Testy z letectva on-line

Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 - letecký test
(19 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Prevádzka lietadiel L-6/II. X55. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Lety civilných lietadiel sa z hľadiska účelu rozdeľujú na lety

dopravné, na zvláštne účely, školské a výcvikové, skúšobné, overovacie, športové

dopravné, špeciálne, športové, školské a výcvikové, skúšobné

dopravné, školské a výcvikové, skúšobné, overovacie, športové

Otázka č. 2
Dopravné lety sú lety vykonávané za účelom

pravidelnej leteckej dopravy

pravidelnej a nepravidelnej leteckej dopravy

prepravy cestujúcich, nákladu a pošty

Otázka č. 3
Lety na zvláštne účely sú lety

špeciálnej leteckej činnosti

na objednávku

nepravidelnej leteckej dopravy

Otázka č. 4
Školské a výcvikové lety sú lety vykonávané výhradne na

základný výcvik leteckého personálu

školenie, výcvik a na preskúšavanie leteckého personálu

školenie a preskúšavanie leteckého personálu

Otázka č. 5
Skúšobné lety sú lety, ktorými sa preskúšavajú lietadlá a ich príslušenstvo. Sú to

skúšobné lety prototypov a experimentálne upravených lietadiel, skúšobné lety sériových lietadiel a skúšobné lety prevádzkové

skúšobné lety prototypov a sériových lietadiel

skúšobné lety na získanie osvedčenia o letovej spôsobilosti

Otázka č. 6
Overovacie lety sú lety, konané na overovanie a zistenie parametrov

prostriedkov zabezpečovacej leteckej techniky z paluby lietadla a na kontrolu prevádzkyschopnosti letísk

sériových lietadiel na vydanie osvedčenia o letovej spôsobilosti

lietadiel v prevádzke na predĺženie platnosti osvedčenia o letovej spôsobilosti

Otázka č. 7
Športové lety sú lety vykonávané za účelom

školenia a výcviku v aerokluboch

športových výkonov

školenia a prípravy pilotov na športové výkony

Otázka č. 8
Pri letoch na zvláštne účely, školských a výcvikových, skúšobných a overovacích, môžu byť na palube lietadla okrem posádky

osoby, ktoré sú poverené plnením úloh súvisiacich s letom

osoby vlastniace preukaz spôsobilosti

osoby s platným cestovným dokladom

Otázka č. 9
Lety civilných lietadiel z hľadiska priestoru, v ktorom sa vykonávajú, sú

letiskové lety, mimoletiskové lety a prelety

letiskové lety a navigačné lety

vnútroštátne lety a medzinárodné lety

Otázka č. 10
Mimoletiskové lety a prelety sa rozdeľujú na lety

navigačné a oblety

vnútroštátne a medzinárodné

oblastné a medzioblastné

Otázka č. 11
Prízemné lety sú lety vo výškach nad terénom pod

300 m

200 m

100 m

Otázka č. 12
Lety v malých výškach sú lety nad terénom od

100 m do 200 m

100 m do 300 m

100 m do 500 m

Otázka č. 13
Lety v stredných výškach sú lety nad terénom vo výškach od

300 m do letovej hladiny 2 150 m

100 m do letovej hladiny 6 100 m

300 m do letovej hladiny 6 100 m

Otázka č. 14
Lety vo veľkých výškach sú lety vyššie od letovej hladiny

6 100 m

2 150 m

10 000 m

Otázka č. 15
Lety podľa dennej doby, v ktorej sa vykonávajú, sa rozdeľujú na lety

IFR a VFR

VMC a IMC

denné a nočné

Otázka č. 16
Na vykonávanie iných ako dopravných letov je prevádzkovateľ povinný vydať

podrobné pokyny

metodickú príručku

podrobné smernice

Otázka č. 17
Nad vykonávaním jednotlivých druhov letov, najmä pokiaľ ide o dodržovanie príslušných podrobných smerníc, je prevádzkovateľ povinný organizovať

systém dozoru

systém kontroly

náhodnú kontrolnú činnosť

Otázka č. 18
Na všetky druhy školských a výcvikových letov je prevádzkovateľ povinný spracovať osnovy a nechať ich schváliť

leteckému úradu

Štátnej leteckej inšpekcii

metodickej rade

Otázka č. 19
Za posudzovanie vhodnosti meteorologických podmienok na daný školský alebo výcvikový let, ako aj za spôsob vykonania letu zodpovedá

oprávnený inštruktor

pilotný žiak

riadiaci letovej prevádzky