Testy z letectva on-line

Letecká navigácia Y21 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia Y21. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vypočítajte západ slnka pre letisko nachádzajúce sa na 21o 45´E, keď podľa Tabuľky na 15o E slnko zapadá o 18 : 46 h.

a) 18 : 19 h

b) 18 : 20 h

c) 19 : 11 h

Otázka č. 2
Bod posledného návratu je:

a) kritický bod pri uvažovaní množstva paliva.

b) akčný rádius s obmedzením rýchlosti letu.

c) vzdialenosť na trati, kde až môže lietadlo doletieť, aby pri obmedzenom množstve paliva sa mohlo ešte vrátiť na letisko vzletu.

Otázka č. 3
Vypočítajte a správnu odpoveď vyznačte, keď je dané: Tuz= 300°, beta/U= 150/5 m/s, Vp= 180 km/h, S= 108 km.

a) Kz = 303°, US = + 3°, W = 165 km/h, t = 40 min.

b) Kz = 297°, US = + 3°, W = 196 km/h, t = 33 min.

c) Kz = 303°, US = - 3°, W = 196 km/h, t = 33 min.

Otázka č. 4
Akčný rádius je:

a) časový okamih na trati, za ktorý lietadlo doletí do kritického bodu.

b) vzdialenosť meraná na stanovenom smere trate, ktorú preletí lietadlo za predpokladaných poveternostných podmienok tam aj späť, v presne vopred vymedzenom čase.

c) polomer kruhu neistoty.

Otázka č. 5
Skratka MPH znamená:

a) km/h (= km. h-1)

b) SM/h (= SM. h-1)

c) NM/h (= NM. h-1)

Otázka č. 6
Jeden kt je: [prevod kt na km/h]

a) 1, 609 km/h

b) 1, 852 km/h

c) 3, 280 km/h

Otázka č. 7
Identifikácia rádiomajákka VOR je zabezpečená vysielaním:

a) identifikačnej značky skladajúcej sa z dvoch alebo troch písmen morzeovej abecedy (vysiela- nej približne jedenkrát za 10 sekúnd).

b) dlhého tiahleho tónu po prelete rádiomajáka.

c) identifikačnej značky oznamovanej formou syntetického hlasu.

Otázka č. 8
Ako stanovíme priemernú výšku (pri stúpaní a klesaní) lietadla pre výpočet PVR, ak lietadlo stúpa od zeme?

a) priemerná výška je výška okruhu plus cestovná výška delená dvoma.

b) je to polovica cestovnej výšky.

c) je to polovica cestovnej výšky plus výška okruhu.

Otázka č. 9
Pri približnom prevode ft/min na m/s možno pri výpočtoch "spamäti" použiť vzťah:

a) ft/min : 200

b) ft/min x 200

c) ft/min : 60

Otázka č. 10
Pri navigačných výpočtoch počítame:

a) s pravou vzdušnou rýchlosťou.

b) s indikovanou vzdušnou rýchlosťou.

c) s opravenou vzdušnou rýchlosťou.

Otázka č. 11
Vyznačte správny prepočet: (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia). Kz D Km d Kk

a) 120 +4 116 -3 119

b) 360 -4 356 -5 001

c) 090 -2 092 +3 095

Otázka č. 12
Čas SEČ L je voči času UTC posunutý o:

a) - 1 h

b) + 1 h

c) + 2 h

Otázka č. 13
Jeden NM je: [prevod NM na km]

a) 1, 852 km

b) 1, 609 km

c) 1 223 km

Otázka č. 14
Máme dané : Tuz = 305°, PVR = 95 kts, beta/U = 160/20 kts, D = 005° W, d = 009° E. Ktorý výpočet je správny ?

a) TR = 111 kts Kk = 294°

b) TR = 111 kts Kk = 302°

c) TR = 79 kts Kk = 306°

Otázka č. 15
Opravená vzdušná rýchlosť je:

a) indikovaná vzdušná rýchlosť, opravená o chybu mechanizmu prístroja a chyby polohové.

b) indikovaná vzdušná rýchlosť, opravená o teplotu a výšku.

c) indikovaná vzdušná rýchlosť, opravená o tlak a stlačiteľnosť vzduchu.

Otázka č. 16
Východ alebo západ slnka nastáva v okamihu, keď stred slnka je na morskom horizonte:

a) 0o

b) 6o

c) 12o

Otázka č. 17
Pre loxodromu je charakteristické, že:

a) zviera s poludníkmi rôzne zemepisné smerníky.

b) nemá charakteristické znaky.

c) zviera s poludníkmi rovnaký zemepisný smerník.

Otázka č. 18
Rádiomajáky NDB pracujú na frekvenciách:

a) 108 - 118 MHz.

b) 150 - 1 750 kHz.

c) 120 - 400 kHz.

Otázka č. 19
Rozdiel zemepisných dĺžok dvoch bodov na zemi je 10o, aký je rozdiel v čase (miestnom) medzi týmito bodmi ?

a) 1 h 20 min.

b) 40 min.

c) 20 min.

Otázka č. 20
Vypočítajte a správnu odpoveď vyznačte, keď je dané:Tuz= 041°, beta/U= 340/10m/s, Vp= 160 km/h, S= 200 km.

a) Kz = 030°, US = +11°, W = 141 km/h, t = 1:26 h

b) Kz = 051°, US = -11°, W = 174 km/h, t = 1:09 h

c) Kz = 051°, US = -11°, W = 141 km/h, t = 1:26 h