Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 X56 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 X56. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Cestovná hladina je

výška, v ktorej lietadlo letí

hladina dodržovaná lietadlom počas značnej časti letu

výška letu lietadla meraná výškomerom

Otázka č. 2
Dohľadnosť je

vidieť dopredu z kabíny lietadla za letu

schopnosť vidieť a rozpoznávať vyznačené neosvetlené predmety vo dne a svetlá v noci dané meteorologickými podmienkami a vyjadrená v jednotkách dĺžkovej miery

schopnosť vidieť a rozpoznávať vyznačené neosvetlené predmety vo dne a svetlá v noci z kabíny lietadla za letu

Otázka č. 3
Hladina je

hladina atmosférického tlaku vzťahovaná ku mbar tlakovému údaju 1013, 2 hPa (1013, 2 mbar)

hladina atmosférického tlaku vzťahovaná na hladinu mora a oddelená od ostatných hladín stanovenými tlakovými intervalmi

všeobecný výraz používaný na vyjadrenie vertikálnej polohy lietadla znamenajúci buď výšku nad zemou, nadmorskú výšku alebo letovú hladinu

Otázka č. 4
Hlásny bod je

stanovené zemepisné miesto (zvyčajne s rádionavigačným zariadením), vzhľadom na ktoré sa môže hlásiť poloha lietadla

miesto, odkiaľ posádka podáva informácie o polohe, prevádzkových a poveternostných podmienkach letu

stanovené zemepisné miesto, ku ktorému sa vzťahujú hlásenia letu

Otázka č. 5
Informáciu, ktorou sa pilot upozorňuje na inú známu alebo pozorovanú leteckú prevádzku v blízkosti jeho lietadla alebo zamýšľanej trate, a ktorá má pilotovi pomôcť vyhnúť sa zrážke, vydáva

letecká informačná služba

letecký úrad

stanovište letových prevádzkových služieb

Otázka č. 6
Inštrukcie riadenia letovej prevádzky sú príkazy vydané riadením letovej prevádzky, ktorých účelom je

prikázať pilotovi, aby vykonal určitú činnosť

požiadať pilota, aby vykonal určitú činnosť

odporučiť pilotovi, aby vykonal určitú činnosť

Otázka č. 7
Koncová riadená oblasť je

riadená oblasť ustanovená zvyčajne v miestach, kde sa letové cesty a letové línie zbiehajú v blízkosti jedného alebo viac hlavných letísk

riadený vzdušný priestor siahajúci od povrchu zeme do stanovenej výšky zahrňujúci letové cesty a letové línie zbiehajúce sa v blízkosti jedného alebo viac hlavných letísk

riadená oblasť ustanovená v blízkosti jedného alebo viac hlavných letísk siahajúca hore od stanovenej výšky nad zemou

Otázka č. 8
Kurz je

vypočítaný smer letu s ohľadom na opravy od magnetického severu

smer pozdĺžnej osi lietadla, vyjadrený v stupňoch od severu

vypočítaný smer letu opravený o znos vetra a kompasové chyby

Otázka č. 9
Letecká informačná príručka je

príručka vydaná výrobcom, obsahujúca informácie o výkonoch a obmedzeniach lietadla

príručka vydaná štátom alebo poverenou organizáciou obsahujúca letecké informácie trvalého charakteru dôležité pre leteckú prevádzku

príručka vydaná prevádzkovateľom obsahujúca letecké informácie trvalého charakteru

Otázka č. 10
Letecký úrad je

vrcholný orgán vo veciach civilného letectva

Štátna letecká inšpekcia

kontrolný orgán leteckého prevádzkovateľa

Otázka č. 11
Letisko je

vymedzená plocha na zemi alebo na vode (vrátane budov, zariadení a vybavenia) a určená buď úplne alebo čiastočne na prílety, odlety a pohyby lietadiel na zemi

plocha vymedzená na vzlet a pristátie na zemi alebo na vode (vrátane budov, zariadení a vybavenia)

zvlášť vymedzená, upravená a vybavená obdĺžniková časť prevádzkovej plochy pozemného letiska určená na pristátia a vzlety lietadiel

Otázka č. 12
Letisko AFIS je letisko, na ktorom je známej prevádzke poskytovaná

letová informačná služba

letová poradná služba

letová informačná a pohotovostná služba

Otázka č. 13
Letiskový okruh je vzdušný priestor stanovených rozmerov ustanovený okolo letiska na ochranu

leteckej prevádzky

letiskovej prevádzky

letovej prevádzky

Otázka č. 14
Letisková prevádzka znamená

činnosť všetkých lietadiel počas letu alebo lietadiel pohybujúcich sa na prevádzkovej ploche

akúkoľvek prevádzku na prevádzkovej ploche letiska

akúkoľvek prevádzku na prevádzkovej ploche letiska a všetky lietadlá na letiskovom okruhu, vstupujúce do nej alebo ju opúšťajúce

Otázka č. 15
Letová cesta je

schválená trať pre lety medzi dvoma miestami

riadená oblasť alebo jej časť vymedzeného vzdušného priestoru, v hraniciach ktorého musí byť let vykonaný a vybavená rádionavigačnými zariadeniami

vymedzená vzdušná trať medzi dvoma alebo niekoľkými miestami vybavená rádionavigačnými prostriedkami

Otázka č. 16
Letová dohľadnosť je

schopnosť vidieť a rozpoznávať vyznačené predmety vo dne a svetlá v noci

dohľadnosť dopredu z kabíny lietadla za letu

schopnosť vidieť a rozpoznávať vyznačené predmety vo dne a svetlá v noci z kabíny lietadla

Otázka č. 17
Letová hladina je

hladina dodržovaná lietadlom počas značnej časti letu

hladina stáleho atmosférického tlaku vzťahovaná ku stanovenému tlakovému údaju 1013, 2 hPa a oddelená od ostatných takýchto hladín stanovenými tlakovými intervalmi

výraz používaný na vyjadrenie vertikálnej polohy lietadla znamenajúci buď výšku nad zemou alebo nad morom

Otázka č. 18
Tlakový výškomer, keď je nastavený na QNH zobrazí

výšku nad zemou

výšku nad letiskom

nadmorskú výšku (altitude)

Otázka č. 19
Letové povolenie je povolenie vydané veliteľovi lietadla vykonať let alebo v lete pokračovať za podmienok určených

stanoviskom riadenia letovej prevádzky

ohlasovňu letových prevádzkových služieb

zástupcom prevádzkovateľa

Otázka č. 20
Letový plán zahrňuje

stanovené údaje o zamýšľanom lete lietadla

údaje o lete lietadla pri navigačnom lete

stanovené údaje o každom lete