Testy z letectva on-line

Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y49 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y49. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Lietadlo vybavené odpovedačom sekundárneho radaru môže na označenie stavu núdze využiť toto zariadenie

a) v MODE A, KÓD 6600

b) v MODE B, KÓD 7700

c) v MODE A, KÓD 7700

Otázka č. 2
Na poskytovanie letiskovej letovej informačnej služby na letiskách, o ktorých bolo rozhodnuté, že sa na nich bude poskytovať iba letisková letová informačná služba, sa zriaďuje stanovisko

a) AFIS

b) letových prevádzkových služieb

c) letových informačných služieb

Otázka č. 3
Letové informačné oblasti sa vymedzujú tak, aby pokiaľ možno zahrňovali

a) celé územie štátu

b) všetky letiská v danej oblasti

c) celú štruktúru tratí

Otázka č. 4
Na účely poskytovania letových prevádzkových služieb sa používa na spojenie lietadlo - zem

a) rádiotelegrafia

b) rádiotelefónia

c) rádiotelegrafia a rádiotelefónia

Otázka č. 5
Približovacia služba riadenia je služba riadenia letovej prevádzky pre

a) riadené lety prilietavajúcich a odlietavajúcich lietadiel

b) riadené lety prilietavajúcich lietadiel

c) všetky lety prilietavajúcich a odlietavajúcich lietadiel

Otázka č. 6
Keď po vyhlásení obdobia pohotovosti počas ďalších 30 minút nie sú o lietadle žiadne správy, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

a) tiesne

b) neistoty

c) pohotovosti

Otázka č. 7
ALERFA je kódový výraz označujúci obdobie

a) pohotovosti

b) tiesne

c) neistoty

Otázka č. 8
Minimálne letové výšky musia byť stanovené a vyhlásené na každú trať letových prevádzkových služieb. Minimálne letové výšky musia byť nad najvyššou prekážkou najmenej

a) 100 m

b) 300 m

c) 200 m

Otázka č. 9
Keď prišla správa, že schopnosť lietadla sa zhoršila, ale núdzové pristátie zatiaľ nie je nutné, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

a) pohotovosti

b) tiesne

c) neistoty

Otázka č. 10
Pohotovostná služba je poskytovaná

a) všetkým lietadlám

b) lietadlám letiacim podľa predloženého letového plánu a lietadlám v núdzi

c) lietadlám, ktorým sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky, ostatným lietadlám, ktorých velitelia predložili letový plán alebo lietadlám inak známym stanoviskám riadenia letovej prevádzky a lietadlám, o ktorých je známe, alebo sa predpokladá, že na ich palube došlo k nezákonnému zásahu

Otázka č. 11
DETRESFA je kódový výraz označujúci obdobie

a) pohotovosti

b) tiesne

c) neistoty

Otázka č. 12
Ako riadené letisko sa označuje to letisko, o ktorom bolo rozhodnuté, že sa na ňom bude letiskovej prevádzke poskytovať

a) letová informačná služba

b) pohotovostná služba

c) služba riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 13
Spodná hranica riadenej oblasti musí byť zhodná s cestovnou hladinou VFR, ak je stanovená vo výške väčšej ako

a) 1 500 MSL

b) 1 000 MSL

c) 1 350 MSL

Otázka č. 14
Na poskytovanie služby riadenia letovej prevádzky, letovej informačnej služby a pohotovostnej služby vo vnútri riadených oblastí, riadených okrskov a na riadených letiskách, musí byť ustanovené stanovisko

a) AFIS

b) oblastnej služby riadenia

c) riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 15
Informácie zahrnuté v platnom vysielaní ATIS, ktorého príjem bol dotyčným lietadlom potvrdený, nemusia byť priamo odovzdávané lietadlu s výnimkou údajov

a) o dráhe v používaní

b) na nastavenie výškomeru

c) o smere a sile vetra

Otázka č. 16
Medza povolenia je bod

a) do ktorého letové povolenie platí

b) od ktorého letové povolenie platí

c) od ktorého sa mení letové povolenie

Otázka č. 17
Riadená oblasť je riadený vzdušný priestor

a) siahajúci hore od stanovenej výšky nad zemou

b) siahajúci od povrchu zeme do stanovenej výšky

c) okolo riadeného letiska

Otázka č. 18
Stanovisko AFIS je stanovisko poskytujúce

a) letiskovú letovú informačnú službu

b) služby riadenia letovej prevádzky

c) pohotovostnú službu

Otázka č. 19
Akonáhle oblastné stredisko riadenia predpokladá, alebo sa dozvie, že lietadlo je v období neistoty alebo v období pohotovosti, skôr ako to oznámi záchrannému koordinačnému stredisku musí, ak je to možné, oznámiť to

a) ŠLI

b) prevádzkovateľovi

c) leteckému úradu

Otázka č. 20
Letové povolenia vydávané stanoviskom riadenia letovej prevádzky musia zabezpečovať rozostupy medzi

a) všetkými letmi

b) letmi IFR a zvláštnymi letmi VFR

c) letmi VFR