Testy z letectva on-line

Meteorológia Y26 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia Y26. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
LKPR 0615 13005MPS 9000 BKN010 BECMG 0608 SCT015
BKN020TCU BECMG 1115 27008G17 2000 +TSRA
BKN030CB = S akou najnižšou hodnotou VIS sa má na letisku Praha - Ruzyně počítať v období platnosti uvedenej predpovede?

a) 2000 m

b) 9 km

c) 1115 m

Otázka č. 2
V poli prízemného vetra je správna poloha studeného frontu a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 3
Prevládajúci výškový profil koncentrácie ozónu v ovzduší počas roka predstavuje krivka a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 4
Na ktorej z nasledujúcich schém cirkulácie vzduchu v priestore svahu v nočných hodinách je správne zakreslené prúdenie vzduchu?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 5
Snímače vetromerných prístrojov slúžiacich na zabezpečovanie letectva sa umiestňujú nad úrovňou dráhy

a) 6 m

b) 10 m

c) 6 m až 10 m

Otázka č. 6
Ročný chod zrážok (Q) v monzúnovej oblasti zobrazuje náčrt a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 7
Čo sa rozumie pod pojmom "čistá" ("belasá") termika?

a) termika pri jasnej oblohe

b) silné výstupné pohyby medzi jednotlivými Cu

c) výstupné pohyby vzduchu bez "deštrukčných" zostupných pohybov

Otázka č. 8
TAF je označením predpovede

a) "dvojhodinovej"

b) letiskovej

c) letovej

Otázka č. 9
Pri akej teplote vzduchu (0C) sa najčastejšie vyskytuje námraza na lietadle?

a) 0 až -6

b) -10 až -12

c) 3 až -3

Otázka č. 10
Skupina SCT040CB v správe METAR znamená, že sa na danom letisku vyskytuje

a) 5 až 7/8 búrkových oblakov s výškou základne 400 m

b) stratokumulus a predpokladá sa výskyt 4/8 kumulonimbov

c) 1 až 4/8 búrkových oblakov s výškou základne 1200 m

Otázka č. 11
Ktorá z nasledujúcich schém obsahuje najpriaznivejšie podmienky zvrstvenia vzduchu pre vlnové prúdenie?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 12
Určte, ktorá zo skupín o vetre je z formálnej stránky správna v zmysle kódu METAR!

a) 02009G17mps

b) 03002/08mps

c) 10010G14

Otázka č. 13
V ktorej odpovedi je správne uvedený druh oblakov a zrážok, ktoré z neho vypadávajú?

a) Cu -mrholenie

b) Cb - "krajinský" trvalý dážď

c) Ns - trvalé zrážky

Otázka č. 14
Sklon izobarických hladín a jemu odpovedajúca cirkulácia vzduchu v podmienkach advekcie studeného vzduchu je správne na vertikálnom reze a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 15
Ktoré z uvedených údajov v správe METAR sa získali meraním, a ktoré vizuálnym pozorovaním? Merané vs. Pozorované

a) nárazy vetra vs. VIS

b) množstvo oblačnosti vs. smer vetra

c) výška základne oblačnosti vs. rýchlosť vetra

Otázka č. 16
Pristávacia predpoveď TEMPO FM1000 TL1045 TSGS sa interpretuje

a) postupne medzi 10. 00 a 10. 45 hod. bude intenzita búrkového javu zosilňovať

b) časom medzi 10. 00 a 10. 45 hod. sa očakáva hrmenie

c) medzi 10. 00 a 10. 45 hod. sa pre dané letisko predpovedá búrka s krúpami

Otázka č. 17
Zmenu BECMG pre interval H až H + 2 vyjadruje

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 18
V ktorom ročnom období sa najčastejšie vyskytujú krúpy?

a) v každom ročnom období

b) v letnom období počas vertikálne vyvinutých Cb

c) predovšetkým v studenom období

Otázka č. 19
Na ktorom obrázku má os maximálneho vetra správnu prevládajúcu pozíciu voči základni tropopauzy?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 20
SNOWTAM je správa

a) o výške snehovej pokrývky v okolí leteckej meteorologickej stanice

b) o stave povrchu vzletovej a pristávacej dráhy

c) o významnej zmene intenzity sneženia na cieľovom letisku