Testy z letectva on-line

Lietadlá X39 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Lietadlá X39. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Zariadenie na zvýšenie vztlaku

zvyšuje dosiahnuteľné hodnoty vztlaku a rýchlosti

zvyšuje dosiahnuteľné hodnoty vztlaku a znižuje minimálnu rýchlosť letu

zabezpečuje zvýšenie vztlaku pri letoch vo veľkých výškach

Otázka č. 2
Klapky sú pevnostne namáhané predovšetkým

závesovým momentom aerodynamických síl na vychýlenej klapke

silami ovládacích mechanizmov v uzamknutej polohe

energiou turbulentného prúdu v úplave za krídlom

Otázka č. 3
Obmedzenie rýchlosti pre vychýlenie klapiek je zapríčinené

možnosťou poškodenia ovládania klapky

nedostatočnou tuhosťou klapky a možnosťou zmeny profilu

nárastom plošných aerodynamických síl a možnosťou zbortenia klapky s rastúcou rýchlosťou letu

Otázka č. 4
Aerodynamické prostriedky zvýšenia odporu sú

brzdiace klapky na krídlach a brzdiace štítky na trupe

aerodynamické plôšky na kormidlách

spoilery alebo interceptory kombinované s krídielkami

Otázka č. 5
Hydraulický systém je na letúni použitý

na spúšťanie a riadenie pohonnej jednotky

ako súčasť primárnej konštrukcie letúna

ako silová sústava na obsluhu niektorých mechanizmov a zariadení letúna

Otázka č. 6
Silový účinok je v hydraulickej sústave vyvodený

tlakom hydraulickej kvapaliny v pracovnom valci

plynulým prietokom hydraulickej kvapaliny pracovným valcom

zvýšením objemu privedenej hydraulickej kvapaliny do pracovného valca

Otázka č. 7
Znečistenie hydraulickej kvapaliny

nevedie k zmenám vlastností hydraulickej sústavy

vedie k zmenám vlastností hydraulickej kvapaliny, avšak funkcia sústavy sa nezhoršuje

vedie k zmenám vlastností hydraulickej kvapaliny, zhoršuje sa funkcia sústavy

Otázka č. 8
Silový účinok pneumatickej sústavy sa prejavuje

tlakom vzduchu v pracovnom valci

plynulým prietokom vzduchu pracovným valcom

privádzaním vzduchu z okolitej atmosféry do sústavy

Otázka č. 9
Hlavné časti pneumatickej sústavy tvoria

turbína, potrubie, tlakový akumulátor

expanzná jednotka, potrubie, ovládacie klapky

kompresor, potrubie, pracovný valec, čistiace a odkaľovacie zariadenie

Otázka č. 10
Palivové systémy lietadiel plnia svoju hlavnú funkciu v

dodávke potrebného množstva paliva pri dostatočnom tlaku vo všetkých použiteľných režimoch a výškach letu

uložení a predhrievaní dostatočného množstva paliva

rýchlom naplnení dostatočného množstva paliva do nádrží lietadla

Otázka č. 11
Palivová sústava je tvorená

nádržami, čističmi paliva a vstrekovacím zariadením

nádržami, potrubím, čističmi, kohútmi, čerpadlami a kontrolnými prístrojmi

nádržami, tlakovými akumulátormi a dopravnými čerpadlami

Otázka č. 12
Čističe v palivovej sústave

odlučujú vodu a zachytávajú mechanické nečistoty z pretekajúceho paliva

zabraňujú prietoku znečisteného paliva

odstraňujú nečistoty z paliva plneného do nádrže lietadla

Otázka č. 13
Čerpadlá v palivovej sústave zabezpečujú

plnenie nádrží palivovej sústavy

dodávku paliva s potrebným tlakom

odsávanie prebytočného paliva z palivovej sústavy motora

Otázka č. 14
Na kontrolu funkcie palivovej sústavy je ľahký cvičný letún vybavený ukazovateľmi

množstva paliva v nádržiach a tlaku paliva za dopravným čerpadlom

prietoku paliva v sústave a tlaku pred čerpadlom

prietoku paliva a tlaku paliva za čerpadlom

Otázka č. 15
Dopravné čepradlo musí mať taký výkon, aby dopravilo množstvo paliva potrebné pre

nominálny režim práce motora

maximálny vzletový režim práce motora

cestovný ekonomický režim práce motora

Otázka č. 16
Lietadlá spôsobilé na akrobaciu musia mať v palivovej sústave

akrobatickú úpravu všetkých hlavných nádrží

akrobatickú úpravu prídavnej nádrže

minimálne jednu nádrž s akrobatickou úpravou

Otázka č. 17
Plnenie nádrží ľahkých cvičných lietadiel je

spádové, plnením cez hrdlo umiestnené na hornej strane nádrže

tlakové, zo spodnej strany

tlakové, z bočnej strany

Otázka č. 18
Plniť do nádrží lietadla možno

akékoľvek letecké palivo

len palivo predpísané na daný typ lietadla, bez vody a mechanických nečistôt

len letecký benzín alebo letecký petrolej podľa druhu použitého motora

Otázka č. 19
Protipožiarne zariadenie ľahkého jednomotorového lietadla je prispôsobené na hasenie prípadného požiaru

palivovej inštalácie v motorovom priestore

palivovej inštalácie v trupe

nádrží v krídle

Otázka č. 20
Hlásiče požiaru sú vybavené

svetelnou a akustickou signalizáciou na palube

indikáciou tlaku v protipožiarnom systéme

ukazovateľom množstva hasiacej látky v systéme