Testy z letectva on-line

Aerodynamika X68 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika X68. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Rýchlosť letu pri maximálnej kĺzavosti je tzv.

ekonomická rýchlosť

cestovná rýchlosť

optimálna rýchlosť

Otázka č. 2
Súčiniteľ vztlaku cy Opt pre optimálnu rýchlosť je správne naznačený na poláre

a

b

c

Otázka č. 3
Ktorá rýchlosť podľa rýchlostnej poláry zodpovedá vy max

maximálnej kĺzavosti

optimálnej rýchlosti

rýchlosti strmhlavého letu

Otázka č. 4
Pri ustálenom stúpaní lietadla platí (kde:  - uhol stúpania)

Y = G. sin  , T = X + G cos

Y = G. cos  , T = X + G. tg

Y = G. cos  , T = X + G. sin

Otázka č. 5
Pri vektorovom rozložení rýchlosti pri stúpaní lietadla dostaneme pre vy vzťah (  - uhol stúpania)

vy = v. sin

vy = v. cos

vy = v. sin

Otázka č. 6
Z rovnice rovnováhy síl pri strmhlavom lete lietadla vyplýva pre rýchlosť strmhlavého letu vzťah

vstr =

vstr =

vstr =

Otázka č. 7
Kĺzavosťou lietadla nazývame pomer

L/H = X/Y = cx/cy

L/H = Y/X = cy/cx

H/L = Y/X = cy/cx

Otázka č. 8
Uhol kĺzania odpovedá hodnote

tg  =  

sin  =

cos  =

Otázka č. 9
Rýchlostná polára lietadla je konštruovaná ako závislosť

klesacej rýchlosti od doprednej rýchlosti s vyznačením uhlu kĺzania

doprednej a klesacej rýchlosti od uhla nábehu

rýchlostí lietadla, vynášaných z jedného bodu na iný odpovedajúci uhlu kĺzania - koncové body týchto vektorov tvoria rýchlostnú poláru

Otázka č. 10
Bod označený na rýchlostnej poláre odpovedá

minimálnej rýchlosti

optimálnej rýchlosti

rýchlosť s minimálnym klesaním

Otázka č. 11
Z rovnice rovnováhy síl pri stúpaní lietadla sa vy určí ako

vy =

vy =

vy =

Otázka č. 12
Maximálnu rýchlosť stúpania dosiahne lietadlo, keď

prebytok výkonov pohonných jednotiek je minimálny

prebytok výkonov pohonných jednotiek je maximálny

prebytok výkonov je rovný 0

Otázka č. 13
Minimálna rýchlosť kĺzavého letu je na rýchlostnej poláre vyznačená ako bod

1

2

3

Otázka č. 14
Vplyv zvýšenia hmotnosti lietadla na rýchlostnej poláre je správne naznačený na obrázku

a

b

c

Otázka č. 15
Vplyv vysunutia vztlakových klapiek na rýchlostnú poláru je správne vyznačený na obrázku

a

b

c

Otázka č. 16
Časti štartu sú

rozbeh, vzlet, stúpanie

rozbeh, odpútanie, rozlet, prechod, stúpanie

rozbeh, odpútanie, prechod, stúpanie

Otázka č. 17
Pristátie lietadla má tieto časti

kĺzanie, prechod, výdrž, dosadnutie

kĺzanie, prechod, dosadnutie, dobeh

kĺzanie, prechod, výdrž, dosadnutie, dojazd

Otázka č. 18
Dĺžku pristátia ovplyvňujú predovšetkým tieto faktory

smer a rýchlosť vetra, tiaž lietadla, dĺžka letiska, teplota a hustota vzduchu

smer a sila vetra, tiaž lietadla, teplota a hustota vzduchu, sklon VPD, povrch VPD

povrch VPD, smer a sila vetra, teplota, sklon VPD, tiaž lietadla

Otázka č. 19
Pre sklzovú zákrutu platí

dostredivá sila = odstredivá sila

dostredivá sila je menšia než odstredivá sila

dostredivá sila je väčšia než odstredivá sila

Otázka č. 20
Pri výklzovej zákrute platí

dostredivá sila je  než odstredivá sila

dostredivá sila je  než odstredivá sila

dostredivá sila = odstredivá sila