Testy z letectva on-line

Meteorológia X30 - letecký test
(12 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia X30. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
V letovej meteorologickej dokumentácii sa údaje o výške (základne oblakov a pod. ) vzťahujú na letisku a na trati letu k výške nad terénom, resp. nad morom, ako je uvedené v riadku a, b alebo c? (Letisko vs. Trať)

AGL vs. MSL

MSL vs. AGL

MSL vs. MSL

Otázka č. 2
LKPR 0615 13005MPS 9000 BKN010 BECMG 0608 SCT015
BKN020TCU BECMG 1115 27008G17 2000 +TSRA
BKN030CB = S akou najnižšou hodnotou VIS sa má na letisku Praha - Ruzyně počítať v období platnosti uvedenej predpovede?

2000 m

9 km

1115 m

Otázka č. 3
Nasledujúce údaje vyjadrujú najmenšiu a najväčšiu hodnotu VIS v určitom čase na danom letisku. Rozhodnite, v ktorom prípade sa má do správy METAR zaradiť skupina o minimálnej dohľadnosti (VVVVDv)!

4000 m a 7 km

2700 m a 3000 m

6 km a 9 km

Otázka č. 4
Pristávacia predpoveď TEMPO FM1000 TL1045 TSGS sa interpretuje

postupne medzi 10. 00 a 10. 45 hod. bude intenzita búrkového javu zosilňovať

časom medzi 10. 00 a 10. 45 hod. sa očakáva hrmenie

medzi 10. 00 a 10. 45 hod. sa pre dané letisko predpovedá búrka s krúpami

Otázka č. 5
Určte, ktorá zo skupín o vetre je z formálnej stránky správna v zmysle kódu METAR!

02009G17mps

03002/08mps

10010G14

Otázka č. 6
Symboly na vyznačenie uvedených javov na SW mape sú správne v stĺpci a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 7
Aká je správna výška a teplota vzduchu 700 hPa hladiny podľa štandardnej atmosféry ICAO?

5000 ft, 5oC

3000 m, 0oC

10000 ft, -5oC

Otázka č. 8
V predpovedi TAF informácia PROB40 TEMPO TS znamená, že sa očakáva

s pravdepodobnosťou 80% postupný výskyt búrky

s pravdepodobnosťou 40% občasný výskyt búrky

s najväčšou pravdepodobnosťou občas búrka s výškou základne kumulonimbov 1200 m

Otázka č. 9
Informácia 1300SE 5600N v správe METAR sa správne dešifruje

minimálna dohľadnosť 1300 m na juhovýchod a maximálna dohľadnosť 5600 m na sever

dohľadnosť vykazuje premenlivosť: za posledných 10 minút varírovala od 1300 m na SE do 5600m na N

dohľadnosť bolo možné pozorovať len vo dvoch smeroch, a to na SE, kde má hodnotu 1300 m a na N s dohľadnosťou 5600 m

Otázka č. 10
Skupina SCT040CB v správe METAR znamená, že sa na danom letisku vyskytuje

5 až 7/8 búrkových oblakov s výškou základne 400 m

stratokumulus a predpokladá sa výskyt 4/8 kumulonimbov

1 až 4/8 búrkových oblakov s výškou základne 1200 m

Otázka č. 11
Ak sa v správe METAR vyskytuje na pozícii pre dohľadnosť (VIS) číselný údaj bez udania smeru, ide

o chybu v šifrovaní dohľadnosti

o prípad, keď je na letisku vo všetkých smeroch viac-menej rovnaká dohľadnosť

letisko, na ktorom RLP nepožaduje udávanie smeru zhoršenej dohľadnosti

Otázka č. 12
Skratkové slovo CAVOK sa do správy METAR zaraďuje namiesto skupín o

vetre, dohľadnosti a oblačnosti

dohľadnosti, stave počasia a oblačnosti

dohľadnosti a oblačnosti