Testy z letectva on-line

Letecké pohonné jednotky X35 - letecký test
(11 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké pohonné jednotky X35. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pri obohatení zmesi pákou korekcie sa pri konštantných otáčkach motora

zvýši výkon motora

zníži teplota hláv valcov

zníži spotreba paliva

Otázka č. 2
Používanie škrtenia prípustí so zapnutým kompresorom je nevýhodné z hľadiska

výkonu

výkonu i spotreby paliva

spotreby paliva

Otázka č. 3
Po vypnutí magnét vypínačom na prístrojovej doske motor pracuje pravidelne ďalej. Príčinou je

samozapálenie vplyvom zakarbonovaného spaľovacieho priestoru

uvoľnený a odpojený skratovací kábel

motor bol odstavený bez predchádzajúceho ochladenia - je prehriaty

Otázka č. 4
Pri lete maximálnou vodorovnou rýchlosťou sú pre motor bez preplňovania najobtiažnejšie podmienky chladenia

v menovitej výške

pri zemi

vo výške vyššej ako je menovitá

Otázka č. 5
Pri jednoduchom karburátore je palivo do difúzora dodávané

samospádom

pretlakom medzi plavákovou komorou a hrdlom difúzora

pretlakom medzi okolitou atmosférou a hrdlom difúzora

Otázka č. 6
Spaľovacie motory sú chladené vzduchom alebo kvapalinou. Zmena zaťaženia motora sa na tepelnom stave motora (kolísanie teploty) prejavuje viac pri motore chladenom

kvapalinou

vzduchom

oboma rovnako

Otázka č. 7
Pri dlhšom zostupe sa motor ochladzuje, najnižšia povolená teplota hláv valcov je uvedená v príslušnej príručke. Pri ochladení k uvedenej hodnote je účelné

zmes málo obohatiť a zmierniť zostup pri zvýšenej prípusti

zväčšiť prípusť

ochudobniť zmes

Otázka č. 8
Správna pracovná teplota zapaľovacej sviečky je pre daný motor stanovená tzv. tepelnou hodnotou. Sviečky s veľkou tepelnou hodnotou sa nazývajú

teplé, majú veľký prívod tepla a zlý odvod tepla

studené, majú malý prívod tepla a dobrý odvod tepla

teplé, majú malý prívod tepla a dobrý odvod tepla

Otázka č. 9
Čierny dym z výfuku pri všetkých režimoch je príznakom

nesprávnej funkcie piestových krúžkov

motor pracuje s bohatou zmesou

spaľuje sa veľmi veľa oleja (chybná funkcia stieracích krúžkov)

Otázka č. 10
Zapaľovanie magnetové (celá zapaľovacia sústava)

je závislé na iných zariadeniach

je úplne nezávislé na iných zariadeniach

pracuje len keď je palubný istič štartéra v polohe zapnutý

Otázka č. 11
Na obrázku je zobrazená schéma

plavákového karburátora

vstrekovacieho čerpadla

membránového karburátora