Testy z letectva on-line

Letecká navigácia X17 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia X17. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
LMT (local meanse time) je:

miestny stredný slnečný čas.

miestny hviezdny čas.

pravý slnečný čas.

Otázka č. 2
Čas SEČ je voči času UTC posunutý o:

+ 2 hod.

+ 1 hod.

0 hod.

Otázka č. 3
Čas UTC je voči času SEČ posunutý o:

- 1 hod.

+ 1 hod.

- 2 hod.

Otázka č. 4
Čas SEČ L je voči času UTC posunutý o:

- 1 h

+ 1 h

+ 2 h

Otázka č. 5
Slnko pri svojej zdanlivej dráhe po oblohe opísalo uhol 27o, koľko za tú dobu ubehlo času ?

90 min.

405 min.

108 min.

Otázka č. 6
Aký je UTC na zemepisnej dĺžke 76o 41´ W, ak je jeho LMT = 7 h 00 min ?

10 h 06 min 44 s

14 h 15 min 12 s

12 h 06 min 44 s keď : LMT - Local Mean Time, t. j. miestny stredný čas.

Otázka č. 7
Aký je LMT bodu ležiaceho na zemepisnej dĺžke 115o 30´ E, ak je jeho GMT = 6 h 15 min ?

13 h 57 min.

12 h 14 min.

12 h 25 min. keď : LMT - Local Mean Time, t. j. miestny stredný čas.

Otázka č. 8
V akom časovom pásme sa nachádza bod, ktorý leží na zemepisnej dĺžke 157o 00´ E ?

9

10

11

Otázka č. 9
Na zemepisnej dĺžke 117o 42´ W je pásmový čas 10 h 52 min 18 s. Aký je čas UTC ?

18 h 52 min 18 s

16 h 25 min 13 s

19 h 25 min 33 s

Otázka č. 10
Je 10 h UTC, koľko je stredoeurópskeho času SEČ ?

9 h 00 min.

12 h 00 min.

11 h 00 min.

Otázka č. 11
Je 13 h SEČ, koľko je UTC ?

13 h UTC

12 h UTC

14 h UTC

Otázka č. 12
Medzi ktorými poludníkmi prešlo na svojej zdanlivej dráhe slnko za 1 h ?

od 10 E do 10 W.

od 10 W do 5 E.

od 5 E do 10 W.

Otázka č. 13
Značka ZT znamená, že čas je udaný v:

UTC

SEČ

SEČ L

Otázka č. 14
Je 17 : 00 SEČ L, koľko je to v čase UTC ?

16 : 00 UTC.

17 : 00 UTC.

15 : 00 UTC.

Otázka č. 15
Dátumová čiara je:

Greenwichský poludník.

čiara, ktorá sleduje približne poludník na zemepisnej dĺžke 180o.

čiara s rovnakým dátumom.

Otázka č. 16
Východ alebo západ slnka nastáva v okamihu, keď stred slnka je na morskom horizonte:

0o

6o

12o

Otázka č. 17
Astronomické svitanie alebo súmrak nastávajú, ak je slnko:

15o pod horizontom.

16o pod horizontom.

18o pod horizontom.

Otázka č. 18
Civilné svitanie alebo súmrak nastávajú, ak je slnko:

5o pod horizontom.

6o pod horizontom.

7o pod horizontom.

Otázka č. 19
Slnko zapadá podľa Tabuľky pre 15o E v čase 20:12 SEČ L. Letíte do bodu KBT (22o 00´ E) kurzom 090o z VBT do KBT, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti S=270 km, traťovou rýchlosťou W=180 km/h. Kedy najneskôr musíte vzlietnuť, aby ste pristáli najneskôr do západu slnka? Doba letu po okruhu je 2 x 5 min.

18 : 04 SEČ L

19 : 34 SEČ L

17 : 04 UTC

Otázka č. 20
Slnko zapadá podľa Tabuľky pre 15o E v čase 17:31 UTC. Letíte do bodu KBT (19o 30´ E) kurzom 270o z VBT do KBT, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti S=270 km, traťovou rýchlosťou W=180 km/h. Kedy najneskôr musíte vzlietnuť, aby ste pristáli najneskôr do západu slnka? Doba letu po okruhu je 2 x 5 min.

14:33 UTC

15:33 SW

16:33 SEČ