Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 Y59 - letecký test
(11 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 Y59. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Zvláštne lety VFR v riadenej oblasti sa môžu vykonávať mimo oblakov za stálej viditeľnosti zeme pri minimálnej prízemnej i letovej dohľadnosti

a) 1 500 m

b) 1 200 m

c) 1 000 m

Otázka č. 2
S výnimikou pristátia na riadenom letisku, musí riadený let ohlásiť čo najskôr príslušnému stanovisku riadenia letovej prevádzky

a) či dodržal alebo nedodržal plánovanú dobu letu

b) že prestáva byť predmetom poskytovaných služieb riadenia letovej prevádzky

c) či sa počas letu nevyskytli nejaké nedostatky

Otázka č. 3
Dvojitý biely kríž, umiestnený horizontálne v návestnej ploche znamená, že

a) na letisku sa vykonávajú výsadky

b) na letisku je kombinovaná prevádzka

c) na letisku je prevádzka klzákov

Otázka č. 4
Velitelia lietadiel sú povinní pristávať a vzlietať proti vetru, pokiaľ bezpečnosť, konfigurácia vzletovej a pristávacej dráhy alebo prevádzkové úvahy neurčia, že je výhodný iný smer, pričom pristátie alebo vzlet s bočným alebo zadným vetrom môže byť vykonaný iba v limite povolenom

a) pre daný typ lietadla

b) v letiskovom poriadku

c) v AIPe

Otázka č. 5
S výnimkou letov na zvláštne účely a letov vo výške 300 m nad zemou a nižšie, kedy pilot nepožaduje žiadne z letových prevádzkových služieb, musí byť letový plán predložený

a) na každý let mimo okrsok letiska

b) na každý let

c) na každý let mimo TMA

Otázka č. 6
Ak letia dve lietadlá na protismerných tratiach, každé z nich sa vyhne zmenou kurzu

a) vpravo

b) vľavo

c) vpravo alebo vľavo tak, aby čo najlepšie zabránili zrážke

Otázka č. 7
Vo frazeológii sa hladina letu vyjadrená výrazom Altitude - rozumie

a) výška nad zemou

b) nadmorská výška

c) výška nad letiskom

Otázka č. 8
Horizontálna červená štvorcová doska so žltými uhlopriečkami vyložená v návestnej ploche znamená

a) opatrne pristávať

b) nespôsobilosť prevádzkovej plochy

c) že pristátie na dotyčnom letisku je zakázané a zákaz sa pravdepodobne predĺži

Otázka č. 9
Letová prevádzka zahrňuje

a) všetky činnosti a služby slúžiace lietaniu ako celku

b) všetky lietadlá za letu a im poskytované služby

c) všetky lietadlá za letu alebo pohybujúce sa na prevádzkovej ploche

Otázka č. 10
Ak letí lietadlo v meteorologických podmienkach pre let za viditeľnosti, musí veliteľ lietadla, ak dôjde ku strate spojenia pri riadenom lete

a) pokračovať v lete za viditeľnosti a pristáť na najbližšom vhodnom letisku a ohlásiť pristátie najrýchlejším možným prostriedkom príslušnému stanovisku riadenia letovej prevádzky

b) pokračovať v lete za viditeľnosti, pristáť na cieľovom letisku a ohlásiť pristátie najrýchlejším možným prostriedkom príslušnému stanovisku riadenia letovej prevádzky

c) pokračovať v lete na cieľové letisko a pristátie ohlásiť na letisko vzletu

Otázka č. 11
Veliteľ lietadla, ktoré je vybavené rádiostanicou, pri prílete na letisko, na ktorom sa poskytuje letisková letová informačná služba, musí na príslušnom kmitočte (buď zverejnenom pre jednotlivé letiská alebo na kmitočte určenom pre všeobecné letectvo) hlásiť mimo iného

a) svoju polohu a miesto vzletu

b) údaje z letového plánu

c) miesto zamýšľaného vstupu do letiskového okruhu