Testy z letectva on-line

Spojovací predpis Y75 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis Y75. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vyberte správne skrátenie nasledujúcej rádiotelefonickej volacej značky lietadla "MAGISTER OK LOW"

a) MAGISTER OOW

b) MAGISTER OW

c) OK LOW

Otázka č. 2
Vyberte správnu skratku pre "Žiadosť", "Požadované"

a) FIR

b) FREQ

c) REQ

Otázka č. 3
Stanica leteckej telekomunikačnej služby v SR musí používať

a) stredoeurópsky čas

b) greenwichský čas

c) svetový koordinovaný čas

Otázka č. 4
Vyberte správne skrátenie nasledujúcej rádiotelefonickej volacej značky lietadla "ČSA 444"

a) ČSA 44

b) nemožno krátiť

c) ČSA 4

Otázka č. 5
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu "Skúška rádia"?

a) áno

b) nie

c) podľa potreby

Otázka č. 6
Lietadlová stanica udržuje rádiové spojenie s riadiacou stanicou lietadlo - zem

a) vždy

b) vždy, ak je to možné

c) podľa vlastného uváženia

Otázka č. 7
Volacia značka leteckej stanice je tvorená

a) zemepisným názvom jej polohy a službou (stanoviskom), ktorá je k dispozícii

b) iba zemepisným názvom

c) službou, ktorá je k dispozícii

Otázka č. 8
Číslo 17 000 sa slovami vysiela

a) jeden sedem nula nula nula

b) jeden sedem tisíc

c) sedemnásť tisíc

Otázka č. 9
Skrátenú volaciu značku lietadla možno použiť

a) podľa vlastného uváženia

b) až po skrátení leteckou stanicou

c) kedykoľvek

Otázka č. 10
Správne skrátenie volacej značky "OM SNY" je nasledovné

a) ONY

b) SNY

c) OSY

Otázka č. 11
Ide o správne prednostné poradie správ, dopravovaných leteckou pohyblivou službou?
- tiesňové
- pilnostné
- na zabezpečenie letov
- o rádiovom zameraní
- meteosprávy
- o pravidelnosti letov

a) áno

b) nie

c) neviem

Otázka č. 12
Vo volacej značke leteckej stanice letiskového stanoviska je názov

a) CONTROL

b) RADIO

c) VEŽA

Otázka č. 13
Pri nadviazaní spojenia možno použiť

a) skrátenú volaciu značku

b) iba neskrátenú volaciu značku

c) skrátenú alebo neskrátenú volaciu značku

Otázka č. 14
Slovo "správne" znamená

a) to je správne

b) povolenie na požadovaný úkon je schválené

c) rozumel som Vašej správe

Otázka č. 15
Číslo 2 000 sa slovami vysiela

a) dva tisíc

b) dva nula nula nula

c) dva tyšic

Otázka č. 16
Vo volacej značke leteckej stanice na výdaj odletových povolení je názov

a) CONTROL

b) APRON

c) DELIVERY

Otázka č. 17
Vyberte správnu skratku pre "Lietadlo"

a) ACL

b) ACFT

c) ACN

Otázka č. 18
Správne skrátenie volacej značky "CSA OK INY" je nasledovné

a) CSA ONY

b) CS ONY

c) CSA NY

Otázka č. 19
Pri uložení ticha sú použité frázy

a) "zastavte vysielanie"

b) "MAY DAY"

c) "zastavte vysielanie - MAY DAY"

Otázka č. 20
Vyberte správny kód pre "Tlak, prepočítaný na strednú hladinu mora"

a) QNH

b) QFF

c) QFE