Testy z letectva on-line

Letecké pohonné jednotky X33 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké pohonné jednotky X33. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Merná spotreba výškového motora je v nominálnej výške v porovnaní s mernou spotrebou na zemi

rovnaká

väčšia

menšia

Otázka č. 2
Zloženie zmesi ovplyvňuje zloženie spalín a teda ich nepriaznivé ekologické dôsledky. Kysličník uhličitý sa objavuje v

chudobných i bohatých zmesiach

chudobných zmesiach

bohatých zmesiach

Otázka č. 3
Nevhodné zoriadenie alebo chybné zapaľovanie môže spôsobiť aj neskorý zážih, vplyvom ktorého sa znižuje výkon motora, teplota výfukových plynov sa zvyšuje a merná spotreba paliva sa

zvyšuje

znižuje

nemení

Otázka č. 4
V kľukovom mechanizme pôsobia zotrvačné sily a sily pôsobiace tlakom plynu na piest. Perioda zmeny zotrvačných síl je

360 stupňov

180 stupňov

720 stupňov

Otázka č. 5
Poradie zapaľovania je dôležité z hľadiska rovnomerného zaťaženia konštrukcie motora. Počas jednej pracovnej periody sa zážih vystrieda

u polovice valcov

u všetkých valcov

u tretiny valcov

Otázka č. 6
Reduktorom lietadlového piestového motora sa počet otáčok vrtule vzhľadom k otáčkam hriadeľa motora

zväčšuje

zmenšuje

nemení

Otázka č. 7
Výkon motora bez kompresora od zeme do výšky 5 000 m poklesne približne o

30%

70%

50%

Otázka č. 8
Pri konštantných otáčkach motora a poklese plniaceho tlaku sa hodinová spotreba paliva

zväčšuje

zmenšuje

nemení

Otázka č. 9
Bočná sila tlaku na piest namáha valec na ohyb. Kedy je sila najväčšia?

pred hornou úvraťou

v hornej úvrati

za hornou úvraťou

Otázka č. 10
Detonácia je nežiadúci jav, môže však vzniknúť za podmienok, kedy motor

je podchladený

pracuje s veľmi bohatou zmesou

pracuje s veľkou rýchlosťou horenia určitej časti zmesi s následným prudkým nárastom tlaku a teploty

Otázka č. 11
Na obrázku je znázornená schéma práce (S - sací ventil, V - výfukový ventil)

štvordobého zážihového spaľovacieho motora

dvojdobého motora

štvordobého vznetového motora

Otázka č. 12
Regulátor konštantných otáčok vrtule (bez ohľadu na jeho princíp) udržuje zvolené otáčky

nastavením vrtuľových listov

ovládaním vstrekovacieho čerpadla

ovládaním škrtiacej klapky

Otázka č. 13
Vrtuľová charakteristika vyjadruje závislosť užitočného výkonu motora na otáčkach pri

konštantnom nastavení vrtule

konštantnom plniacom tlaku a zmenou zaťaženia vrtule

premennom plniacom tlaku a zmenou zaťaženia vrtule

Otázka č. 14
Pevná vrtuľa je navrhnutá tak, aby umožňovala najvyššie otáčky motora

pri vzlete

pri stúpaní

pri horizontálnom lete

Otázka č. 15
Staviteľná vrtuľa sa na vzletový režim nastavuje do polohy "vzlet". Uhol nastavenia vrtuľových listov

je maximálny

je minimálny

zaisťuje maximálnu účinnosť vrtule

Otázka č. 16
Námraza na vrtuľových listoch sa začína tvoriť na

nábežnej hrane listu

odtokovej hrane listu

nábežnej i odtokovej hrane listu súčasne

Otázka č. 17
Pri chemickom odmrazovaní vrtuľových listov sa na listy najčastejšie rozprašuje zmes

liehu a glycerínu

hydraulický olej

vody so saponátom

Otázka č. 18
Podľa spôsobu prestavovania listov sa staviteľné vrtule rozdeľujú na

mechanické a hydropneumatické

mechanické, hydraulické a elektrické

hydraulické a elektromagnetické

Otázka č. 19
Na obrázku je zobrazená schéma (z1, z2 - počet zubov)

súosového reduktora tvoreného čelnými ozubenými kolesami

súosového reduktora tvoreného kuželovými ozubenými kolesami

nesúosového reduktora

Otázka č. 20
Počas horúceho počasia sa zmes na spustenie

nastaví na bohatú

nastaví na chudobnú

nastaví na neutrálnu