Testy z letectva on-line

Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X48 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X48. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Dráhová dohľadnosť je vzdialenosť, na ktorú pilot lietadla na osovej čiare vzletovej a pristávacej dráhy môže vidieť

predmety a prekážky na VPD

značky a svetelné návestidlá

pohybujúce sa lietadlá

Otázka č. 2
Letecká pevná služba je telekomunikačná služba medzi

stanovenými pevnými bodmi

lietadlovými stanicami

leteckými a lietadlovými stanicami

Otázka č. 3
Letecká pohyblivá služba je služba medzi

stanovenými pevnými bodmi

leteckými a lietadlovými stanicami alebo lietadlovými stanicami navzájom

lietadlami

Otázka č. 4
Letové prevádzkové služby sú všeobecný výraz zahrňujúci

oblastnú, približovaciu a letiskovú službu riadenia

letovú informačnú službu, pohotovostnú službu, letovú poradnú službu, službu riadenia letovej prevádzky

všetky poskytované služby

Otázka č. 5
Letové povolenie je povolenie vydané veliteľovi lietadla vykonať let alebo v lete pokračovať za podmienok určených

stanoviskom riadenia letovej prevádzky

prevádzkovateľom

operačným dispečingom

Otázka č. 6
Medza povolenia je bod

do ktorého letové povolenie platí

od ktorého letové povolenie platí

od ktorého sa mení letové povolenie

Otázka č. 7
Nebezpečný priestor je vymedzený vzdušný priestor, v ktorom je

možno vykonávať lety pri dodržovaní určitých zvláštnych podmienok

vo vyhlásenej dobe činnosť nebezpečná pre lety lietadiel

zakázaná letová prevádzka

Otázka č. 8
Oblastná služba riadenia je služba riadenia letovej prevádzky pre

všetky lety v riadenej oblasti

lety IFR a VFR v riadenej oblasti

riadené lety v riadenej oblasti

Otázka č. 9
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb je stanovisko zavedené

na poskytovanie letovej prevádzkovej služby a schvaľovanie letových plánov pred odletom

na prijímanie letových plánov pred odletom

na ohlasovanie priebehu letu a pozorovaných skutočností

Otázka č. 10
Pohotovostná služba je vyrozumievanie príslušných organizácií a orgánov o lietadlách, ktorým sa má poskytnúť

pohotovosť k zaisteniu bezpečnosti letu

pátracia a záchranná služba

pomoc v nebezpečí

Otázka č. 11
Približovacia služba riadenia je služba riadenia letovej prevádzky pre

riadené lety prilietavajúcich a odlietavajúcich lietadiel

riadené lety prilietavajúcich lietadiel

všetky lety prilietavajúcich a odlietavajúcich lietadiel

Otázka č. 12
Riadená oblasť je riadený vzdušný priestor

siahajúci hore od stanovenej výšky nad zemou

siahajúci od povrchu zeme do stanovenej výšky

okolo riadeného letiska

Otázka č. 13
Služba riadenia letovej prevádzky je služba poskytovaná za účelom

zabraňovať zrážkam lietadiel počas letu a na prevádzkovej ploche a poskytovania rád a informácií užitočných k bezpečnému a účinnému vykonávaniu letov

udržovať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky

zabraňovať zrážkam lietadiel a udržovať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky

Otázka č. 14
Stanovisko AFIS je stanovisko poskytujúce

letiskovú letovú informačnú službu

služby riadenia letovej prevádzky

pohotovostnú službu

Otázka č. 15
Stanovisko letových prevádzkových služieb je výraz zahrňujúci stanovisko

letiskovej letovej informačnej služby

riadenia letovej prevádzky a ohlasovňu letových prevádzkových služieb

riadenia letovej prevádzky, letové informačné stredisko alebo ohlasovňu letových prevádzkových služieb

Otázka č. 16
Stanovisko riadenia letovej prevádzky je výraz zahrňujúci

letové informačné stredisko, oblastné stredisko riadenia, približovacie stanovisko riadenia a letiskovú riadiacu vežu

oblastné stredisko riadenia, približovacie stanovisko riadenia a letiskovú riadiacu vežu

oblastné stanovisko riadenia, približovacie stredisko riadenia a letiskovú riadiacu vežu

Otázka č. 17
Obdobie núdze je výraz znamenajúci

obdobie, kedy je neistota o bezpečnosť lietadla a osôb na palube

odôvodnenú obavu o bezpečnosť lietadla a osôb na palube

buď obdobie neistoty, obdobie pohotovosti alebo obdobie tiesne

Otázka č. 18
Obdobie neistoty je situácia, keď je

určitá istota, že lietadlu a osobám na jeho palube hrozí vážne bezprostredné nebezpečenstvo, alebo že potrebujú okamžitú pomoc

neistota o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube

odôvodnená obava o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube

Otázka č. 19
Obdobie pohotovosti je situácia, keď je

neistota o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube

odôvodnená obava o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube

určitá istota, že lietadlu a osobám na jeho palube hrozí vážne a bezprostredné nebezpečenstvo, alebo že potrebujú okamžitú pomoc

Otázka č. 20
Obdobie tiesne je situácia, keď je

určitá istota, že lietadlu a osobám na jeho palube hrozí vážne a bezprostredné nebezpečenstvo, alebo že potrebujú okamžitú pomoc

odôvodnená obava o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube

neistota o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube