Testy z letectva on-line

Meteorológia Y27 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia Y27. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pre oblak druhu Ns sú charakteristické zrážky

a) prehánky so značnou výdatnosťou

b) mrholenie

c) trvalé zrážky na území s veľkým rozsahom

Otázka č. 2
Pri uvedenom priebehu teploty vzduchu s výškou sa v kopovitej oblačnosti očakáva výskyt námrazy v zóne so základňou a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 3
V poli izobár je správna poloha studeného frontu a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 4
Ak šípka predstavuje vektor rýchlosti pohybu frontu, ktorý náčrt správne vyjadruje vzťah medzi predfrontálnou a zafrontálnou oblačnosťou v závislosti od rýchlosti pohybu frontu?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 5
Symboly na vyznačenie uvedených javov na SW mape sú správne v stĺpci a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 6
Aké zrážky sú charakteristické pre teplý front v zime?

a) trvalé zrážky s veľkým územným rozsahom

b) prehánky najmä v poludňajších hodinách

c) krúpy a snehové prehánky

Otázka č. 7
Informácia SIGMET sa v prípade búrok vysiela v našej oblasti, ak sa vyskytujú alebo očakávajú (predpovedajú)

a) frontálne búrky alebo búrky vôbec

b) búrkové oblaky s vertikálnym rozsahom celej troposféry

c) búrkové oblaky, vytvárajúce bariéru alebo maskované búrkové oblaky

Otázka č. 8
V letovej meteorologickej dokumentácii sa údaje o výške (základne oblakov a pod. ) vzťahujú na letisku a na trati letu k výške nad terénom, resp. nad morom, ako je uvedené v riadku a, b alebo c? (Letisko vs. Trať)

a) AGL vs. MSL

b) MSL vs. AGL

c) MSL vs. MSL

Otázka č. 9
Náčrt horizontálneho (h) a vertikálneho (v) rezu s vyjadrením smeru pohybu vzduchu v priestore dynamickej turbulencie je správne na obrázku a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 10
Prevládajúca orientácia pohybu vzduchu pri teplotnom zvrstvení podľa obrázka je správne v stĺpci a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 11
Údaje o výškovom vetre obsahuje letová meteorologická dokumentácia

a) len pre zahraničné lety

b) pre všetky lety v hladinách nad fl 300

c) pre všetky lety

Otázka č. 12
S akými meteorologickými javmi sa musí počítať pri výskyte takéhoto oblaku?

a) s výraznou búrkovou činnosťou

b) so silným vlnovým prúdením

c) s prízemnou teplotnou inverziou

Otázka č. 13
Správny náčrt fénového oteplenia obsahuje obrázok a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 14
Ročný chod zrážok (Q) na pobreží Stredozemného mora zobrazuje náčrt a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 15
Najvyšším stupňom instability sa podľa priebehu teploty vzduchu s výškou na termodynamickom diagrame vyznačuje vrstva a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 16
Základnou leteckou meteorologickou správou je

a) METAR

b) VOLMET

c) TAF

Otázka č. 17
Bez atmosférických zrážok v čase, ku ktorému sa údaje staničného krúžka vzťahujú, bola stanica a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 18
Informácia 1300SE 5600N v správe METAR sa správne dešifruje

a) minimálna dohľadnosť 1300 m na juhovýchod a maximálna dohľadnosť 5600 m na sever

b) dohľadnosť vykazuje premenlivosť: za posledných 10 minút varírovala od 1300 m na SE do 5600m na N

c) dohľadnosť bolo možné pozorovať len vo dvoch smeroch, a to na SE, kde má hodnotu 1300 m a na N s dohľadnosťou 5600 m

Otázka č. 19
Kladná energia instability je úmerná ploche a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 20
Správny náčrt oklúzie typu teplého frotu a odpovedajúce fronty a javy na poveternostnej mape obsahuje obrázok a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c