Testy z letectva on-line

Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y41 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y41. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Svetlá rolovacej dráhy sa môžu vypnúť, ak

a) ich už lietadlo nepotrebuje

b) lietadlo stojí

c) nesvietia ich dráhové svetlá

Otázka č. 2
Lety na zvláštne účely sú lety

a) výcvikové lety vykonávané do výšky 300 m nad zemou

b) štátne dôležité lety

c) pre leteckú záchrannú službu

Otázka č. 3
Rozsah poskytovaných radarových služieb sa publikuje

a) v Leteckej informačnej príručke

b) v Smernici na činnosť stanovísk LPS

c) v Leteckom obežníku

Otázka č. 4
Ak vstúpi lietadlo do letiskového okruhu bez povolenia,

a) riadiaci počká s povolením podľa prevádzkovej situácie

b) musí sa mu pristátie povoliť, ak postup naznačuje, že si to praje

c) riadiaci nepovolí pristátie

Otázka č. 5
Pri podaní letového plánu počas letu na let za viditeľnosti, takýto let môže

a) vstúpiť do riadeného vzdušného priestoru triedy C až po obdržaní letového povolenia

b) hneď po podaní letového plánu

c) po potvrdení príjmu letového plánu príslušným stanoviskom riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 6
Oznámenie o vzlete na lety na zvláštne účely nad výškou 300 m nad zemou v CTR môže byť najneskôr predložené

a) pred vzletom s výnimkou letu do identifikačného priestoru

b) po vzlete

c) po vzlete do 5 minút

Otázka č. 7
Let VFR s iným letom VFR

a) nemôže vytvoriť konfliktnú prevádzku v triede B

b) môže vytvoriť konfliktnú prevádzku v triede B

c) môže vytvoriť konfliktnú prevádzku len v riadenom okrsku medzinárodných letísk

Otázka č. 8
Pravidlá letu vo formulári letového plánu sa vyjadrujú

a) V pre let všeobecného letectva

b) M pre vojenský let

c) V pre let VFR

Otázka č. 9
Identifikácia lietadla vo formulári letového plánu sa môže vyjadriť

a) ICAO označením prevádzkovateľa nasledované označením leteckého spoja

b) štátnou značkou lietadla

c) identifikačnou značkou lietadla

Otázka č. 10
Fráza "Žiadam vektorovanie" znamená

a) vyžiadanie akcie na vyhnutie sa prevádzke

b) radarové vedenie pri priblížení

c) radarové vedenie na zaujatie polohy na okruhu

Otázka č. 11
Pristávajúce lietadlo má prednosť pred lietadlom pripraveným na odlet

a) zvyčajne

b) ak je v pristávacej konfigurácii

c) vždy, ak je v konečnej fáze priblíženia na pristátie

Otázka č. 12
Navigačná pomoc sa zvyčajne poskytuje tak, aby bolo zaistené, že lietadlo sa nepriblíži k hranici riadeného vzdušného priestoru na menšiu vzdialenosť, ako je

a) 6 km

b) 10 km

c) 5 km

Otázka č. 13
Zmenu letu podľa prístrojov na let za viditeľnosti oznamuje veliteľ lietadla frázou

a) ruším let podľa prístrojov

b) ruším IFR let

c) ruším prístrojový let

Otázka č. 14
Pri vysielaní súčasne niekoľkým lietadlám velitelia lietadiel toto vysielanie

a) nepotvrdzujú

b) potvrdzujú

c) opakujú

Otázka č. 15
Konfliktnou prevádzkou sa rozumejú riadené lety lietadiel, ktorými služba RLP zaisťuje rozostupy, ak

a) letia v malej vzdialenosti

b) medzi nimi došlo k zníženiu predpísaných rozostupov

c) sa im odovzdali informácie o konfliktnej prevádzke

Otázka č. 16
Vo frazeológii sa môže používať na vyjadrenie výšky jednotka "meter" len v styku s tými stanoviskami RLP

a) ktoré sú umiestnené na vojenských letiskách

b) ktorým používanie "metra" povolil letecký úrad

c) ktoré riadia vojenskú a civilnú prevádzku

Otázka č. 17
Pridelená hladina lietadla sa považuje za dodržanú, ak informácia o hladine odvodená z módu C a hlásená veliteľom lietadla nevykazuje rozdiel o viac ako

a) 300 stôp

b) 100 stôp

c) 200 stôp

Otázka č. 18
Letový plán sa musí opraviť alebo predložiť nový, ak dôjde k zdržaniu neriadeného letu o viacej ako

a) 30 minút

b) 60 minút

c) 120 minút

Otázka č. 19
Vstup do vyčkávacieho obrazca sa musí vykonávať podľa

a) rozhodnutia pilota

b) uverejnených postupov

c) smeru a rýchlosti vetra

Otázka č. 20
Približovacie svetlá sa musia zapínať cez deň

a) ak o to požiada veliteľ približujúceho sa lietadla

b) pre prípady uvedené v letiskovom poriadku

c) 5 minút pred západom slnka