Testy z letectva on-line

Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y45 - letecký test
(12 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y45. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Minimálne cestovné hladiny musia byť vzdialené od spodnej hranice riadenej oblasti

a) o 600 m

b) o vertikálny rozostup na základe údajov QNH

c) minimálne o 300 m

Otázka č. 2
Ak je lietadlo vybavené prevádzkyschopným módom C

a) musí ho mať pilot nepretržite v prevádzke, pokiaľ stanovisko LPS nenariadi inak

b) zapína ho od hladiny 5 000 stôp

c) zapína ho od prevodnej hladiny

Otázka č. 3
Lietadlu sa môže povoliť vstup na dráhu v používaní až potom, keď lietadlo približujúce sa na pristátie

a) bude dostatočne vzdialené

b) končí dojazd

c) minulo stanovené vyčkávacie miesto

Otázka č. 4
Ak sa veliteľ lietadla rozhodne neletieť na náhradné letisko na žiadosť stanoviska RLP

a) môže sa mu to zamietnuť z dôvodu stavu letiska v prípadoch tiesne

b) nesmie sa mu to zamietnuť z dôvodu nepriaznivého počasia

c) môže sa mu to zamietnuť na základe žiadosti príslušného vojenského stanoviska riadenia

Otázka č. 5
Pri prielete prevodnou vrstvou sa vertikálne polohy lietadiel pri klesaní vyjadrujú

a) letovými hladinami

b) nadmorskými výškami

c) na QNH

Otázka č. 6
Minimá rozostupov medzi lietadlami na letiskovom okruhu sa nezaisťujú v prípade

a) štátne dôležitých letov

b) ak velitelia lietadiel vyhlásia, že môžu rozostupy dodržať sami

c) lietadiell letiacich v jednej skupine

Otázka č. 7
O tom, či sa poletí na náhradné letisko rozhoduje

a) príslušný orgán prevádzkovateľa

b) príslušný orgán služby RLP

c) veliteľ lietadla

Otázka č. 8
Letovú informačnú službu poskytuje

a) vysielanie VOLMET

b) letecké informačné stredisko

c) každé stanovisko riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 9
Výraz "dráha v používaní" sa používa na označenie vzletovej a pristávacej dráhy zvolenej letiskovou riadiacou vežou, ktorá je

a) najviac využívaná

b) v určitom čase ako najvhodnejšia na očakávanú prevádzku

c) najviac využívaná pre IFR lety

Otázka č. 10
Letové povolenia sa vydávajú neriadeným letom na

a) poskytnutie pohotovostnej služby

b) zabezpečenie rozostupov medzi IFR a VFR letmi

c) zabezpečenie riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 11
Pri križovatkách rolovacích dráh sa lietadlu nachádzajúcemu sa na rolovacej dráhe nemôže povoliť, aby vyčkávalo bližšie k inej rolovacej dráhe, ako

a) 30 m

b) 50 m

c) je vyčkávacie miesto vymedzené stop priečkou

Otázka č. 12
Na letisku odletu, kde skončila prevádzkovú dobu ohlasovňa letových prevádzkových služieb, sa podáva letový plán pred odletom

a) vojenskému stanovisku riadenia letovej prevádzky

b) najbližšej ohlasovni letových prevádzkových služieb, alebo najbližšiemu stanovisku riadenia letovej prevádzky

c) priamo ohlasovni letových prevádzkových služieb letiska pristátia