Testy z letectva on-line

Elektrotechnika X12 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Elektrotechnika X12. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Princíp elektromagnetickej indukcie je využitý pri

konštrukcii elektromagnetov

konštrukcii elektrických strojov

konštrukcii akumulátorov

Otázka č. 2
Kapacita súvisí s vlastnosťou materiálov

viesť elektrický prúd

klásť odpor prechádzajúcemu elektrickému prúdu

prijať určitý elektrický náboj

Otázka č. 3
Kapacita kondenzátora je závislá od

účinnej plochy kondenzátora, vzdialenosti medzi doskami a dielektrika medzi nimi

hrúbky dosák a ich vzájomnej polohy

použitých materiálov a tvaru kondenzátora

Otázka č. 4
Jednotkou kapacity je

farad

tesla

henri

Otázka č. 5
Jednotlivé články v akumulátorovej bateérií na lietadle sú obyčajne zapojené

v sérii

paralelne

sériovo-paralelne

Otázka č. 6
Akumulátorové batérie slúžia na lietadle ako

hlavný zdroj elektrickej energie

záložný (náhradný) zdroj

pomocný zdroj na spoluprácu s alternátorom

Otázka č. 7
Lietadlá všeobecného letectva používajú akumulátor v prevažnej miere

olovený

niklokadmiový

striebrozinkový

Otázka č. 8
Kapacita akumulátora je daná

objemom všetkých nádob článkov

objemom kyseliny naplnenej do článkov batérie

množstvom energie, ktorú môže akumulátor dodať v priebehu vybíjania

Otázka č. 9
Z olovenej lietadlovej batérie s kapacitou 40 Ah (ampérhodín) môžeme odoberať

prúd do 2 A neobmedzenú dobu

prúd do 5 A maximálne 4 hodiny

prúd napr. 8 A po dobu najviac 5 hodín

Otázka č. 10
Kapacita oloveného akumulátora je veľmi závislá od

nabíjacieho prúdu a doby nabíjania

vybíjacieho prúdu a teploty

čistoty a starostlivosti pri ošetrovaní

Otázka č. 11
Hlavným zdrojom jednosmerného prúdu na lietadle je

alternátor

dynamo

termoelektrický zdroj

Otázka č. 12
Zdrojom striedavého prúdu na lietadle je

alternátor

dynamo

akumulátorová batéria (napr. NiCd)

Otázka č. 13
Napätie mechanických zdrojov elektrickej energie je závislé od

konštrukcie, otáčok a zaťaženia

chladenia, umiestnenia na motore, rozvodu

počtu spotrebičov a ich spotrebe

Otázka č. 14
Hlavnými parametrami charakterizujúcimi striedavý elektrický systém sú

striedavé napätie a frekvencia

striedavé napätie a prúd

striedavý prúd a rezistencia

Otázka č. 15
Ak je uvedené, že striedavý systém má napätie 220 V, ide o

okamžitú hodnotu striedavého prúdu

amplitúdu (maximálnu hodnotu) U

efektívnu hodnotu napätia U

Otázka č. 16
Striedavá elektrická sieť na palube lietadiel pracuje s týmito hodnotami napätia a frekvencie

220 V, 50 Hz

27 V, 500 Hz

36, resp. 115 V, 400 Hz

Otázka č. 17
Trojfázové elektrické siete na lietadle majú toto napätie a frekvenciu

380 V / 500 Hz

36 V / 400 Hz

220 V nestabilizovanej frekvencie

Otázka č. 18
Jednofázové striedavé elektrické siete na lietadle majú napätie a frekvenciu

220 V / 500 Hz

115 V / 400 Hz

36 V / 50 Hz

Otázka č. 19
Trojfázové striedavé elektrické rozvody na malom lietadle (obyčajne je zdroj menič) majú toto napätie a frekvenciu

3 x 36 V / 400 Hz

3 x 380 V / 500 Hz

3 x 24 V / 400 Hz

Otázka č. 20
Regulácia napätia leteckého dynama sa vykonáva pomocou

pokiaľ možno stálych otáčok motora

vyrovnávaním kolísania z batérie

reguláciou budiaceho prúdu dynama