Testy z letectva on-line

Rádiotechnika X02 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Rádiotechnika X02 . Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letecké rádiové a rádionavigačné zariadenia pracujú na princípe šírenia sa

ultrazvukových vĺn

elektromagnetických vĺn

akustických vĺn

Otázka č. 2
Praktický dosah lietadlovej rádiostanice je

do dvojnásobnej vzdialenosti za obzor

do vzdialenosti priamej viditeľnosti

do trojnásobnej vzdialenosti za obzor

Otázka č. 3
Vzťah medzi vlnovou dĺžkou a frekvenciou vyjadruje vzorec (kde: f - frekvencia,  - vlnová dĺžka, c - rýchlosť šírenia el. mag. vlnenia vo vákuu)

f =

 =

f =

Otázka č. 4
Pre vlny A, B, C znázornené na obrázku predpokladáme konštantný uhol vyžarovania. Ktorá vlna má najvyššiu frekvenciu?

B

A

C

Otázka č. 5
Šírenie dlhých a stredných vĺn je na prekážkach

závislé - odrážajú sa

nezávislé

závislé - vytvárajú tieň za prekážkami veľkých rozmerov viac ako 1/2

Otázka č. 6
Šírenie krátkych vĺn je

nezávislé na prekážkach, šíria sa odrazom od ionosféry

závislé, vytvárajú sa tiene za prekážkami veľkých rozmerov

závislé od pozemných prekážok - ohýbajú sa

Otázka č. 7
Šírenie veľmi krátkych vĺn je od prekážok

nezávislé

závislé od pozemných prekážok väčších ako  /2

závislé od všetkých pozemných prekážok

Otázka č. 8
Letecké rádiostanice pracujú v pásme VKV

108 - 112 MHz

118 - 136, 975 MHz

112 - 118 MHz

Otázka č. 9
Nesmerové rádiomajáky (NDB) pracujú v pásme

10, 2 - 13, 6 kHz

112 - 118 MHz

150 - 1 750 kHz

Otázka č. 10
Veľmi dlhým vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 300 - 3 000 kHz : 1 000 - 100 m

f: 3 - 30 kHz : 100 - 10 km

f: 300 - 3 000 MHz : 1 - 0, 1 m

Otázka č. 11
Dlhým vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 30 - 300 kHz : 10 - 1 km

f: 3 - 30 MHz : 100 - 10 m

f: 3 - 30 kHz : 100 - 10 km

Otázka č. 12
Stredným vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 30 - 300 kHz : 10 - 1 km

f: 30 - 300 MHz : 10 - 1 m

f: 300 - 3 000 kHz : 1 000 - 100 m

Otázka č. 13
Krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 30 - 3 000 kHz  : 1 000 - 100 m

f: 3 - 30 MHz  : 100 - 10 m

f: 30 - 300 MHz  : 10 - 1 m

Otázka č. 14
Veľmi krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 30 - 300 MHz : 10 - 1 m

f: 30 - 300 kHz : 10 - 1 km

f: 300 - 3 000 MHz : 1 - 0, 1 m

Otázka č. 15
Ultra krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 30 - 300 MHz  : 10 - 1 m

f: 30 - 300 kHz  : 10 - 1 km

f: 300 - 3 000 MHz  : 1 - 0, 1 m

Otázka č. 16
Super krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

300 - 3 000 kHz  : 1 - 0, 1 m

300 - 3 000 MHz  : 10 - 1 m

3 - 30 GHz  : 10 - 1 cm

Otázka č. 17
Vysielač komunikačnej rádiostanice pracuje na princípe vyžarovania

demodulovanej nosnej vlny

modulovanej nosnej vlny

modulačného signálu

Otázka č. 18
Vo vysielači komunikačnej rádiostanice sa moduluje

vysokofrekvenčná nosná vlna zosilneným nízkofrekvenčným signálom

nízkofrekvenčná nosná vlna zosilneným nízkofrekvenčným signálom

nízkofrekvenčná nosná vlna vysokofrekvenčným signálom

Otázka č. 19
Prijímač komunikačnej rádiostanice prijíma prostredníctvom antény

modulovanú nosnú vlnu

modulačný signál

demodulovanú nosnú vlnu

Otázka č. 20
Prijímač komunikačnej rádiostanice pracuje na princípe

oddelenia modulačného signálu od nosnej vlny

zosilnenia prijatého signálu

zosilnenia oddelenej nosnej vlny