v mieste najväčšej hrúbky profilu krídla

v odtokovej časti krídla s uchytením krídielok a klapiek

Otázka č. 11
Chvostové plochy letúna

zabezpečujú požadované letové vlastnosti

zabezpečujú požadované letové vlastnosti a sú zdrojom pasívneho odporu

čiastočne vytvárajú potrebný vztlak

Otázka č. 12
Vodorovná chvostová plocha letúna zabezpečuje

pozdĺžnu stabilitu a riaditeľnosť letúna

vhodnú polohu ťažiska letúna, centráž

stranovú stabilitu a riaditeľnosť letúna

Otázka č. 13
Zvislá chvostová plocha letúna zabezpečuje

pozdĺžnu stabilitu a riaditeľnosť letúna

vhodnú polohu ťažiska letúna, centráž

stranovú stabilitu a riaditeľnosť letúna

Otázka č. 14
Pristávacie zariadenie s usporiadaním s predným kolesom pri traverzovom pristátí

nemá vplyv na vznik momentu, ktorý zrovnáva alebo vychyľuje os lietadla voči smeru jeho pohybu

vytvára destabilizujúci moment, ktorý zväčšuje uhol medzi pozdĺžnou osou lietadla a vektorom jeho pohybu

vytvára stabilizujúci moment, ktorý vracia pozdĺžnu os lietadla do smeru jeho pohybu

Otázka č. 15
Schematický obrázok znázorňuje hlavný tlmič podvozkovej nohy

hydraulický, pákový

pneumatický, teleskopický

hydro-pneumatický, teleskopický

Otázka č. 16
Tlmič bočných kmitov prednej podvozkovej nohy tlmí

ohybovo-torzné kmity podvozkovej nohy

smerové výchylky riadeného kolesa

rekacie od pristávacieho nárazu

Otázka č. 17
Na ovládanie vysokoúčinných kotúčových bŕzd sa spravidla používa

mechanický pákový prevod

hydraulický systém

pneumatický systém

Otázka č. 18
Kinematika priameho riadenia musí zabezpečiť

nezávislosť a súčasnosť v ovládaní jednotlivých kormidiel

súčasné ovládanie jednotlivých kormidiel

obmedzenie výchyliek kormidiel v závislosti na rýchlosti letu

Otázka č. 19
Kormidlá letúna vyvodzujú požadovaný účinok v riadení

zmenou polohy hmotového ťažiska letúna

zmenou momentov aerodynamických síl vzhľadom k hmotovému ťažisku letúna

zmenou momentu ťahu pohonnej jednotky vzhľadom k ťažisku

Otázka č. 20
Prevod v priamom riadení je konštrukčne riešený

elektrickou alebo hydraulickou sústavou

tuhými ťahadlami alebo ohybnými lanami

tuhými ťahadlami alebo hydraulickou sústavou