Testy z letectva on-line

Palubné prístroje Y8 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Palubné prístroje Y8. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Každá snímacia trubica na snímanie celkového a statického tlaku musí mať pri letoch v oblasti námrazy

a) vhodne tvarovaný a dostatočne dlhý držiak

b) ochranný kryt so signalizačným práporkom

c) vyhrievacie zariadenie so signalizáciou činnosti

Otázka č. 2
Magnetizmus je

a) všeobecná vlastnosť akéhokoľvek telesa z ľubovoľného materiálu

b) vlastný len určitým látkam a materiálom

c) prejav len existujúceho magnetického poľa Zeme

Otázka č. 3
Na diaľkový prenos je u otáčkomerov použitý prevažne

a) mechanický prenos s odstredivým systémom

b) hydraulický prenos s kvapalinovo-frikčným členom

c) elektrický prenos s magnetickým systémom

Otázka č. 4
Základné hodnoty tlaku a teploty podľa MSA pre nulovú výšku sú

a) Po = 1013, 25 hPa, To = 288, 15 K

b) Po = 1013, 25 hPa, To = 273, 15 K

c) Po = 1013, 25 Pa, To = 288, 15 K

Otázka č. 5
Meranie v barometrickom variometri sa deje na základe porovnania

a) statického tlaku a dynamického tlaku

b) statického tlaku a celkového tlaku

c) statického tlaku a tlaku v porovnávacom objeme (nádobe)

Otázka č. 6
Indikovaná rýchlosť (IAS) a pravá vzdušná rýchlosť (TAS) majú rovnakú hodnotu

a) vo výške nula metrov nad morom

b) vo výške 11 000 m nad morom

c) sú rovnaké v celom rozsahu výšok a rýchlostí

Otázka č. 7
Termoelektrické teplomery využívajú na svoju činnosť

a) efekt, súvisiaci so zmenou odporu materiálu s teplotou

b) fotoelektrický jav (pri výbere vhodných kovov)

c) tzv. termoelektrický jav

Otázka č. 8
Vysielač diaľkového kompasu sa umiestňuje

a) v klimatizovanej kabíne (najlepšie v kabíne posádky)

b) v ťažisku lietadla

c) v mieste minimálneho ovplyvnenia rušivými magnetickými poľami

Otázka č. 9
Smerový zotrvačník má byť pri rolovaní (z konštrukčného hľadiska)

a) odaretovaný

b) zaaretovaný

c) v ľubovoľom stave

Otázka č. 10
Priamy magnetický kompas s otočným systémom indikuje

a) všeobecný dotyčnicový vektor intenzity zemského magnetického poľa

b) vodorovnú zložku intenzity magnetického poľa Zeme v danom mieste

c) výslednicu vodorovnej a priečnej zložky intenzity zemského magnetického poľa

Otázka č. 11
Medzi systémy celkového a statického tlaku nepatrí

a) Venturiho trubica

b) samostatný snímač statického tlaku

c) snímač ukazovateľa plniaceho tlaku

Otázka č. 12
Zeleným oblúkom je na čelnom skle ukazovateľov tlaku vyznačený

a) prevádzkový rozsah tlakov

b) rozsah tlakov, pri ktorých má látka optimálnu teplotu

c) celý rozsah meraných tlakov

Otázka č. 13
Indikátory námrazy sú na lietadle umiestňované

a) na ľubovoľnom netienom mieste

b) na prednej časti lietadla

c) v mieste predpokladaného prvého vzniku námrazy

Otázka č. 14
Súčasťou mechanizmu barometrického výškomera je

a) vyhrievanie na vylúčenie vplyvu zmien teploty a vlhkosti vzduchu

b) kontaktné zariadenie na signalizáciu určitej výšky, resp. tlakovej hladiny

c) teplotná kompenzácia na vylúčenie vplyvu teploty na zmenu deformačných charakteristík a dĺžok súčastí mechanizmu

Otázka č. 15
Palivomery merajú

a) špecifickú hmotnosť a objem paliva

b) prietok a spotrebu v jednotkách za čas

c) hmotnosť alebo výšku hladiny paliva v známom objeme

Otázka č. 16
Rámik zákrutomera sa vychyľuje

a) do zákruty

b) zo zákruty

c) rámik sa nevychyľuje, len ručička reaguje na uhlovú rýchlosť zatáčania

Otázka č. 17
Údaj o teplote vonkajšieho vzduchu je potrebný na

a) korekciu údajov teplôt hláv valcov

b) činnosť tlakomera plniaceho tlaku

c) činnosť signalizátorov námrazy a tiež korekciu na tento parameter v aerodynamických centrálach

Otázka č. 18
Smerový zotrvačník (gyroskop) je gyroskopický prístroj

a) s tromi stupňami voľnosti a vodorovnou osou rotácie gyroskopu

b) s dvomi stupňami voľnosti a vodorovnou osou rotácie gyroskopu

c) s tromi stupňami voľnosti a zvislou osou rotácie gyroskopu

Otázka č. 19
Z hľadiska princípu činnosti je variometer tlakomer

a) absolútny

b) relatívny

c) meria len statický tlak

Otázka č. 20
Zemský magnetizmus je

a) prejav pôsobenia Zeme na okolie, daný magnetickým poľom, meniacim sa v každom mieste zemského povrchu

b) prejav povrchu Zeme spôsobený predovšetkým magneticky aktívnymi materiálmi v jeho kôre

c) časovo sa meniace elektromagnetické žiarenie, vychádzajúce zo zemských pólov