Testy z letectva on-line

Spojovací predpis X75 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis X75. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letecká telekomunikačná služba sa rozdeľuje na
- leteckú pevnú službu
- leteckú pohyblivú službu
- leteckú rádionavigačnú službu
- leteckú rozhlasovú službu

áno

nie

neviem

Otázka č. 2
Služba medzi leteckými a lietadlovými stanicami alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom - ide o definíciu nasledujúcej služby

letecká pevná služba

letecká pohyblivá služba

letecká rozhlasová služba

Otázka č. 3
Ide o správne prednostné poradie správ, dopravovaných leteckou pohyblivou službou?
- tiesňové
- pilnostné
- o rádiovom zameraní
- na zabezpečenie bezpečnosti letov
- meteosprávy
- o pravidelnosti letov

áno

nie

neviem

Otázka č. 4
Ide o správne prednostné poradie správ, dopravovaných leteckou pohyblivou službou?
- tiesňové
- pilnostné
- na zabezpečenie letov
- o rádiovom zameraní
- meteosprávy
- o pravidelnosti letov

áno

nie

neviem

Otázka č. 5
Fráza "Vysielam naslepo" sa použije

pri neznalosti frekvencie volanej stanice

pri neúspešnom nadviazaní spojenia

pri poruche prijímača

Otázka č. 6
Ak lietadlová stanica nie je schopná nadviazať spojenie s leteckou stanicou na určenom kmitočte

použije frázu "vysielam naslepo"

pokúsi sa o nadviazanie spojenia na inom kmitočte na danú trať

ostane na príjme

Otázka č. 7
Letecká stanica je

pozemná stanica leteckej pohyblivej služby

stanica leteckej pevnej služby

pohyblivá stanica leteckej pohyblivej služby

Otázka č. 8
Volacia značka leteckej stanice je tvorená

zemepisným názvom jej polohy a službou (stanoviskom), ktorá je k dispozícii

iba zemepisným názvom

službou, ktorá je k dispozícii

Otázka č. 9
V prípade, že bolo nadviazané uspokojivé spojenie, služba (stanovisko) sa vo volacej značke

nemôže vynechať

môže vynechať

musí vynechať

Otázka č. 10
Vo volacej značke leteckej stanice oblastnej služby riadenia je názov

APPROACH

DELIVERY

CONTROL

Otázka č. 11
Vo volacej značke leteckej stanice približovacieho stanoviska je názov

CONTROL

APPROACH

RADIO

Otázka č. 12
Vo volacej značke leteckej stanice letiskového stanoviska je názov

CONTROL

RADIO

VEŽA

Otázka č. 13
Vo volacej značke leteckej stanice približovacieho radarového stanoviska je názov

RADAR

APPROACH

GROUND

Otázka č. 14
Vo volacej značke leteckej stanice letovej informačnej služby je názov

CONTROL

APRON

INFORMÁCIE

Otázka č. 15
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia pohybu na zemi je názov

APRON

GROUND

RADIO

Otázka č. 16
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia na odbavovacej ploche je názov

APRON

GROUND

APPROACH

Otázka č. 17
Vo volacej značke leteckej stanice na výdaj odletových povolení je názov

CONTROL

APRON

DELIVERY

Otázka č. 18
Vo volacej značke leteckej stanice pre lety VFR je názov

RADIO

INFORMÁCIE

TOWER

Otázka č. 19
Volaciu značku lietadla možno tvoriť
- volacou značkou, zodpovedajúcou poznávacej značke lietadla
- rádiotelefónnym označením prevádzkovateľa lietadla, za ktorým nasledujú posledné štyri znaky poznávacej značky lietadla
- rádiotelefónnym označením prevádzkovateľa lietadla, za ktorým nasleduje označenie letu

áno

nie

neviem

Otázka č. 20
Pri nadviazaní spojenia možno použiť

skrátenú volaciu značku

iba neskrátenú volaciu značku

skrátenú alebo neskrátenú volaciu značku