Testy z letectva on-line

Spojovací predpis Y76 - letecký test
(15 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis Y76. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vyberte správnu skratku pre "Správa o pristátí"

a) APR

b) ARR

c) BCN

Otázka č. 2
Rýchlosť hovoru pri RTF spojení nemá prevyšovať

a) 50 slov za minútu

b) 80 slov za minútu

c) 100 slov za minútu

Otázka č. 3
Letecká telekomunikačná služba sa rozdeľuje na
- leteckú pevnú službu
- leteckú pohyblivú službu
- leteckú rádionavigačnú službu
- leteckú rozhlasovú službu

a) áno

b) nie

c) neviem

Otázka č. 4
Fráza "Vysielam naslepo" sa použije

a) pri neznalosti frekvencie volanej stanice

b) pri neúspešnom nadviazaní spojenia

c) pri poruche prijímača

Otázka č. 5
Pri skúšobných vysielaniach slová "Chvíľami nečitateľné" označujú stupeň čitateľnosti

a) 4

b) 1

c) 2

Otázka č. 6
Vyberte správnu skratku pre "Stúpajte do... " "Stúpam do... "

a) AMS

b) BFR

c) ASC

Otázka č. 7
Lietadlová stanica môže prejsť na iný kmitočet

a) iba na príkaz leteckej stanice

b) po oznámení svojho úmyslu leteckej stanici

c) podľa potreby

Otázka č. 8
Pri skúšobnom vysielaní dokonalá čitateľnosť je uvádzaná stupňom

a) 1

b) 5

c) 4

Otázka č. 9
Slovo "opakujte" znamená

a) opakujte všetko (alebo časť správy) presne tak, ako ste ju prijal

b) opakujte všetko (alebo určitú časť správy)

c) opakujte volanie

Otázka č. 10
Vyberte správnu skratku pre "Nad úrovňou zeme"

a) GND

b) AGA

c) AGL

Otázka č. 11
Vyberte správnu skratku pre "Zem"

a) GND

b) AGL

c) GS

Otázka č. 12
Vyberte správnu skratku pre "Kmitočet"

a) EMERG

b) FG

c) FREQ

Otázka č. 13
Slovo "oznámte" znamená

a) rád by som vedel, alebo prajem si obdržať

b) odovzdajte mi nasledujúce informácie

c) oznámte mi Vašu žiadosť

Otázka č. 14
Tiesňová korešpondencia

a) má prednosť pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

b) z hľadiska prednosti nasleduje za pilnostnou korešpondenciou

c) nemá prednosti pred ostatným spojením

Otázka č. 15
Slovo "príjem" znamená

a) prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

b) moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

c) rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď