Testy z letectva on-line

Letiská L-14 X47 - letecký test
(22 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letiská L-14 X47. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Poloha vzťažného bodu letiska musí byť udaná (zemepisná šírka a dĺžka) v najbližších

stupňoch

minútach

sekundách

Otázka č. 2
Na každom letisku musí byť určené jedno alebo viacej miest na predletovú skúšku výškomera, najvhodnejšie na

VPD

vyčkávacej ploche

odbavovacej ploche

Otázka č. 3
Pri posunutí prahu VPD vyvolanom prevádzkyneschopnou časťou VPD, musí byť zabezpečená upravená plocha bez prekážok medzi prevádzkyschopnou časťou a posunutým prahom dĺžky, najmenej

100 m

75 m

60 m

Otázka č. 4
Každá VPD, vrátane dojazdových dráh, ak sú zriadené, musia byť obklopené

letiskovým pásom

pohybovou plochou

vzletovým a pristávacím pásom

Otázka č. 5
Dojazdová dráha musí mať rovnakú šírku ako

VPD - vzletová a pristávacia dráha

VPP - vzletový a pristávací pás

koncová bezpečnostná plocha

Otázka č. 6
Každé letisko musí byť vybavené najmenej jedným

ukazovateľom smeru vetra

letiskovým majákom

leteckým svetelným majákom

Otázka č. 7
Ukazovateľ smeru vetra musí byť umiestnený tak, aby bol viditeľný z lietadiel počas letu alebo na pohybovej ploche a aby nebol ovplyvňovaný

prúdom vzduchu od motora rolujúcich lietadiel

rušivými vzdušnými prúdmi vyvolanými susednými objektmi

pohybmi lietadiel alebo osôb

Otázka č. 8
Pokiaľ je na letisku používaný ukazovateľ smeru pristátia, musí byť umiestnený

v blízkosti letiskovej riadiacej veže

na výraznom mieste

v blízkosti najdlhšej VPD

Otázka č. 9
Ukazovateľ smeru pristátia musí mať tvar písmena

T

X

L

Otázka č. 10
Návestnou svetlometkou musí byť vybavená riadiaca veža všetkých

obsadených letísk

letísk s riadenou prevádzkou

letísk

Otázka č. 11
Návestidlá prahových priečok a návestidlá vonkajších polopriečok musia do smeru priblíženia vydávať stále svetlo farby

bielej

červenej

zelenej

Otázka č. 12
Koncové svetelné návestidlá musia vydávať v smere VPD stále svetlo farby

bielej

červenej

zelenej

Otázka č. 13
Návestidlá osovej rady rolovacej dráhy, iné než rolovacej dráhy na odbočenie, musia vydávať stále svetlo farby

bielej

červenej

zelenej

Otázka č. 14
Návestidlá postranných okrajov rolovacích dráh musia vydávať stále svetlo farby

modrej

bielej

červenej

Otázka č. 15
Návestidlá vyčkávacieho miesta na rolovacej dráhe musia pozostávať z dvoch striedavo rozsvecovaných svetiel farby

červenej

zelenej

žltej

Otázka č. 16
Príkazový znak na križovatkách rolovacej dráhy s VPD musí byť vyhotovený

čiernym popisom na bielom podklade

bielym popisom na červenom podklade

žltým popisom na modrom podklade

Otázka č. 17
Hraničné značky musia byť umiestnené na tých letiskách, kde vzletová a pristávacia plocha

je nespevnená

je bez VPD

je spevnená

Otázka č. 18
Prekážkové návestidlá vysokej svietivosti sa majú použiť na označenie objektu vtedy, ak jeho výška je nad

50 m

100 m

150 m

Otázka č. 19
Prekážkové návestidlá vysokej svietivosti musia vydávať záblesky

oranžové

biele

červené

Otázka č. 20
Značka nepoužiteľnosti VPD musí mať tvar kríža a musí mať jednoduchú výraznú farbu

žltú alebo bielu

červenú alebo bielu

žltú alebo červenú

Otázka č. 21
Ak je VPD alebo rolovacia dráha, alebo ich časť uzatvorená trvale, musia všetky normálne značky na VPD alebo rolovacej dráhe byť

odstránené

zakryté

ponechané v pôvodnom stave

Otázka č. 22
Ak je plocha pred prahom VPD spevnená v dĺžke väčšej ako 60 m a nie je dostatočne kontrastná proti VPD a nie je vhodná na normálne používanie lietadlami, musí byť po celej dĺžke označená značkami v tvare

krížov

krížov alebo šípov

šípov