Testy z letectva on-line

Meteorológia Y29 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia Y29. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Podmienky priaznivé na termickú turbulenciu sú na obrázku a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 2
Náčrt zobrazuje

a) vrstevnatú oblačnosť na návetrí horskej prekážky

b) prechod Cu con na Cb cal

c) rozpad búrkového oblaku

Otázka č. 3
Na ktorej z nasledujúcich schém cirkulácie vzduchu v oblasti svahu cez deň je správne zakreslené prúdenie?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 4
Na ktorom náčrte obtekania horskej prekážky vzduchom sú správne zakreslené víry s vertikálnou osou?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 5
Pri labilnom termickom zvrstvení je výškový profil vetra v prízemnej vrstve ovzdušia správne na náčrte a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 6
Čo sú izohypsy? Čiary

a) rovnakej rýchlosti

b) rovnakej výšky určitej izobarickej hladiny

c) rovnakej výšky izotermy 0oC

Otázka č. 7
Typické teplotné zvrstvenie ovzdušia v prízemnej vrstve pri radiačnej hmle je na obrázku a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 8
Laplaceov vzťah platný pre zmenu tlaku vzduchu s výškou v izotermickej atmosfére je a, b alebo c?

a) z = (1 + t)

b) z = 18 400(1 + t)log o

c) z = 16 000(1 - t)

Otázka č. 9
Prevod rýchlosti vetra z uzlov na ms-1 vyjadruje vzťah

a) 1 kt = 2 ms-1

b) 1 kt = 0, 5 ms-1

c) 1 kt = 0, 75 ms-1

Otázka č. 10
Je možné, aby na letisku Poprad-Tatry (asi 700 m n. m. ) bola teplota vzduchu -10oC a súčasne na Štrbskom Plese (1400 m n. m. ) +3oC a na Skalnatom Plese (1800 m n. m. ) bod mrazu?

a) nie je to možné, lebo teplota vzduchu s výškou v troposfére ako celku klesá

b) áno, pri dlhšie trvajúcej zimnej anticyklóne, najmä ak sa nad Popradskou kotlinou po intenzívnom vyžarovaní vytvorí nízky St

c) je to možné pri výrazných búrkach s krúpami

Otázka č. 11
Nasledujúce údaje vyjadrujú najmenšiu a najväčšiu hodnotu VIS v určitom čase na danom letisku. Rozhodnite, v ktorom prípade sa má do správy METAR zaradiť skupina o minimálnej dohľadnosti (VVVVDv)!

a) 4000 m a 7 km

b) 2700 m a 3000 m

c) 6 km a 9 km

Otázka č. 12
Podmienky priaznivé na zvýraznenie studeného frontu sa vytvárajú

a) v noci a v zime

b) v noci a v lete

c) vo dne a v lete

Otázka č. 13
Výskyt alebo očakávaný výskyt krúp (ľadovca) a silnej turbulencie obsahuje

a) SIGMET

b) výstraha leteckej výstražnej služby

c) Advice for GA

Otázka č. 14
Advekčná hmla vzniká vtedy, ak

a) prúdi studený vzduch z mora na pobrežie

b) prúdi teplý vlhký vzduch nad chladným zemským povrchom

c) sa nočným vyžarovaním výrazne ochladí zemský povrch a od neho vzduch na teplotu rosného bodu

Otázka č. 15
Rozhodnite, na ktorom náčrte izobár a frontov majú izobary v oblasti frontov správny priebeh!

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 16
Proces radiačnej termickej stabilizácie prízemnej vrstvy ovzdušia je správne uvedený na náčrte a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 17
Aké nebezpečie hrozí pri lete VFR naprieč teplému frontu?

a) nehrozí žiadne zvláštne nebezpečie

b) nízka oblačnosť, zhoršená dohľadnosť a v zime aj námraza

c) búrky

Otázka č. 18
Výskyt alebo očakávaný výskyt silnej námrazy obsahuje

a) TAF

b) TREND

c) SIGMET

Otázka č. 19
Ak sa v správe METAR vyskytuje na pozícii pre dohľadnosť (VIS) číselný údaj bez udania smeru, ide

a) o chybu v šifrovaní dohľadnosti

b) o prípad, keď je na letisku vo všetkých smeroch viac-menej rovnaká dohľadnosť

c) letisko, na ktorom RLP nepožaduje udávanie smeru zhoršenej dohľadnosti

Otázka č. 20
Označenie bodov, v ktorých sa meria RVR pozdĺž určitej RWY začínajúc od prahu prístrojovej dráhy je správne

a) A B C

b) END MID TDZ

c) TDZ MID END