Testy z letectva on-line

Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Oblastnú službu riadenia poskytuje

oblastné stredisko riadenia

organizácia letovej prevádzky

oblastné stanovisko riadenia toku letovej prevádzky

Otázka č. 2
Pohotovostnú službu poskytuje

stredisko pátrania a záchrany

záchranná a požiarna služba letiska

každé stanovisko riadenia letovej prevádzky v priestore svojej pôsobnosti

Otázka č. 3
Letovú informačnú službu poskytuje

vysielanie VOLMET

letecké informačné stredisko

každé stanovisko riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 4
Letový plán sa musí predložiť pred odletom

letiskovej riadiacej veži letiska odletu

ktorejkoľvek ohlasovni letových prevádzkových služieb

ohlasovni letových prevádzkových služieb letiska odletu

Otázka č. 5
Na letisku odletu, kde skončila prevádzkovú dobu ohlasovňa letových prevádzkových služieb, sa podáva letový plán pred odletom

vojenskému stanovisku riadenia letovej prevádzky

najbližšej ohlasovni letových prevádzkových služieb, alebo najbližšiemu stanovisku riadenia letovej prevádzky

priamo ohlasovni letových prevádzkových služieb letiska pristátia

Otázka č. 6
Letový plán sa musí opraviť alebo predložiť nový, ak dôjde k zdržaniu neriadeného letu o viacej ako

30 minút

60 minút

120 minút

Otázka č. 7
Letový plán sa musí opraviť alebo predložiť nový, ak dôjde k zdržaniu riadeného letu o viacej ako

60 minút

30 minút

90 minút

Otázka č. 8
Pri podaní letového plánu počas letu na let za viditeľnosti, takýto let môže

vstúpiť do riadeného vzdušného priestoru triedy C až po obdržaní letového povolenia

hneď po podaní letového plánu

po potvrdení príjmu letového plánu príslušným stanoviskom riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 9
Zmenu letu podľa prístrojov na let za viditeľnosti oznamuje veliteľ lietadla frázou

ruším let podľa prístrojov

ruším IFR let

ruším prístrojový let

Otázka č. 10
Letové povolenia sa vydávajú riadeným letom len na zabezpečenie

riadenia lietadiel a plynulého toku letovej prevádzky

prehľadu a koordinácie s vojenskými orgánmi riadenia

rozostupov a udržanie rýchleho a usporiadaného toku letovej prevádzky

Otázka č. 11
Letové povolenia sa vydávajú neriadeným letom na

poskytnutie pohotovostnej služby

zabezpečenie rozostupov medzi IFR a VFR letmi

zabezpečenie riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 12
Ak nevyhovuje letové povolenie veliteľovi lietadla, môže

požiadať o jeho zmenu

postupovať podľa prevádzkových podmienok v súlade so zásadami bezpečnosti prevádzky

postupovať tak, aby neporušil platné pravidlá a predpisy

Otázka č. 13
Vertikálne polohy lietadiel v riadenom okrsku letiska pri lete v prevodnej výške alebo pod ňou, sa vyjadrujú

letovými hladinami

v nadmorských výškach

výškami nad letiskom

Otázka č. 14
Vertikálne polohy lietadiel v riadenom okrsku letiska pri lete v prevodnej hladine a nad ňou sa vyjadrujú

nadmorskými výškami

na QNH

letovými hladinami

Otázka č. 15
Pri prelete prevodnou vrstvou sa vertikálne polohy lietadiel pri stúpaní vyjadrujú

výškami nad letiskom

na QNH

letovými hladinami

Otázka č. 16
Pri prielete prevodnou vrstvou sa vertikálne polohy lietadiel pri klesaní vyjadrujú

letovými hladinami

nadmorskými výškami

na QNH

Otázka č. 17
Po povolenom začatí klesania na pristátie sa môže vertikálna poloha lietadla nad prevodnou hladinou vyjadrovať nadmorskou výškou za predpokladu, že

ide o turbínové lietadlo

ide o riadené klesanie

sa neočakáva vodorovný let nad prevodnou výškou

Otázka č. 18
Vertikálne polohy lietadiel letiacich na trati sa vyjadrujú počas letu v najnižšej použiteľnej letovej hladine

výškou nad zemou

letovými hladinami

výškou nad morom

Otázka č. 19
Vertikálne polohy lietadiel letiacich na trati sa vyjadrujú počas letu pod najnižšou použiteľnou letovou hladinou

letovou výškou

letovou hladinou

nadmorskou výškou

Otázka č. 20
Prevodná hladina musí byť

najnižšia použiteľná letová hladina nad prevodnou výškou

najbližšia letová hladina nad prevodnou výškou

letová hladina 300 m nad prevodnou výškou